Moskorzew leży przy trasie Kielce – Katowice, nieco bliżej Szczekocin niż Nagłowic. Jest to wieś bardzo stara – w roku 1239 wymieniony jest Jan z Moskorzewa, którego książę Bolesław Wstydliwy wysłał z misją poselską na Węgry. Celem misji, zresztą w pełni udanej, było odnowienie przyjaźni z Madziarami, którego poręczeniem stało się małżeństwo księcia z córką węgierskiego króla Beli – Kunegundą, nazywaną u nas Kingą. W czasach Jagiełły żył Klemens z Moskorzewa. Pełnił urząd królewskiego podkanclerzego; uczestniczył też w zakładaniu Uniwersytetu, wielokrotnie brał udział w misjach dyplomatycznych do Krzyżaków, był fundatorem trzech prebend w katedrze wawelskiej, a pisał się /według Paprockiego/ hrabią na Dobczycach i Kamieńcu. Zmarł w roku 1408 i pochowany został w ufundowanym przez siebie kościele w Moskorzewie. Według księdza Wiśniewskiego, spoczywa pod ołtarzem św. Żołnierzy z roku 1626, którego fundatorem jest ówczesny dziedzic, Remigiusz Moskorzewski.
Pierwotny, drewniany kościół w Moskorzewie wzmiankowany był w roku 1334. Obecny, zbudowany przez podkanclerzego Klemensa, powstał około roku 1380. Przed rokiem 1558 Moskorzewscy zamienili kościół w kalwiński zbór, a w roku 1562 po przejściu Hieronima Moskorzewskiego z kalwinizmu na arianizm – na zbór ariański. Nie wiemy kiedy kościół rekonsekrowano. Wiemy że płonął skutkiem walk prowadzonych pod dowództwem Kościuszki z Moskalami, toczących się na terenie należącej do moskorzewskiej parafii wsi Hebdzie, które historia Polski odnotowuje jako bitwę pod Szczekocinami. W latach 1892 – 1906 kościół remontowali Potoccy, którzy w tym czasie władali Moskorzewem. Dobudowano wtedy kaplicę, lożę, chór muzyczny. Przebudowano też najwyższą kondygnację wieży, zrekonstruowano szczyty, założono nowe sklepienia /w prezbiterium , gdyż w nawie wykonano płaski strop/. Ostatnio remontowano kościół w roku 1926 i w 1988.
Kościół pomimo „dodatków” z przełomu XIX i XX wieku zachował swój gotycki charakter. Jest budowlą orientowaną, wzniesioną z cegły o układzie polskim i kamienia , użytego do detali. Nawa ma trzy przęsła, a nieco od niej węższe i niższe prezbiterium jest dwuprzęsłowe. Przy nim od północy znajduje się przesklepiona kolebkowo zakrystia oraz otwarta do niego loża, dobudowana około roku 1900. Od zachodu bryłę kościoła zamyka kwadratowa w planie czterokondygnacyjna wieża /ostatnia kondygnacja jest ośmioboczna/ ze strzelistym, ostrosłupowym hełmem. Od południa dostawiona jest kaplica z roku 1900, a od północy składzik, zbudowany w roku 1935.
Od zewnątrz kościół opięty jest szkarpami, z których narożne ozdobione są pinaklami z dekoracją roślinną i herbem Pilawa. Górne partie ścian wieńczy fryz z cegieł układanych „na kant”. Podobnie wykończone jest wschodni fryz prezbiterium, rozczłonkowany trzema ostrołukowymi blendami. Dach do niedawna kryty był gontem, obecnie wykonane jest pokrycie z brzydszej, ale bezpiecznej pod względem pożarowym, blachy ocynkowanej.
Oprócz kościoła zachowały się w Moskorzewie budynki dworu. Najstarszym z nich jest tak zwany „murowaniec”. Co do „korzeni” jest on późnogotycki; przebudowany potem w wieku XVI, służył jako szkoła ariańska, a później jako dworski lamus. Sam dwór jest znacznie nowszy /początki z XVIII wieku/; otacza go współczesny mu park, tak jak dwór mocno potem przekształcony.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]