Archiwum tagów: albumch

10. CHĘCINY Krucyfiks z zachodniej kruchty

Autor: Roman Mirowski Krucyfiks, być może dawniej główny element Grupy Ukrzyżowania, zawieszony jest w zachodniej kruchcie. Według karty ewidencyjnej opracowanej przez Z. Wojtasika, Wisiał „zapewne niegdyś w kościele franciszkańskich w Chęcinach” i przeniesiony został po kasacie klasztoru. Pod względem stylowym Zbigniew Wojtasik ocenia, że jest to „barok z cechami ludowymi”. Figura ma 230 cm wysokości, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

09. CHĘCINY Wnętrze kaplicy św. Mikołaja

Autor: Roman Mirowski Przy północnej nawie kościoła w 1. połowie XVII wieku przybudowano wczesnobarokową kruchtę. Zapewne w tym samym czasie– czytamy w Katalogu Zabytków Sztuki – na jej przedłużeniu wybudowana została kwadratowa kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja. Ale o znacznie wcześniejszym istnieniu przy tym kościele prebendy św. Mikołaja świadczy dokument z roku 1436, w którym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

08. CHĘCINY Pokłon Trzech Króli – fragment ołtarza kaplicy

Autor: Roman Mirowski W kaplicy Fodygów, zwanej też kaplicą Trzech Króli, ołtarz poświęcony jest Męce Pańskiej. Tylko niewielki fragment ołtarza ma związek z Trzema Królami. Jego dominującymi elementami są odniesienia Krzyża Świętego, co być może wynika z zamierzenia przywrócenia dawnej prebendy Św. Krzyża z roku 1436, „odnalezionej” pod koniec XVI stulecia przez ks. Mateusza Postha […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

07. CHECINY Ołtarz kaplicy Trzech Króli

Autor: Roman Mirowski Od zewnątrz kaplica prezentuje się raczej skromnie. Jest niezbyt duża, ale i tak nieco wystaje (choć skrywa to przypora narożnika nawy) z lica południowej ściany kościoła. Ma prostopadłościenny korpus o proporcjach zbliżonych do sześcianu (o boku ok. 6,5 metra) zwieńczony niezbyt wydatnym gzymsem i nakryty pozbawioną tamburu kopułą ze smukłą latarenką. Wewnątrz […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

06. CHĘCINY Kaplica Trzech Króli od strony płd.-wschodniej

Autor: Roman Mirowski Urodzony w Mesocco (jak pamiętamy, dziś miasto to leży w Szwajcarii) Kacper Fodyga przybył do Polski po roku 1596. Najpierw wykonywał jakieś prace dla Radziwiłłów w Nieświeżu, po czym trafił do także radziwiłłowskiego Szydłowca, gdzie powierzono mu prace przy przebudowie zamku – a potem – przy wznoszonym na środku rynku ratuszu. Brat […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

05. CHĘCINY Wnętrze nawy z widokiem na chór muzyczny.

Autor: Roman Mirowski Chór muzyczny umieszczony jest nad zachodnim przęsłem nawy głównej. Dostęp do chóru jest raczej wygodny – schodami z zachodniej kruchty, które powstały w pierwszej połowie XIX stulecia, podczas budowy wieży. Dawniej wejście na chór było trudniejsze – po schodach umieszczonych w nawie kościoła. W czasach Kacpra Fodygi kościół nie miał przybudowanej wieży. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

04. CHĘCINY Wnętrze kościoła parafialnego.

Autor: Roman Mirowski Na początku XVII stulecia także prezbiterium otrzymało nowe sklepienia kolebkowo-krzyżowe, zastępujące wcześniejszą, gotycką konstrukcję. Prezbiterium ma dwa przęsła i zakończone jest wielobocznie. Umieszczony w nim główny ołtarz jest wczesnobarokowy, a jego centralną część zajmuje obraz przedstawiający świętego Bartłomieja, patrona świątyni. Za obrazem patrona kościoła umieszczony był obraz św. Anny, zaś w zwieńczeniu […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

03. CHĘCINY Kościół parafialny od strony zachodniej.

Autor: Roman Mirowski Sześć lat po przejęciu kościoła przez społeczność katolicką, w roku 1603, dokonano konsekracji. Sześcioletni okres wykorzystany został najpewniej na odbudowę kościoła, połączoną ze znaczącą przebudową i rozbudową. Dwukrotne niemal powiększenie powierzchni świątyni wynikało ze wzrostu liczby mieszkańców miasta, ale także z ożywienia życia religijnego katolickiej społeczności, które nastąpiło po wygaśnięciu zainteresowań reformacją. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

02. CHĘCINY Kościół parafialny od strony wschodniej

Autor: Roman Mirowski Pierwszym kościołem parafialnym zapewniającym mieszkańcom osady religijną posługę, był kościół pod wezwaniem św. Stanisława, zlokalizowany we wsi Chęcin, czyli dzisiejszych Starochęcinach. Wezwanie kościoła, świadczy, iż parafię te erygowano po roku 1254, w którym to św. Stanisław doczekał się kanonizacji. Obecny kościół parafialny w obecnych Chęcinach, noszący wezwanie św. Bartłomieja i św. Jadwigi […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

01. CHĘCINY Ulica Radkowska. Wjazd do miasta od wschodu

Autor: Roman Mirowski Miasto Chęciny powstało w zajmowanym obecnie miejscu – dzięki zbudowanemu nieco wcześniej zamkowi. Zanim doszło do lokacji miasta w oparciu o prawo magdeburskie funkcjonowało ono jako osada służebna, spełniająca usługowe funkcje wobec zamku. Nazwa osady zapożyczona została z pobliskiej wsi Chęcin: początkowo nazywano ją Nowe Chęciny, potem przejęła nazwę Chęcin, a „stare” […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]

Lisów. Epitafia Krasińskich

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Historia jednego pocisku Czyli epitafia Krasińskich w Lisowie Kaplica Krasińskich w Lisowie. To tu leżą […]