Archiwum | czerwiec, 2012

44. ZŁOTA WODA. Leśniczówka

Wieś Złota Woda leży przy drodze z Łagowa do Kielc, około 3 kilometry od Łagowa. Z Mapy Meyera von Heldensfelda wynika, że na początku wieku XIX wieś jeszcze nie istniała. Na tak zwanej Mapie Kwatermistrzostwa w Złotej Wodzie stała gajówka, ale po przeciwnej stronie drogi niż dzisiejsza leśniczówka. Obecną leśniczówkę zbudowano w roku 1930. Ma […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

43. ZBELUTKA. Kaplica cmentarna

Cmentarz grzebalny założony tu został w roku 1822. Jego dominantą jest kapliczka, zlokalizowana w środkowej części nekropolii. Ma ona prostokątny plan. Wymurowana jest z kamienia na zaprawie wapiennej. Ściany obustronnie pokryte są tynkiem. Do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe drzwi a oświetlenie zapewniają dwa łukowo zasklepione okienka, umieszczone w ścianach bocznych. Elewacje niemal pozbawione są detalu – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

42. ZBELUTKA. Kościół parafialny p.w. św. Doroty

Choć oficjalna nazwa wsi brzmi: Zbelutka to Katalog Zabytków nazywa ją Zbielutką, ksiądz Wiśniewski Zbilutką, zaś Anna Adamczyk Zbylutką. Ta ostania nazwa zapewne była pierwotną, gdyż wieś tak „ochrzczono” od imienia włocławskiego biskupa, Zbyluta. Wieś leży w gminie Łagów, parę kilometrów na wschód od szosy łączącej Łagów z Rakowem. Biskup o imieniu Zbylut żył w […]

Ciąg dalszy 1 Comment

41. SĘDEK. Drewniana kapliczka

Sędek leży na zachód od Łagowa, około czterech kilometrów od „stolicy” gminy. Wieś ma wyjątkowo piękne położenie: na grzbiecie pasma wzgórz z otwartą panoramą ku południowi i ku północy, gdzie horyzont zamykają Łysogóry z ich perłą – klasztorem na Świętym Krzyżu. Wieś istniała zapewne już wcześniej ale jej oficjalna lokacja, poparta dokumentem z wymienioną nazwą […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

40. RUDA. Drewniany młyn

Wieś Ruda (której nazwa wywodzi się od wydobywanej tu dawniej rudy żelaza) leży w gminie Łagów, około 3 kilometry na południe od stolicy gminy, w górnym biegu rzeczki Łagowicy, na stokach Wału Małacentowskiego. Początkowo nazywała się Rudą Łagowską, lecz z czasem nazwę tę uproszczono. Po raz pierwszy wymieniono ją w dokumentach w roku 1510, gdzie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

39. REMBÓW. Zamek Szumsko

Prócz wsi nazywającej się Szumsko, był też zamek Szumsko w nieodległym od Szumska Rembowie. Zrujnowany, dziś całkowicie ukryty w ziemi, należy do tak zwanych zabytków archeologicznych. Zamek powstał na początku XIV stulecia, a jego fundatorem był Jakub lub Krzesław z rodu Odrowążów. Na drodze małżeństwa zamek przeszedł w ręce Poraitów Kurozwęckich, ale szybko został opuszczony, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

38. PIÓRKÓW. Kapliczka przy cmentarzu

Niezwykle interesująca jest tez kapliczka stojąca przy cmentarzu. Tym razem już nie drewniana, z murowanym sześciobocznym trzonem, nakrytym gontowym dachem. W trzonie wykonane są wnęki, które do czegoś zapewne służyły, ale dziś stoją puste. W Piórkowie mówi się, że kapliczkę zbudowano po powstaniu styczniowym, dla upamiętnienia pochowanych tu poległych powstańców, ale żaden dokument tej informacji […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

37. PIÓRKÓW. Piórkowskie kapliczki. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Siedemnastowieczna kaplica stanowi dziś prezbiterium parafialnego kościółka, którego patronem jest św. Stanisław biskup. Kaplica przeistoczyła się w prezbiterium, ale Piórków nie jest przez to pozbawiony kapliczki. Tę rolę przejął stojący obok, na „Wysepce” na środku stawu,  maleńki drewniany obiekt, nakryty namiotowym daszkiem podpartym czterema słupkami. Pod daszkiem stoi figura św. Jana z Nepomuka. Obecna kapliczka […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

36. Piórkow. Kościół parafialny

Faza III – obecny kościół parafialny W roku 1944 także piórkowska kaplica uległa częściowemu zniszczeniu. Wyremontowano ją i w latach 1954-56 dobudowano do niej od strony zachodniej nawę. Autorem projektu rozbudowy był architekt Józef Jamróz. Od strony zachodniej i od południa nawę poprzedzono szerokim podcieniem, nawiązując w ten sposób do tradycyjnych „sobót”, towarzyszących polskim, drewnianym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

35. PIÓRKÓW. Kościół parafialny Faza II Kościół drewniany

Piórków stanowił własność biskupów włocławskich (kujawskich) do roku 1863. Potem włości przejął rząd carski. Zdegradowało to – szczególną dotąd rolę Piórkowa – do najzwyklejszej wsi carskiego imperium. Faza II Kościół drewniany Obszerną wiedzę o historii parafii posiadamy dzięki pracy magisterskiej ks. Krzysztofa Bartkiewicza z roku 1997. Pisze on, że w roku 1917 grupa parafian wystąpiła […]

Ciąg dalszy 1 Comment

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]