Archiwum | maj, 2012

40. Kapliczka na granicy miasta, przy drodze do Słopca

Kapliczkę tę zaliczamy do grupy kapliczek słupowych. Ich genezą , a zarazem najbardziej prymitywna formą, były drewniane kłody z wydrążoną wnęką, w której umieszczano figurkę światka. Z czasem – materiałem dla słupowych kapliczek – stał się też kamień albo cegła. Murowane kapliczki nie miały już jednak tak smukłych proporcji jak ich starsze, wykonane z drewna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

39. Figura św. Jana Nepomucena przy ul. Kościuszki

Według napisu umieszczonego na cokole figura pochodzi z roku 1811. Usytuowanie figury, na końcu zwartej zabudowy miasta, blisko miejsca dawniej zajmowanego przez młyn Barbara, obok dawnego stawiska (dziś już bez wody) – jest charakterystyczne dla miejsc gdzie zwykle umieszczano figury tego świętego (przypomnę tu, że św. Jan z Nepomuka poniósł męczeńską śmierć przez utopienie w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

38. Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Kościelnej

Dokładna data budowy kapliczki nie jest znana, przyjmuje się, ze powstała w 1. połowie XIX stulecia.. Wiadomo – dzięki jej obecności  na szkicu Wójtostwa i Dankowa – że istniała już w roku 1853. Usytuowana jest „na rozstajach” – czyli na skrzyżowaniu dzisiaj daleszyckich ulic, dawniej drogi z Daleszyc do Górna z drogą prowadzącą do Wójtostwa. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

37. Figura św. Jana Nepomucena

Nie jest do końca jasna kwestia patrona kapliczki. W opracowanej przed dwudziestoma laty „białej karcie” ewidencyjnej patronem ma być św. Jan Nepomucen – gdyż jego figura zdobiła wnętrze kapliczki. Według księdza proboszcza z Daleszyc, patronem kapliczki ma być św. Mikołaj (jego figurę ksiądz ostatnio umieścił w kapliczce) zaś posąg św. Jana Nepomucena , który do […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

36. Kapliczka przy drodze do Górna

Kapliczka stoi po wschodniej stronie drogi łączącej Daleszyce z Górnem, a dalej z Bodzentynem. Zbudowano ją zapewne w 1. połowie XIX stulecia. Być może jej zadaniem było wyznaczenie granic daleszyckich pól. Kapliczka ma plan zbliżony do kwadratu o boku ok. 3 metrów. Ściany kapliczki wymurowane  z wapiennych łomów i obustronnie otynkowane. Wieńczy je gzyms a […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

35. Chałupa z ul. Mickiewicza

Chałupa ma konstrukcję zrębową z wyraźnie widocznymi rozwiązaniami węgłów. Jest pobielona, a biel jej ścian pięknie kontrastuje z bujną zielenią, towarzyszącą jej od strony ulicy. Może bardziej odpowiednie byłyby tak polskie w swym charakterze malwy, ale i te kwiaty, posadzone przez gospodynię starej chałupy, świadczą o potrzebie piękna i chęci sharmonizowania budynku z otoczeniem. Byłoby […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

34. Chałupa na Wójtostwie

Główną budowlą daleszyckiego Wójtostwa był dwór – stanowiący kiedyś rezydencję (i miejsce pracy) Wójta. W pobliżu dworu znajdowały się zabudowania folwarczne (wśród nich drugi dwór, zwany „folwarcznym”) oraz budynki „włościańskie”. Te ostatnie niczym w zasadzie nie różniły się od innych, im współczesnych daleszyckich chałup. Były też wąskofrontowe, z oknem umieszczonym w elewacji frontowej, ewentualnie z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

33. Chałupa, ul. Mickiewicza 66 (stan z roku 1978)

Budynek zbudowany został w roku 1945, w ramach odbudowy Daleszyc z wojennych zniszczeń. Ówczesna odbudowa nie spowodowała jednak zerwania z tradycją i charakterystycznymi dla zabudowy osady rozwiązaniami. Nowy budynek wzniesiono na starych fundamentach i pozostawiono taki sam układ i formy architektoniczne. Nawet sionka, dobudowana do chałupy, musiała powstać nieco później niż sama odbudowa, bowiem ma […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

32. Chałupa, ul. Paderewskiego 12.

Po przeciwnej stronie ulicy stoją pozostałości budynku nr 12. Najlepiej zachowała się jego elewacja właśnie od strony ulicy. Pozostałe wyglądają zdecydowanie gorzej – a z dachu pozostał właściwie już tylko jego szczyt. Umieszczone od frontu okno na trwałe zamknięto okiennicami. Pochylające się nad zrujnowaną chałupą drzewo sprawia wrażenie pogrążonego w smutku. Czy zawsze postęp, nowoczesność, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

31. Chałupa, ul. Paderewskiego 7

Ulica Paderewskiego (do niedawna nosząca nazwę ul. Marchlewskiego)  jest równoległa do ulicy Głowackiego – tak więc położone przy niej posesje graniczą z działkami parzystej strony Głowackiego. Z bliskości tych dwóch ulic wynika oczywista „bliskość” stosowanych rozwiązań architektonicznych. Tak więc chałupa z Paderewskiego niczym w zasadzie nie różni się od sąsiadki z Głowackiego. Tak samo wąski […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]