Kościół w skansenie w Tokarni stoi od niedawna, a ponieważ poprzednie dwa i pół stulecia stał w Rogowie /gmina Opatowiec/, zacznijmy jego historię od Rogowa. Parafia rogowska wzmiankowana po raz pierwszy była w roku 1433. Za Długosza stał tu parafialny, drewniany kościół wybudowany przez Hinczę z Rogowa, królewskiego podskarbiego, a tutejszego dziedzica i kolatora. Kościół ten najprawdopodobniej dotrwał do połowy XVIII, po czym został rozebrany z uwagi na zły stan techniczny spowodowany „starością”. Nowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP wzniósł w roku 1751 ks. Michał Wodzicki, właściciel Rogowa i ówczesny dziekan krakowski.
W roku 1763, już jako biskup przemyski, ksiądz Wodzicki wybudował w Rogowie drugi kościół. Stanął on o 3 stajania od kościoła parafialnego, przy drodze z Krakowa do Sandomierza. Miał on pełnić rolę świątyni szpitalnej, przy ufundowanym wcześniej szpitalu dla ubogich. Protokół z wizytacji z roku 1783 informuje, że we wnętrzu stały trzy ołtarze, podsiębitka była polichromowana a ściany „obite płóciennie, niebiesko w kwiatki malowane”. Przy prezbiterium stała zakrystia. Około połowy XIX stulecia zapisano, że kościół  od lat dwudziestu stoi opuszczony i „ostatecznym grozi upadkiem”. Remont nastąpił w roku 1864 i chyba przy tej okazji dobudowano od południa kruchtę. W latach międzywojennych i po drugiej wojnie światowej prowadzone w nim remonty miały charakter doraźny. W roku 1976 zapadła decyzja o przeniesieniu kościółka do skansenu w Tokarni. Ale zanim znalazły się na ten cel środki finansowe, minęło dwadzieścia lat. Wreszcie w roku 1996 kościółek rozebrano, przewieziono do Tokarni. Obecnie prowadzone są przy nim końcowe prace po których nastąpi ponowna konsekracja, przywracająca kościółkowi jego dawną rolę.
W skansenie w Tokarni kościółek ustawiono na niewielkim wzniesieniu, część ołtarzową kierując na wschód. Składa się on z prostokątnej nawy i trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Od południa do prezbiterium przylega zakrystia, a do nawy niewielka kruchta. Ma on konstrukcję zrębową ustawioną na kamiennej podmurówce.
Kościół przykrywają dwupołaciowe dachy pobite gontem: wyższy nad nawą i nieco niższy nad prezbiterium, zakończony trzema połaciami. Nad zakrystią położono dach trójpołaciowy a nad kruchtą dwupołaciowy. Nad dachem góruje smukła, sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę z cebulastym hełmem pobitym miedzianą blachą.
Elewacje pokrywają szalunki z pionowo mocowanych desek, a wieńczą podokapowe gzymsy. U podstaw trójkątnych szczytów znajdują się daszki okapowe, czyli jak je dawniej nazywano – „obdaszki”. Bardzo starannie opracowano jest zachodni szczyt:  wiatrownice są bogato profilowane a na środku szczytu umieszczono płycinę. Zastosowane w kościele szpitalnym formy, teraz zrekonstruowane w Tokarni, są w wielu przypadkach powtórzeniem form użytych wcześniej w rogowskim kościele parafialnym /spalonym przez pożar w roku 1932/.
Prezbiterium przykryte jest płaskim stropem z fasetami, nawa – pozornym sklepieniem zwierciadlanym.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]