Obecny kościół wybudowano w latach 1930 – 36. Według Akt Konsystorskich budową kierował kielecki architekt Wacław Borowiecki. Jest on autorem bardzo wielu obiektów na terenie Kielecczyzny, w tym licznych obiektów sakralnych. Czy tylko „kierował budową” w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia, czy przez zapis w Aktach rozumieć mamy także jego autorstwo projektu?

Konsekracji dokonał w roku 1936 biskup Franciszek Sonik. Wnętrze kościoła jest obszerne – ma 250 m2 i może pomieścić tysiąc wiernych. Kościół nie jest orientowany – jego prezbiterium skierowane jest na południe, a fasada na północ, w stronę drogi. Bryłę kościoła tworzy trójnawowy korpus o układzie halowym – (nawy o jednakowej wysokości) i prostokątne prezbiterium zamknięte półkoliście z przybudowanymi od wschodu i zachodu zakrystią i skarbczykiem. Od strony północnej dobudowana jest wieża, częściowo wysunięta w formie ryzalitu, częściowo „wtopiona” w bryłę korpusu nawowego. Wieża ma plan kwadratu, w najwyższych partiach trzonu, tam gdzie umieszczone są dzwony – kwadratu o ściętych narożnikach. Nakrywa ją baniasty hełm, także o planie kwadratu ze ściętymi narożnikami, a wieńczy krzyż. Wieżyczka na sygnaturkę usytuowana jest w pobliżu ściany tęczowej i także ma „baniasty” hełm. Dachy kościoła są dwuspadowe; nad półkolistym zakończeniem prezbiterium zakończone półkolistym okapem; nad zakrystią i skarbczykiem jedna połać stanowi przedłużenie połaci znad prezbiterium, druga ma spadek w kierunku południowym.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]