P łyta nagrobna wmurowana we frontowej ścianie kaplicy nad wejściem.

DOM
Gabryelowi Rogozińskiemu
zmarłemu dnia 1 Kwietnia Roku 1836
ŻONA DZIECI I WNUKI
wdowód wdzięczności przywiązania pomnik ten
poświęceią i prosżą o westchnienie do
Boga

 

Pozwolę sobie zacytować opis kaplicy cmentarnej pióra Romana Mirowskiego zamieszczony w publikacji pt. „NA WŁOSZCZOWSKICH DROGACH HISTORII” pod redakcją Grzegorza Dąbrowskiego i Dariusza Kaliny wydanej w 2012 roku.

„Obecny cmentarz grzebalny w Dzierzgowie założony został w roku 1752, a więc w tym samym czasie, gdy budowano drewniany kościół. Zachowało się na nim kilka interesujących nagrobków, wśród których wymienić należy miejsca spoczynku rodziny Stefana Żeromskiego:
jego pradziadka Walentego Jackowskiego, ciotki – Magdaleny Joanny Żeromskiej a także Makółskich, bliskich krewnych Mistrza. Jest tu także murowana kaplica cmentarna, datowana na ok. rok 1863, gdyż mieszczą się w niej groby czterech bohaterów powstania styczniowego. Niektórzy skłonni byliby cofnąć datowanie kaplicy do roku 1836 z uwagi na wmurowaną w przyczółku tablicę z nazwiskiem
– zmarłego w tymże roku – Gabriela Rogozińskiego.
Kaplica ma plan prostokąta. Jej bryła naśladuje antyczną świątynię i gdyby nie ostrołukowe okna i dość dziwne formy głowic kolumn, możnaby ją zaliczyć do architektury klasycystycznej. Od frontu poprzedza ją kolumnowy portyk, z mocno jednak „nieklasycznym” belkowaniem, dźwigającym – tym razem co do proporcji klasyczny trójkąt przyczółka. Wnętrze kaplicy oświetlają dwa okna – po jednym w obu wzdłużnych ścianach. Trudno je nawet nazwać neogotyckimi, bowiem nie tyle zamykają je ostrołuki, lecz w ogóle utworzone są przez dwa łuki ostre i poziomą linię parapetu.”

Dzierzgów. Kaplica cmentarna z płytą nagrobną Gabriela Rogozińskiego. Foto A.Malicki

Dzierzgów. Kaplica cmentarna z płytą nagrobną Gabriela Rogozińskiego. Foto A.Malicki

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]