Kościół parafialny w Skotnikach również powstał dzięki funduszom rodziny  Bogoriów Skotnickich – konkretnie, fundatorem był Jarosław Bogoria ze Skotnik Skotnicki, arcybiskup gnieźnieński. Za datę fundacji przyjmuje się rok 1347, choć do konsekracji świątyni doszło dopiero w 1370 roku. Kościół, którego patronem jest św. Jan Chrzciciel, był gruntownie odnawiany w drugiej połowie XVIII wieku, a po raz drugi po I wojnie światowej. Należy on do grupy gotyckich kościołów jednofilarowych, charakterystycznych dla czasów Kazimierza Wielkiego.
Budulec stanowiła cegła układana w wątku polskim, z użyciem zendrówki. Nawę zbudowano na planie prostokąta, proporcjami niewiele różniącego się od kwadratu. Początkowo nawa przykryta była drewnianym stropem, później – być może pod koniec czternastego stulecia – nakryto ją gwiaździstym sklepieniem o kamiennych żebrach, wspartych na przyściennych wspornikach i centralnie usytuowanym filarze. Filar ten posiadał pierwotnie przekrój sześciokąta, ale podczas remontu przeprowadzanego około 1770 roku znacznie go pogrubiono. Na zwornikach sklepiennych umieszczony jest herb Bogoria, podobnie zresztą jak i w prezbiterium, które posiada sklepienie krzyżowo – żebrowe.
Prezbiterium jest węższe i niższe od nawy, do której otwarte jest ostrołukowym otworem tęczowym. Zakrystia dobudowana jest do północnej ściany prezbiterium, a kompozycje brył, z których kościół się składa, uzupełnia kruchta dostawiona do nawy od strony południowej, przebudowana na neogotycka w 1918 roku. W portalu prowadzącym do nawy, pięknie profilowanym, umieszczono drzwi żelazne, okute w skośna kratę z rozetkami oraz tarczą z herbem Bogoria. Podobne drzwi prowadzą z prezbiterium do zakrystii. O kościele w Skotnikach tak napisał Kazimierz Stronczyński w opublikowanej w połowie XIX stulecia relacji z prac „delegacji” do opisu zabytków starożytności w Królestwie Polskim: „Budowla zdrowo dochowana i w tym osobliwa, że nie ma głównego wejścia w ścianie naczelnej, co przypominać miało, że założyciel jego bocznymi ścieżkami idąc, arcybiskupiej dostąpił mitry. Osobliwość ta znajduje się i w innych, przez Jarosława fundowanych kościołach”.
Fasada zachodnia – istotnie, zamiast drzwi – ma na osi skarpę. Zwieńczona jest nie wykończonym szczytem z lizenowymi podziałami – szczyt przebudowany został w II połowie XIX wieku i przekształcony podczas remontu w okresie międzywojennym. Dach nad nawą jest dwuspadowy i posiada bardzo stare, storczykowe wiązanie. Początkowo pobity był gontem, obecnie zastąpionym przez blachę. Sygnaturka wieńcząca dach, o nie najlepiej pasujących do reszty kościoła zarówno detalu jak i proporcjach, pochodzi z roku 1832.
Wnętrze kościoła niewiele zachowało z czasów gotyku – poza resztkami gotyckiej polichromii ze scenami z życia Chrystusa, stylem dominującym jest tutaj rokoko. Nawę zdobi stiukowa dekoracja, wykonana około 1770 roku, podobnie jak wyposażenie, dzieło zapewne warsztatu sandomierskiego. Ołtarz główny z rzeźbionym krucyfiksem i posągami: patrona kościoła, św. Jana oraz Matki Boskiej Bolesnej. Ambona posiada bardzo bogatą dekorację snycerską, powiązaną z dekoracją boazerii ścian prezbiterium.
Do parafii w Skotnikach należą (prócz Skotnik) wsie: Bogoria, Kamieniec, Ostrołęka i Szewce, łącznie ponad półtora tysiąca wiernych.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]