Nie łatwo jest odnaleźć kościółek w Waliskach: ani na mapie, ani w literaturze ani też materialnie, w rzeczywistości. Z tym ostatnim – problem polega głównie na kiepskim oznakowaniu drogi prowadzącej z Końskich do Grójca. Jadąc od południa, przed mostem na Pilicy trzeba skręcić na wschód, ale żaden drogowskaz do tego nie zachęca i nie kieruje nas na Waliska. Podobnie jest z drugiej strony – od wschodu, czyli od Ulowa.
W książce księdza Bastrzykowskiego Zabytki kościelnego budownictwa drzewnego w diecezji sandomierskiej interesujący nas kościółek nazywany jest kaplicą i zlokalizowany we wsi Borowina (Borowina odległa jest od kościółka o około 2 kilometry). Nie ma o nim nawet linijki tekstu – ksiądz Aleksander zamieścił wyłącznie fotografię obiektu, bardzo ciekawą jednak, bowiem pokazującą kościółek ze zrębem nie zakrytym wówczas
szalunkiem. Oczywiście, wszelkie geograficzne kłopoty mają swoje uzasadnienie, wynikają z bliskości tych miejsc – osad, wiosek, przysiółków – przywoływanych na karty ksiąg lub widniejących na mapach. Dzisiejsze Waliska kiedyś nazywały się Borowiną, potem, pod koniec wieku XIX w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego zwano je: „Waliska albo Borowina, wieś i folwark pow. Radomski, gmina Potworów, parafia Klwów, odległość od Radomia 42 wiorsty”. Wieś, czy może raczej wioseczka, była mała – w roku 1827 liczyła 5 domostw i 39 mieszkańców, zaś w 1870 domów było 9 a mieszkañców 115. Większość areału zajmował folwark, liczący 1511 mórg – z czego około połowy stanowiły ziemie orne a ponad 1/4 lasy. „Włościańskich” gruntów było tylko 92 morgi.
O powstaniu kościoła pisze ksiądz Wiśniewski: „W 1650 r. Agnieszka Łakoma we wsi Ulowie w miejscowości zwanej Borowina wystawiła kościółek św. Krzyża i kosztem 1500 zł. ufundowała przy nim prebendę, którą potwierdził arcybiskup Maciej Łubieński. Kapelania ta podlegała szpitalowi, a ksiądz obowiązany był wyprawić odpust na św. Krzyż i sprosić sumistę oraz księży do spowiadania gromadzącego się na ten odpust ludu. Z czasem w tej kaplicy na drugi dzień Zielonych Świąt zaczęto odprawiać odpusty z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Jednak ponieważ z roku na rok odbywały się na tych odpustach pijatyki, bitwy, gwałty itp., Konsystorz w 1850 r nakazuje odpust w kaplicy na który pozwolenia Stolicy Apostolskiej nie było, skasować i w dniu tym kaplicę zamknąć, dziedzica zaś zapytać, czy ma na odprawianie prywatnych mszy św. pozwolenie”.
Kościółek jest drewniany, o konstrukcji zrębowej, oszalowany. Składa się z kwadratowej nawy, węższego od niej prezbiterium skierowanego na wschód oraz z dobudowanej do wschodniej ściany prezbiterium zakrystii, trójbocznie zamkniętej. Nawę i prezbiterium nakrywają dwuspadowe dachy, zakrystię niższy dach wielopołaciowy. Dachy mają bardzo stare wiązania storczykowe, ale blaszane pokrycie psuje ich urok. Od zewnątrz, przy styku nawy i prezbiterium znajduje się ambona nakryta daszkiem, przypominająca o „odpustowych” tradycjach tego miejsca. Wnętrze kościoła nakrywa płaski strop. Przylegający do zachodniej ściany chór muzyczny wsparty jest na dwóch słupach. Elewacje kościoła pozbawione są detalu, ale dobre proporcje jego brył i malownicze położenie wśród nadpilickich lasów – rekompensują tę surowość. Na  kościelnym cmentarzyku stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena, nieco prymitywna, trochę przypominająca naiwną sztukę ludową, ale za to licząca co najmniej dwa stulecia.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]