We wsi Tokarnia, oddalonej od Kielc o dwadzieścia kilometrów, przy drodze prowadzącej do Krakowa, znajduje się Muzeum Wsi Kieleckiej. Muzeum a właściwie Park Etnograficzny lub skansen, powołane zostało do życia w sierpniu 1976 roku. Od tego czasu cały czas rozwija się powiększając swe „zbiory” – z zaplanowanych 80 obiektów do dnia dzisiejszego udostępniono zwiedzającym 30.
Skansen w podkieleckiej Tokarni ma charakter ponadregionalny obejmując budownictwo ludowe z kilku sąsiadujących ze sobą regionów, powiązanych historycznie i kulturowo, choć rozdzielanych często – także i dziś – nieco sztucznymi granicami administracyjnymi. Reprezentowane w skansenie obszary to cztery jednostki fizjograficzno – etnograficzne: świętokrzyska, wyżynna, lessowa i nadwiślańska ukazujące odpowiednio: Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, Wyżynę Sandomierską i Nieckę Nidziańską.
Twórcy programu ekspozycji jako cel postawili sobie nie tylko wszechstronne wyeksponowanie występujących w wymienionych wyżej obszarach typów zagród, ale także ukazanie obiektów wiejskiego /czy małomiasteczkowego/ rzemiosła i przemysłu, wraz z ich charakterystycznym otoczeniem. Zaprojektowano więc cztery sektory odpowiadające poszczególnym regionom i dwa dodatkowe: budownictwa małomiasteczkowego i dworsko – folwarczny.
W sektorze dworsko – folwarcznym dominuje dwór z Suchedniowa. Powstał on około 1812 roku, a jego pierwszym właścicielem był Ignacy Stądałło. Do roku 1968 dwór należał do rodziny Tumulców, potem przejął go Wojewódzki Konserwator Zabytków, a od roku 1985 zakończono prace przy przystosowaniu obiektu do jego nowej „roli” w skansenie. W przyszłości w sektorze tym znajdą się jeszcze: spichlerz ze Staszowa, stodoła dworska z Radkowic i zawierający osiem mieszkań dla służby folwarcznej /tak zwany ośmiorak/ budynek z Rudy Pilczyckiej”. Dziś oprócz dworu obejrzeć tu można osiemnastowieczny spichlerz ze Złotej Pińczowskiej /pierwotnie z Rogowa/ i wiatrak rolkowy z Grzmucina.
Wiatrak rolkowy /zwany także paltrakiem/ stanowi jedną z trzech odmian konstrukcyjnych wiatraków, różniących się między sobą systemem ustawiania ich do kierunku wiatru. Wiatrak „holenderski” miał stały, nieruchomy korpus, a obracana była „do wiatru” jedynie jego górna część /czapka/, czyli głowica ze śmigami. W wiatraku kozłowym /„koźlaku”/ obracany był cały budynek osadzony na centralnym słupie, wzmocnionym systemem specjalnych podpór. W „paltraku”, takim jak wiatrak z Grzmucina, obracano cały budynek posadowiony na krótkim, wykonanym z drewna palu oraz na wózkach jezdnych, poruszających się na żelaznej szynie, zamocowanej do murowanego fundamentu o kształcie koła.
Wiatrak z Grzmucina nie jest bardzo stary. Wykonany został w roku 1921 przez znanego budowniczego paltraków nazwiskiem Paluszkiewicz, na zamówienie młynarza Józefa Jaszewskiego. Wiatrak pracował do roku 1950 a obecnie jest jedynym zachowanym obiektem tego typu w całym rejonie działania Muzeum Wsi Kieleckiej.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]