Kościół św. Leonarda na cmentarzu parafialnym. Widok od północnego-wschodu.

O istnieniu w Łagowie kościoła św. Leonarda nie wspomina wprawdzie ksiądz Wiśniewski, ale informuje o tej świątyni inwentarz z roku 1760: „… S. Leonarda drewniany, bez żadnego funduszu z Jałmużny tylko Mieszczanie iego potrzeby opatrują…”. Być może obecna kaplica cmentarna, stojąca przy wjeździe na cmentarz grzebalny (który założono dopiero w 1.połowie XIX stulecia) zastąpiła dawny drewniany kościół.
Kaplicę cmentarną – czy może jednak kościółek św. Leonarda – tworzy prezbiterium pochodzące z przełomu XVIII i XIX stulecia oraz nawa dobudowana około połowy XIX wieku. Prostokątne prezbiterium (długości  4,6 m i szerokości 3,6) od wschodu zakończone jest półkolistą bryłą, będącą nawiązaniem do absydy, od strony wnętrza będącą jednak raczej wnęką. Wnętrze nakrywają sklepienie kolebkowe z lunetami, a otwory okienne są od wewnątrz zamknięte półkoliście (od zewnątrz są one prostokątne). Nawa ma wymiary 4,4 na 5,3 metra. Dachy nad obiema częściami są dwuspadowe (nad prezbiterium zakończony półkoliście) – dach nawy jest wyższy, co wynika z jej większej szerokości. Obecnie pokryte są blachą prezbiterium arkuszami blachy ocynkowanej, nawa – blachą falistą. Murowane ściany obustronnie pokryte są tynkiem.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]