Czyżów leży przy szosie w uroczej miejscowości miedzy Ożarowem i Zawichostem; ongi należał do możnej rodziny Brandyszów, od których przeszedł do Zaklików Czyżowskich” – pisze ksiądz Wiśniewski. Informację o pierwszym właścicielu potwierdzają też inne źródła – w roku 1312 dziedzicem był tu Wacław Brandys de Cizow, którego włości obejmowały również położone w sąsiedztwie: Chrapanów, Dąbie, Potrzyn i Wólkę Chrapanowską. W roku 1391 Widzga de Czissow herbu Jastrzębiec panował nad Czyżowem, ale też Chrapanowem, Dąbiem, Pstrzynem i Popkowicami. W XV stuleciu siedzą w Czyżowie Ligęzowie Czyżowscy herbu Półkozic: 1412 Michał kasztelan sandomierski, 1427-58 Jan Czyżowski, kasztelan krakowski, który „zapisał swe dobra synowcom swym…z Broniszowa i Bogumiłowic”, 1498 Jan z Ostroroga.
Nie wiadomo dokładnie, komu przypisać zasługę budowy w Czyżowie pierwszego kościoła. Tradycja miejscowa twierdzi, że pierwotny, drewniany kościół ufundował Wacław Brandys, kawaler maltański, w roku 1312. Potem kościół ten przeniesiono do Janikowa. Długosz fundację czyżowskiego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych przypisuje Michałowi herbu Półkozic, kasztelanowi sandomierskiemu.
Obecny kościół jest efektem gruntownego przekształcenia gotyckiej świątyni w 2. ćwierci XVIII „kosztem i staraniem” Aleksandra Czyżowskiego, kasztelana połanieckiego. Konsekracja przebudowanego kościoła odbyła się dnia 24 października 1741, dokonał jej krakowski sufragan Michał Kunicki.
Kościół jest późnobarokowy z wykorzystaniem gotyckich pozostałości w murach. Jest budowlą orientowaną, wykonaną z kamienia pokrytego tynkiem. Nawa jest prostokątna, z kaplicami po bokach, otwartymi do niej arkadami. Od południa jest to kaplica św. Jana Nepomucena, od północy Matki Boskiej. Prezbiterium jest węższe od nawy, dwuprzęsłowe, otwarte do niej półkolistym otworem tęczowym, z przybudowaną od północy zakrystią, nad którą znajduje się dawna loża kolatorska. Od zachodu przylega do nawy piętrowa przybudówka z kruchtą, nad którą wykonano emporę mieszczącą chór muzyczny.
W schodni szczyt prezbiterium i obydwa szczyty nawy mają pilastrowe podziały, trójkątne, ogzymsowane frontony i wolutowe spływy. Umieszczona na dwuspadowym dachu barokowa, wysoka i smukła, ośmioboczna sygnaturka z 2. połowy XVIII stulecia, przypisywana jest Józefowi Karśnickiemu, miejscowemu proboszczowi, będącemu też wybitnym architektem – samoukiem.
Kaplica Matki Boskiej, ukończona przed rokiem 1741, ma plan ośmioboku, ściany rozczłonkowane pilastrami dźwigającymi belkowanie, a nakryta jest ośmiodzielną kopułą zwieńczoną latarnią. Kaplica św. Jana Nepomucena /zbudowana w tym samym czasie/ ma plan kwadratu, nakrywa ją sklepienie kolebkowo – krzyżowe, wieńczy zaś dwuspadowy dach z ogzymsowanym szczytem.
Ustawiona obok kościoła dzwonnica zbudowana została z nim jednocześnie. Jest czworoboczna w planie, o dwóch kondygnacjach rozdzielonych gzymsem, z pilastrami na narożach. Nakrywa ją hełm z wieloboczną latarnią.
Wnętrze nawy zasklepione jest kolebka z lunetami zaś prezbiterium nakrywa pozorne sklepienie kolebkowe. Główny ołtarz, dwa boczne /i obydwa ołtarze w kaplicach/ pochodzą z 2. ćwierci XVIII i prezentują styl regencji.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]