Archiwum | styczeń, 2021

BB 15 GÓRA WITOSŁAWSKA 5. Widok od strony północnej. Rok 2002

Wnętrza kaplicy raczej surowe, nakryte są płaskimi stropami. Wyposażenie także nie wyróżnia się niczym szczególnym. Zupełnie niezwykłe za to jest miejsce gdzie wystawiono kaplicę i równie niezwykły jest nastrój wywoływany wspólnie przez krajobraz i kaplicę, stanowiącą jego integralną część. Zastanawiam się ilu absolwentów Rzymskiej Akademii Św. Łukasza, gdzie kształcono przyszłych  architektów, potrafiłoby równie wspaniale zharmonizować […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 14 GÓRA WITOSŁAWSKA. Kaplica 4. Widok od strony prezbiterium

Prezbiterium ma konstrukcję zrębową, zaś korpus mieszaną: zrębową i sumikowo – łątkową w ścianach podłużnych. Dachy mają więźbę krokwiowo – belkową i gontowe pobicie. Nad korpusem rozpościera się dach dwuspadowy, nad prezbiterium nieco niższy, przechodzący na zakończeniu w pięciopołaciowy. Nad dachami góruje dość prymitywna sygnaturka, pokryta blachą. Wielki kunszt ukazali cieśle wiążąc belki w węgłach […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 13 GÓRA WITOSŁAWSKA Kaplica 3. Widok od strony wschodniej

Kaplica stoi na zboczu góry, na niewielkiej polanie – platformie zewsząd otoczonej drzewami. Jej prezbiterium zamiast na wschód, skierowane jest na południe – ukształtowanie terenu wykluczało inne usytuowanie. Prezbiterium, które kiedyś stanowiło samodzielny obiekt, zamknięte jest pięciobocznie. Nowszy od niego korpus jest szerszy, trójnawowy, z nawami oddzielonymi drewnianymi słupkami, ustawionymi po 3 w rzędzie. Przed […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 12 GÓRA WITOSŁAWSKA. Kaplica 2 Widok od strony północnej rok 2006

Stojąca tu obecnie kaplica pochodzi z wieku XVIII – ściślej: tak datowane jest jej prezbiterium, być może zbudowane na miejscu starszego obiektu. Zamiar rozbudowy zgłaszał w pierwszych latach XIX stulecia Jan Mierzwiński, pustelnik – franciszkański laik, który przy kaplicy zamieszkiwał i dbał o nią. Nie trudno się domyślić, że nie posiadał on ani grosza, a […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 11 GÓRA WITOSŁAWSKA. Kaplica p.w. Zesłania Ducha Św 1. Widok od wschodu

GÓRA WITOSŁAWSKA koło wsi Witosławice gmina Waśniów, powiat kielecki Kaplica  stoi około pół kilometra od wsi (i ponad 100 metrów od niej wyżej) na zboczu Witosławskiej Góry. Góra Witosławska już w czasach pogańskich była miejscem kultowym i może dlatego w XV stuleciu benedyktyni ze Świętego Krzyża, do których ziemie te należały, zbudowali właśnie tutaj kaplicę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 10 Dębno. Kaplica cmentarna p.w. Bożego Miłosierdzia

Podobnie jak Krzyż towarzyszący kościołowi z Dębna tutejsza kaplica cmentarna ma dla mnie istotne znaczenie symboliczne. Jest wyrazem głębokiego przywiązania do katolickiej tradycji mieszkańców Dębna, którzy w niełatwych dla budowniczych kościołów czasach poczuli się zobligowani do kontynuowana roli fundatorów wypełnianej przez wcześniejsze pokolenia żyjące na Tej Ziemi… Wybudowana z inicjatywy Ks. Proboszcza Henryka Dudka i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 09 Dębno. Istniejący kościół parafialny. Krzyż z otoczenia kościoła

Myślę, ze szczególnie ważne miejsce w twórczym dorobku Borowieckiego zajmują kościoły w Krajnie i Dębnie. Sprawiła to wyjątkowość lokalizacji  a konkretnie piękno krajobrazu Gór Świętokrzyskich, stanowiących tło, którego nie posiadają dzieła architektury zlokalizowane w miastach. W Dębnie jest otwarty widok na zbocza Świętego Krzyża. Skromny krzyż na postumencie będący dawnym nagrobkiem towarzyszący absydzie prezbiterium kościoła […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 08 Dębno. Istniejący kościół parafialny. Widok od strony południowej

Narożniki korpusu od strony zachodniej opinają koliste szkarpy. Wszystkie okna są półkoliście zasklepione. Okna nawy są wysokie i zapewniają dużą ilość światła. Nakryte sklepieniami wnętrza są przestrzenne, co jest efektem ich znaczącej wysokości, a także niewielkiej grubości i prostoty filarów, podtrzymujących sklepienia. Ponieważ niczego nie uratowano ze spalonego kościółka, wyposażenie obecnej świątyni jest całkiem nowe. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 07 Dębno Kościół. Istniejący kościół parafialny. Widok od strony Płd.-zach.

Obecny kościół wybudowano w latach 1930 – 36. Według Akt Konsystorskich budową kierował kielecki architekt Wacław Borowiecki. Jest on autorem bardzo wielu obiektów na terenie Kielecczyzny, w tym licznych obiektów sakralnych. Czy tylko „kierował budową” w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia, czy przez zapis w Aktach rozumieć mamy także jego autorstwo projektu? Konsekracji dokonał w roku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 06 Dębno Kościół 2. Nieistniejący kościół drewniany parafialny. Fasada

W roku 1827 wieś Dębno była niewielką osadą i liczyła 181 mieszkańców. W 2. połowie XIX stulecia ilość Dębnian powiększyła się i wówczas wieś zamieszkiwało 303 mieszkańców. Zasięg terytorialny parafii był dość duży i obejmował kilka wsi, stąd zapis: „parafia 1370 dusz liczy” – w „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego”. W tym czasie stuletni kościół był […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]