Archiwum | maj, 2012

30. Kurnik zrębowy, ul. Wigury nr 1 (stan z roku 1978)

Właścicielem wybudowanego około roku 1929 kurnika był Józef Liskowski. Budyneczek składał się tylko z jednego pomieszczenia, a jego zrąb, wykonany z krawędziaków, połączonych w nakładkę  prostą, dwustronna, ustawiony został bezpośrednio na gruncie. Nad kurnikiem znajdowała się powała z żerdzi,, a do powstałego w ten sposób stryszku, prze-znaczonego na przechowywanie paszy – dostęp prowadził przy pomocy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

29. Chałupa, róg Placu Cedry i ulicy Wigury (stan z roku 1969)

Plac Cedry pełnił dawniej rolę pomocniczego placu targowego. Handlowało się tu asortymentem wprawdzie niezbędnym do życia, ale mniej atrakcyjnym estetycznie, a szczególnie zapachowo. Czy fakt, ze handlowano tu bydłem i trzodą chlewna miał wpływ na charakter zabudowy – raczej nie, gdyż zachowane tutaj budynki w niczym nie odbiegają od typowych dla Daleszyc rozwiązań.  Podobnie było […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

28. Chałupa, Plac Cedry 5

Rozwiązanie elewacji  tej chałupy od strony  Placu Cedry nawiązuje do nieistniejącej cha-łupy spod nr 3, z tym, że inaczej rozwiązano dach, obejmujący tu również sionkę, przez co kalenica dachu (pod „trójką” widoczna tylko od strony podwórza) pojawia się także od strony placu. Pobielony zrąb chałupy nie jest zakryty szalunkami, a jego stan wciąż wydaje się […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

27. Chałupa, Plac Cedry nr 3 (stan z roku 1978, obecnie nie istniejąca)

Zbudowana w roku 1911 przez Jana Łebka, usytuowana szczytem do ulicy. Chałupa jest jednotraktowa, o programie: izba, kuchnia, komora (później sień). Od południa do chałupy przylegała sionka, od wschodu – obora. Wjazd na podwórze prowadził dwuskrzydłową bramą, nakrytą daszkiem. Charakterystyczną cechą tej chałupy były ozdobne, profilowane podokienniki umieszczone pod sześciopolowymi, dwudzielnymi oknami. Dach początkowo kryty […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

26. Róg ul. ul. Głowackiego i Kościelnej z Domem Parafialnym

Zbudowany w 1. połowie lat 20. Dom Parafialny nadal stanowi dominantę miasta Daleszyce. Dachy Domu wciąż górują nad innymi zabudowaniami miasta, chociaż obecnie, inaczej niż w latach dwudziestolecia międzywojennego, piętrowej zabudowy jest w Daleszycach sporo.  Patrząc na sylwetę Domu Parafialnego spośród zabudowy ulicy Głowackiego nie można wyzbyć się podziwu nad śmiałością decyzji księdza kanonika Czerkiewicza, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

25. Chałupa, ul. Głowackiego 5 (stan z roku 1979)

Historia powstania tej chałupy jest dość nietypowa: około roku 1892 Antoni Dziurski kupił chałupę stojącą wówczas w Borkowie i przeniósł ją do Daleszyc. Miała ona wymiary 5 na 8 metrów. Na przedłużeniu chałupy wystawił obórkę. Szkieletowa konstrukcja sionki, dostawionej od strony Południowo-wschodniej, świadczy o jej późniejszej dacie powstania. Od frontu chałupa miała dwa okna z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

24. Chałupa, ul. Głowackiego 7 (stan z roku 1979)

Stary dom stał tutaj już w XIX stuleciu. Spłonął w roku 1944 i zaraz po wojnie odbudowany został na starych fundamentach, ale z nowym rozwiązaniem sieni. Pod tym względem chałupa ta różni się nie tylko od swojej poprzedniczki, ale także od sąsiednich chałup. Sień w niej jest bowiem niemal tak samo szeroka jak cała wcześniejsza […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

23. Chałupa, ul. Głowackiego 9 (stan z roku 1979)

Zagroda ma zdecydowanie XIX-wieczną metrykę, ale chałupa jest od niej znacznie młodsza, zbudowano ją w latach międzywojennych. Chałupa ma plan prostokąta o wymiarach ok. 6 na 10 metra. Jej zrąb nakrywa trójpołaciowy dach, już pod koniec lat 70 o blaszanym pokryciu. Od strony południowo-wschodniej do chałupy dostawiona jest sionka, wykonana w konstrukcji sumikowi-łątkowej, nakryta pulpitowym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

22. Chałupa, ul. Głowackiego 11 (stan z roku 1979)

Według informacji uzyskanej przez Bogumiłę Szurową od właścicieli chałupy – rodzinna tradycja ocenia wiek zagrody na ponad dwa stulecia. Najstarszym elementem siedliska miała być jednak stodoła, ale umieszczony nad izbą siestrzan, nosił datę: rok 1797. Cha-łupa miała plan mocno wydłużonego prostokąta (6 x 12 metrów), z izbą od frontu i znacz-nie większą od niej kuchnią […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

21. Chałupa, ul. Głowackiego 13 (stan z roku 1979)

Działka zabudowana jest już od roku 1830, a obecna chałupa pochodzi z około 1880 roku. W roku 1978 tę część chałupy, w której mieściła się izba, rozebrano. Na uzyskanym w ten sposób miejscu wymurowano z cegły wapienno-piaskowej nową izbę. Ocalała drewniana część chałupy miała wymiary ok. 6 na 4.8 metra i składała się z izby […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]