Archiwum | kwiecień, 2020

15 GRZYMAŁKÓW Cmentarz 3. Kamienny pomnik

Jest tu też kamienny pomnik, przypominający swym kształtem przydrożną figurę, o tak zniszczonych górnych partiach, że zdobiące go rzeźby są już niemal nieczytelne. Formy tych rzeźb – chodzi mi o postacie flankujące górne partie nagrobka – są bardzo zatarte, ale przestawiają chyba postaci kobiet w zapaskach i chustkach na głowie, z rękami splecionymi (czy może […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

14 GRZYMAŁKÓW Cmentarz 2. Zbiorowa mogiła

Wracając do cmentarza. Wiadomo, że otaczający go mur (mam tu na myśli cmentarz w ówczesnym kształcie,znacznie mniejszy od dzisiejszego) powstał w roku 1878. Najstarszą jest środkowa część cmentarza, a ściślej: zachodnie partie części środkowej. Groby rozmieszczone są tu chaotycznie i bardzo gęsto. Najstarsze  przemieszane z nowszymi. Wśród nich wyróżnia się kilka, interesującymi formami, ale też, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

13 GRZYMAŁKÓW Cmentarz 1

Kiedy założony został cmentarz grzebalny w Grzymałkowie nie podaje ani ksiądz Wiśniewski, ani Michał Rawita-Witanowski. Obaj ograniczają się do informacji o wzniesionych tam pomnikach. Rawita wspomina tylko o jednym: Eustachego de Sternberg Kołłątaja, urodzonego 20 października 1772 i zmarłego tegoż samego dnia i miesiąca w roku 1836. Ksiądz Wiśniewski informuje o trzech pomnikach: Elżbiety z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

12 GRZYMAŁKÓW Wikarówka

Wikarówka, niewielki murowany budynek, stoi przy ulicy Kościelnej, pomiędzy starym kościołem a nową plebanią, zlokalizowaną naprzeciwko nowego kościoła. Stara plebania stała w pobliżu starego kościoła, zapewne sąsiadując z wikarówką. Zbudował ją ks. Stanisław Laskowski, grzymałkowski proboszcz w latach 1878-1894. Pisze ks. Wiśniewski: „Kościół wyrestaurował, w 1883 r. plebanię postawił, drzewami cmentarz obsadził w 1880 r., […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

11 GRZYMAŁKÓW Kościół p.w. św. Michała Archanioła 2

Drugi kościół w Grzymałkowie nie powstał od razu. Budowy nie doczekał ks. Łukawski, zmarły w roku 1854. Być może udało mu się przystosować jakoś zrujnowane prezbiterium do roli tymczasowej świątyni. Na pewno udało mu się dokonać znacząco większej części czynności o charakterze administracyjno-organizacyjnym, związanych z przygotowaniem budowy: „Trapiony gorliwością o chwałę Boga, wiele przeszkód i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

10 GRZYMAŁKOW Kościół p.w. św. Michała Archanioła 1

W panoramie Grzymałkowa – jak większość wsi obecnie, o parterowej bądź piętrowej zabudowie – zdecydowanie dominuje wieża kościoła. Ma ona wysokość prawie 30 metrów i jest dwukrotnie wyższa od korpusu kościoła Nieznacznie wysunięta z korpusu, w parterze mieści kruchtę. Górę wieży zajmują dzwony i prowadzące do nich schody. Wyjątkową smukłość wieży podkreśla otwór okienny – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

09 MNIÓW Stacja pocztowa

W opracowaniu „Zabytki architektury i budownictwa” istnieje zapis o istniejącej w Mniowie Stacji Poczty, murowanym budynku – być może z wieku XVII, przebudowanym w 2. połowie XIX stulecia. Obiekt ten nigdy nie był wpisany do rejestru zabytków, co nie powodowało konieczności sprawowania jego prawnej ochrony. Był więc w sposób dowolny przebudowywany przy użyciu zupełnie dowolnych […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

08 MNIÓW Cmentarz

Ksiądz Jan Wiśniewski, którego tytanicznej pracy zawdzięczamy wyjątkowo wysoki poziom wiedzy o świątyniach i parafiach naszego regionu – co do mniowskiego cmentarza jest dziwnie wstrzemięźliwy. Nowego cmentarza grzebalnego nie dostrzega w ogóle. Jedyny fragment tekstu związany z tą problematyką, dotyczy cmentarza przykościelnego. Oto ten fragment tekstu: „W murze cmentarnym spotykamy dwie płyty: Antoniego Czerwińskiego, zmarłego […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

07 MNIÓW Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa 5. Portal

Warto też zwrócić uwagę na portal drzwi łączących prezbiterium z zakrystią. Odkuty jest z trzech kamiennych bloków – dwa z nich, wsparte na sześciennych cokołach, flankują otwór drzwiowy. Trzeci, stanowiący nadproże, zamykający otwór od góry ma półkoliste wycięcie. Portal jest bardzo prosty, ale, mimo iż powstać musiał w lokalnym, prowincjonalnym warsztacie, ma niezaprzeczalne walory estetyczne. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

06 MNIÓW Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa 4

Proboszcz (z lat 1816-1826) ks. Ludwik Zajączkowski „kościół wytynkował, ołtarze odnowił”. W latach 1872-1900 mniowskim proboszczem był ks. Kazimierz Grosicki. Administrował parafią dość długo i bardzo wiele uczynił dla wyposażenia kościelnych wnętrz. W inwentarzu sporządzonym pod koniec jego „proboszczowania” można doczytać się wielu interesujących informacji – nawet ile kosztowały obrazy umieszczone w ołtarzach. A na […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]