Dawny widok łagowskiego „ratusza” od północnego-wschodu

Łagów – jak inne miasta, prócz zabudowy mieszczańskiej, miał także budynki, które dziś nazwalibyśmy „obiektami użyteczności publicznej” – ratusz, szkoła, szpital oraz te, które obecnie określamy jako „produkcyjne i usługowe”, jak: młyny, browary, jatki, gorzelnie czy karczmy. Symbolem „miejskości” był oczywiście ratusz.
Każde miasto, a więc oczywiście także i Łagów, musiał mieć siedzibę miejskiej władzy. Budynek w którym urzędował burmistrz, zbierali się rajcy i przechowywano miejskie księgi. Obiekt w którym mieścił się areszt i przed którym stał pręgierz – bo nie wszyscy mieszkańcy byli ideałami. Fakt istnienia ratusza w Łagowie potwierdzony jest w roku 1691. Nosił on wówczas miano „Wielkiego Domu”. Musiał więc swą skalą wyróżniać się z reszty mieszczańskiej zabudowy. Budynek ten uległ zniszczeniu podczas tak zwanej drugiej wojny północnej, co pozwala na usta-lenie daty: około roku 1707.
Na planie miasta z roku 1824 ratusz stał na środku rynku, a jego północna elewacja (zapewne była to elewacja główna), stanowił jakby przedłużenie południowej pierzei ulicy Kieleckiej, będącej wtedy wylotowym traktem w stronę Kielc, a więc w kierunku zachodnim. Na tymże planiku ratusz jest budynkiem prostokątnym, z główna osią na kierunku wschód-zachód. Ma dwie przybudówki, na kształt skrzydeł:mniejszą od zachodu i większą od wschodu.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]