Kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nazywany jest przez mieszkańców miasta „fabrycznym” lub „hutniczym”. Inicjatorem budowy świątyni był arcybiskup Władysław Jasiński, a głównym sponsorem inż. Mieczysław Iwaszkiewicz, dyrektor Zakładów Ostrowieckich. Gdy zapadła decyzja o budowie, zamówiono projekt u architekta Tadeusza Rekwirowicza (1865-1962). Kamień węgielny położono w dniu 18 października 1931 roku.
„Fabryczny” kościół w Ostrowcu zbudowany został z modrzewia. O ile w XIX stuleciu w Polsce wzniesiono niewiele drewnianych świątyń, to druga i trzecia dekada wieku XX, czyli lata Polski Niepodległej, zaznaczyły się w naszym regionie pewnym ożywieniem drewnianego budownictwa sakralnego. „Serię” tę zapoczątkowano w podkieleckim Białogonie, budując „zakopiański” kościół zaprojektowany przez „fabrycznego” architekta, Mateusza Galasa. Kilka kościołów powstało wzdłuż rzeki Kamiennej: w Starachowicach (1922 według projektu Jana Borowskiego), w Skarżysku-Bzinie 1928 (autorstwa Waleriana Wołodźki), w Ostrowcu 1932 (dzieło Rekwirowicza), a potem w Parszowie (1934, zaprojektowany przez Kazimierza Prokulskiego), w Sarnówku (1937), i ostatni – w Bodzechowie (1937, też według projektu Rekwirowicza). Wszystkie te obiekty powstały w związku z dynamicznym rozwojem przemysłu w latach międzywojennych i wywołaną przez to gwałtowną urbanizacją. Autorami projektów – często wykonanych nieodpłatnie, byli „zakładowi” architekci. Powodem wyboru drewna, jako materiału do konstrukcji świątyń, był zamysł  w miarę szybkiego i taniego zaspokojenia „zapotrzebowania” na obiekty sakralne. Ale nie tylko. Nie mniej ważnym czynnikiem była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaką powinna być architektura prawdziwie polska – architektura kraju, który niedawno, z tak wielkim trudem, odzyskał upragnioną niepodległość.
Ostrowiecki kościół zbudowano we wschodniej części miasta, przy ulicy Poniatowskiego. Zwrócony frontem na południe obiekt składa się z trzynawowego, bazylikowego korpusu, krótkiego, wielobocznie zamkniętego prezbiterium i dostawionej do niego od strony zachodniej zakrystii. Przy prezbiterium pojawiły się „soboty” – forma bardzo polska, choć w przypadku Ostrowca, nie mająca funkcjonalnego uzasadnienia. Od frontu znajdują się: kruchta (nad którą umieszczono chór muzyczny) i o od roku 1939 wieża-dzwonnica (także zaprojektowana przez Tadeusza Rekwirowicza).
Kościół ma konstrukcję ryglową, ustawioną na wymurowanym z kamienia cokole. Nad nawa główną znajduje się dwuspadowy dach o konstrukcji wieszarowej – podobny, choć niższy i o mniejszej rozpiętości (zakończony trójpołaciowo) jest nad prezbiterium. Nawy boczne (jak również soboty) nakrywają dachy pulpitowe. Dzwonnica składa się z dwóch prostopadłościanów – dolnego znacznie szerszego, w niższych partiach osłoniętego blaszanym „fartuchem” i górnego, w proporcjach zbliżonego do sześcianu, z otworami dzwonowymi. Nakrywa ją hełm z latarenką, a poszczególne prostopadłościany rozdziela „obdaszek”. Ściany osłaniają szalunki z pionowo przybijanych desek, a dachy pokryte są miedzianą blachą, która w roku 1984 zastąpiła pierwotnie zastosowany gont. Wewnątrz ściany obite są deseczkami. Nawy rozdzielają słupy z zastrzałami, podtrzymujące podciągi. Nad nawami: główną i wschodnią jest strop deskowy, zaś nad zachodnią – kasetonowy.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]