Archiwum | Teki Kaliny RSS feed for this section

ŁAGÓW – miasto biskupów włocławskich

Dariusz Kalina MIASTO BISKUPÓW WŁOCŁAWSKICH ŁAGÓW Jan Długosz w swoim przekazie stwierdził, iż wedle prawa dziesięciny z wszystkich osad w tej kasztelani powinny być oddawane biskupstwu krakowskiemu, jako powstałe później od tego nadania, leżące na terytorium prepozytury kieleckiej. Feliks Kiryk w swym opracowaniu początków Łagowa wyciągnął z tego wniosek, iż w tym czasie teren ten […]

Ciąg dalszy 1 Comment

DALESZYCE – miasto biskupów krakowskich

Wieś biskupia Daleszyce  położona była nad rzeką Belnianką, na terenie powiatu chęcińskiego. Nazwa wsi zapisana była jako Daleszowice, Dalessowicze (1341, 1357), Daleszice (1401), Dalleschicze (1540 r.), nazwę swą mogły otrzymać od otrzymać mogła od imienia Dalecha[1]. W okresie wczesnego średniowiecza na terenie Puszczy Świętokrzyskiej w pobliżu pogańskich ośrodków kultowych. Stanowisko takie miało znajdować się Górze […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ĆMIELÓW – Zamek

Dariusz Kalina Miasto Ćmielów, będące obecnie siedzibą gminy Ćmielów, położone jest na pograniczu Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej, w dolinie, nad rzeką Kamienną. Zamek położony jest około 300 m na NE od centrum miasta, w dolinie rzeki Kamiennej, wśród rozlewisk na jej prawym brzegu, na działce o numerze ewidencyjnym 1004/1. Do obiektu prowadzi droga gruntowa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Zamek w Chęcinach według Michała Rawity Witanowskiego

Nim zaprezentujemy nowsze artykuły na temat zamku królewskiego w Chęcinach, pierwotnie noszącego nazwę w liczbie pojedynczej: Chęcin, prezentujemy fragment książki niezwykłego człowieka…   Michał Rawita-Witanowski, Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami prof. Jana Olszewskiego, oprac. D. Kalina, Kielce 2001:   „Chęciny Główne miasto powiatu – później ziemi chęcińskiej Jego dzieje i pamiątki. Powody upadku. Kopalnie chęcińskie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]