Polichromowana figura św. Mikołaja, patrona kościoła, umieszczona w ołtarzu północnej kaplicy parafialnego kościoła. Pochodzi ona z wieku XVIII, zaś co do cech stylowych jest późnobarokowa

Obecny kościół zbudowano  w latach 1866-1868. Autora projektu nie znamy, zaś co do cech stylowych – kościół jest przykładem architektury neogotyckiej. Usytuowano go w pobliżu wcześniejszego, szesnastowiecznego kościoła, tak aby do zakończenia budowy stary kościółek mógł służyć parafianom. Mury wykonano z kamienia oraz z cegły – użytej tu do detali architektonicznych, narożników a także do poziomych warstw przedzielających kamienne wątki. Ksiądz Wiśniewski napisał o kościele: „na zewnatrz nieoszabrowany, którego gzymsy i kanty zostały wykonane z cegły”. Nie znającym dawnej terminologii budowlanej wyjaśniam, że „szabrowanie” znaczyło wówczas tyle, co tynkowanie dzisiaj, zaś kanty to tylko określenie dla narożników. Nawa i prezbiterium miały tę samą szerokość i wysokość, stanowiąc jednoprzestrzenne wnętrze, bez rozdzielającej je ściany tęczowej. Za prezbiterium znajdowała się zakrystia ze skarbczykiem na piętrze, nieco od prezbiterium węższa i niższa. Do północnej i południowej ściany nawy dostawiono symetrycznie dwie kaplice, tworząc coś w rodzaju płytkiego transeptu. Kaplice otwarte są do wnętrza nawy ostrołukowymi otworami. Zarówno nawę, jak prezbiterium, zakrystię i kaplice nakrywają niezbyt strome dwuspadowe dachy. Inne dachy miały tylko: dobudowana do północnej ściany nawy trzykondygnacyjna wieża-dzwonnica oraz przystawiona do niej niewielka kruchta. Wieżę wieńczy wysoki, ostrosłupowy hełm mający w podstawie ośmiobok.
W roku 1901, kiedy proboszczem był ks. Stanisław Chałtas, uznano iż kościół jest zbyt mały i należy go powiększyć. Przedłużono więc nawę ku zachodowi o około 9 metrów, mury wykonując w tej samej technice, tak że dzisiaj odróżnienie części starszej od nowszej – dla kogoś, kto nie wiedziałby, że różnicy należy szukać – byłoby dość trudne. Zachodnią elewację, można przy-puszczać, odtworzono w takim samym kształcie jak przed rozbudową: trójosiową, zwieńczoną trójkątnym szczytem z ostrołukowymi wnękami. Połączenie starego i nowego muru wzmocniono za pomocą przypór. W zachodniej części dobudowy umieszczono chór muzyczny, wsparty na trzech arkadach. W ramach prowadzonych wówczas prac zbudowano także kostnicę, lokalizując ją w północno-wschodnim narożniku przykościelnego cmentarza. Jej mury wykonano taką samą techniką – przeplatając kamień z cegłą.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]