Baćkowice: widok kościoła od strony północno-zachodniej. Widać z tego miejsca doskonale bryłę kościoła, szkoda jednak, że brakuje słońca.

Pierwotny kościół istniał w Baćkowicach już w czasach Jana Długosza (1470 r.) i zbudowany był z drewna. Był on filią łagowskiego kościoła parafialnego. Ciekawostką jest, iż ówczesny łagowski proboszcz, upodobał sobie Baćkowice, tam też zamieszkiwał, często w swej kapłańskiej posłudze w Łagowie – wyręczając się wikarym. Z nieznanych nam bliżej przyczyn (pożar lub może rozbiórka ze względu na zły stan techniczny?) istnieć przestał, a w roku 1599 zastąpiony został przez nowy obiekt, także drewniany. Ponieważ ten nowy kościół był niemal rówieśnikiem kościoła z Glinian (koło Ożarowa), można pokusić się o hipotezę, że mógł być do niego podobny. Byłby wówczas reprezentantem typu Małopolskiego, z jednokalenicowym dachem, wspólnym dla nawy i zakończonego wielobocznie prezbiterium, nad bocznymi partiami nawy wspartym na tak zwanych „zaskrzynieniach” – konstrukcji charakterystycznej dla późnogotyckich kościołów Małopolski. Ksiądz Wiśniewski, opierając się na dawnym inwentarzu, pisał iż kościół ten miał sześć okien z szybkami oprawnymi w ołów, zaś na belce tęczowej umieszczony był krucyfiks.
Na mapie Meyera von Heldensfelda z pierwszych lat XIX stulecia widać, że kościół ten stał w pobliżu obecnego kościoła – na północ od niego a na południe od baćkowickiego cmentarza. Stał ponad dwa i pół stulecia. W latach 60. XIX stulecia, kiedy proboszczem był ks. Marceli Krzemiński, zapadła decyzja, by starego i mocno zniszczonego kościoła już nie remontować i zastąpić go nową, murowaną świątynią.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]