GMINA I MIASTO CHĘCINY
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin
Dariusz Kalina
Michał Wardzyński

Z A P R A S Z A J Ą
na ogólnopolską konferencję naukową:

KULTURA ARTYSTYCZNA CHĘCIN I DAWNEGO
POWIATU CHĘCIŃSKIEGO

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
w Podzamczu k. Chęcin
 27 września 2013 r. (piątek)
Godzina: 10.00

godz. 10.00-10.20: Uroczyste rozpoczęcie konferencji:
Przywitanie uczestników sesji – mgr Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
mgr Marcin Perz, Dyrektor RCNT w Podzamczu

I DZIAŁ ŚREDNIOWIECZNY:
godz. 10.20-10.40: mgr Tomasz Olszacki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Zamek chęciński na tle późnośredniowiecznych zamków królewskich w ziemi sandomierskiej. Forma i funkcja

godz. 10.40-11.00: dr hab. Marek Walczak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Architektura średniowiecznych kościołów chęcińskich fundacji kazimierzowskiej

godz. 11.00-11.20: dr Dobrosława Horzela, Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie:    
Zabytki rzeźby późnogotyckiej w Chęcinach i okolicach

godz. 11.20-12.00: Dyskusja. Przerwa

II DZIAŁ NOWOŻYTNY:
godz. 12.00-12.20: mgr Dariusz Kalina, Kielce:
Zabudowa miasta Chęciny i okolicy w okresie urzędowania wójta Gaspara Fodigi (ok. 1601-1624)

godz. 12.20-12.40: prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie:
Kolumna Zygmunta

godz. 12.40-13.00: prof. dr hab. Mariusz Karpowicz, Warszawa:
August van Oyen

godz. 13.00-14.00: Dyskusja. Przerwa

godz. 14.00-14.20: dr Hubert Kowalski, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
:dr Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego:
,,Marmury z Wisły”. Kamieniarka chęcińska z rezydencji i ogrodu warszawskiej Villae Regiae sprzed 1655 r.

godz. 14.20-14.40: dr Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego:
Ex marmore chencinensi. Produkcja warsztatów kamieniarskich w Chęcinach w XVII wieku

 godz. 14.40-15.00: dr hab. Andrzej Trzciński, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
Macewy z XVII wieku z Chęcin – aspekty historyczne i kulturowe

godz. 15.00-15.40: Dyskusja. Przerwa

godz. 15.40-16.00: mgr Marcin Perz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne:
Barokowa willa czy dwór obronny? Rezydencja Stefana Bidzińskiego w Podzamczu k. Chęcin na tle budownictwa willowego w Polsce

godz. 16.00-16.20: dr Mariusz Smoliński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego:
Dekoracje stiukowe w kościele w Starochęcinach – proweniencja i znaczenie

godz. 16.20-16.40: dr hab. Wiktor Łyjak, Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
Organy Chęcin i okolic z XVII i XVIII wieku

godz. 16.40-17.20: Dyskusja. Podsumowanie i zamknięcie konferencji – dr Michał Wardzyński

Chęciny – królewskie miasto w sercu dziedziny Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, na styku historycznej Małopolski i Wielkopolski, zajmuje dzięki zlokalizowanemu tutaj w XIII-XIX w. ośrodkowi górnictwa kruszcowego i międzynarodowemu centrum artystyczno-rzemieślniczemu poczesne miejsce w historii przemysłu, kultury i sztuki polskiej.
Rzeczypospolita, Wielkie Księstwo Litewskie i Ruś zawdzięczają Chęcinom nie tylko bogactwo miedzi, ołowiu i srebra. Oryginalna podalpejska w swojej genezie architektura mistrzów: Gryzończyków Gaspara, Sebastiana i Alberta Fodigów, Antonia Toschana i Jędrzeja Snocha, czy znakomite marmurowo-alabastrowe ołtarze, nagrobki i epitafia członków rodzin Venosta i Oleksych (Januszowiców) oraz Flamanda Augustina van Oyen i Andrzeja Czernica, rozsławiły Chęciny szeroko i daleko w Rzeczypospolitej i poza jej granicami. Wpływy ośrodka chęcińskiego sięgały w 1. połowie XVII w. od Wilna, Różany i Lwowa na wschodzie po Toruń, Gościkowo-Paradyż i Kraków na zachodzie i południu, aż po Trenczyn na Górnych Węgrzech i Albę Julię w Siedmiogrodzie.
W badaniach architektury i sztuki Chęcin mimo ukazania się drukiem wielu ważnych książek i artykułów pozostaje wciąż wiele luk do uzupełnienia.
Jedenaście składających się na program niniejszej ogólnopolskiej konferencji naukowej referatów dzięki szerokiemu zakresowi chronologicznemu i tematycznemu oraz renomie i specjalizacji prelegentów pozwala zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami kultury artystycznej Chęcin i okolic, przynosząc wiele nowych wiadomości archiwalnych i ustaleń porównawczych.

Sympozjum jest elementem promocji miasta Chęciny w staraniach o uzyskanie statusu Pomnika Historii.

 

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]