Wieś Stanowiska leży przy drodze z Przedborza do Włoszczowy. Zdaniem księdza Wiśniewskiego nazwa wsi wywodzi się z języka łowieckiego, podobnie uważa Rawita Witanowski, pisząc, że Stanowiska nazwą swą przypominają o kniejach jakimi kraj ten był pokryty. Lasy wokół Przedborza były jednym z ulubionych terenów królewskich łowów, a szczególnie upodobał je sobie Kazimierz Wielki.
Pierwotny parafialny kościół w Stanowiskach, pod wezwaniem św. Jakuba, powstał w XIV lub w XV stuleciu. Choć pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z roku 1511, to za jego średniowiecznymi „korzeniami” przemawiać może także „starożytny” dzwon z roku 1493. Kościół zapewne był drewniany a ufundował go, jak sądzi Rawita, ktoś z rodu Stanowskich, do których jeszcze w początkach XVI stulecia należała część wsi.
W Liber Beneficiorum Łaskiego (1521 r.) wymieniony jest już murowany kościół, wzniesiony z kamienia, którego patronami byli właściciele Stanowisk i Sielnicy. Do parafii, prócz Stanowisk, należały: Bobrowniki, Wola Bobrownicka, Dobromierz, Łapczyna Wola i Mrowin. Wieś płaciła dziesięcinę w wysokości 3 grzywien, dziesięcinę konopną po 2 grosze od łanu i pół grosza z karczmy. Na uposażenie plebana składały się: łan ziemi, dwie łąki i karczma z rolą, położona naprzeciwko kościoła, w której obowiązki wchodziło także warzenie piwa dla proboszcza.
Murowany kościół w Stanowiskach nie imponował wielkością, Ksiądz Wiśniewski pisze, że: „był raczej kaplicą z wejściem od południa”. Być może niewielkie rozmiary świątyni sprawiły, że w czasach reformacji nie była ona dość atrakcyjna – protestanci urządzili w niej kaplicę, a obszerniejszy od niej zbór zbudowali w pobliskiej Łapczynej Woli. Epizod reformacyjny w Stanowiskach zakończył się wcześniej niż w Łapczynej Woli, bowiem już w roku 1651 wspominany był Andrzej Łącki, proboszcz w Stanowiskach i Łopusznie.
Katalog Zabytków wspomina o gruntownej przebudowie kościoła dokonanej w wieku XVII. Zbudowano wówczas kwadratową w planie kaplicę, przystawioną do nawy od strony południowej, z kryptą w podziemiu. Z tego okresu pochodzi chyba także sklepienie kolebkowo-krzyżowe nad prezbiterium, z płaskimi żebrami wykonanymi ze stiuku.
Poważne zmiany dokonane zostały też w roku 1800, dzięki staraniom i hojności Michała Czaplickiego, sędziego ziemi chęcińskiej. Nawa, pierwotnie dwuprzęsłowa, przedłużona została ku zachodowi o jednoprzęsłową część frontową, nad którą wybudowano kwadratową  wieżę z dzwonami, wtopioną w dach nawy, nakrytą hełmem z latarnią (obecna latarnia a także wieżyczka na sygnaturkę wykonane zostały po roku 1952, zastępując wcześniejsze, skromniejsze i mniej smukłe). O gotyckich korzeniach kościoła świadczą szkarpy na narożnikach prezbiterium i na dawnych narożach nawy. Zachował się także portal z późnogotyckim, kamiennym nadprożem z początków XVI stulecia, ozdobionym krzyżującymi się laskowaniami, tarczą z literami IHS oraz trzema różami. Owe trzy róże Rawita odczytuje jako herb Doliwa, którym pieczętowali się Bobrowniccy. Zachodnia fasada jest trójdzielna, z wejściem i oknem ujętymi we wspólne obramienie i tablicą upamiętniającą przebudowę z roku 1800. Południowy szczyt kaplicy zwieńczony jest trójkątnym szczytem ze spływami, a we wnęce umieszczony jest posąg św. Floriana, o cechach stylowych – raczej ludowych niż barokowych.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]