C.                    D                                                            I                         D
Z.  Śreniawa  P.                                                           Ż. Godziemba L
CH.                 Ż.                                                           CH                     Ż
X.                    Ż.                                                           X                        Ż.

Barokowa chrzcielnica marmurowa z drugiej połowy XVII w. ufundowana przez Jakuba Dąbskiego z Lubrańca i jego żonę Cecylię z Przyłęckich, o czym świadczą herby Godziemba Dąbskich i Śreniawa Przyłęckich oraz inicjały przy herbach C[ecylia] D[ąbska] Z P[rzyłęka] CH[orążyna] [Ż[atorska] X[ięstwa] Ż[atorskiego] i I[akub] D[ąbski] Z L[ubrańca] CH[orąży] Ż[atorski] X[ięstwa] Ż[atorskiego].

Chrzcielnica w kształcie dużego kielicha z drewnianym nakryciem z czterema podporami zwieńczonymi koroną. Pola z inskrypcjami mają wymiary: Śreniawa 34×32 cm, Godziemba 35×30 cm.
Jakub i Cecylia Dąbscy kupili dobra Włoszczowa ok. 1659 r. od rodziny Straszów i powiększyli ówczesną kaplicę, dobudowując nawę główną i boczne kaplice, nadając budowli kształt krzyża, ufundowali również nowe wyposażenie, w tym opisywaną chrzcielnicę.
Godna odnotowania jest także późnogotycka kamienna chrzcielnica ze skutymi inskrypcjami (herbami), stojąca obecnie w głównej kruchcie, a wcześniej będąca na wyposażeniu kościoła cmentarnego. Możemy założyć, że pochodzi ona z nieistniejącego drewnianego kościoła pw. św. Jakuba.

 

Literatura:
• Łoziński J., Wolff B., dz. cyt., s. 62.
• Pawlik Z., dz. cyt., s. 65.
• Wiśniewski J., dz. cyt., s. 275–276.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]