Nie wiadomo kiedy erygowana została szydłowska parafia. Eugeniusz Wisniowski, autor pracy o rozwoju sieci parafialnej prepozytury wiślickiej w średniowieczu uważa, że stało się to w pierwszych latach XIV stulecia. Powodem założenia parafii była intensyfikacja życia gospodarczego w Szydłowie, zaś dowodem wspierającym takie właśnie datowanie, może być wezwanie kościoła, wskazujące na króla Władysława jako fundatora pierwotnej świątyni.
Pierwsza wzmianka o tutejszej parafii pochodzi z roku 1326, informująca też kto był wtedy proboszczem: „Item Mathias, plebanus ecclesie de Scidlow”. Ufundowany przez Łokietka kościół był zapewne drewniany i może dlatego jego żywot był tak krótki.
Kościół św. Władysława ufundowany został w roku 1355 przez Kazimierza Wielkiego, jako zadośćuczynienie za śmierć Marcina Baryczki, kaznodziei i wikariusza katedralnego z Wawelu. Baryczka przypłacił życiem próbę zwrócenia uwagi królowi na konieczność zachowania nieco mniej rozwiązłych obyczajów, a tytułem pokuty Kazimierz  wybudować musiał na swój koszt /a właściwie raczej na koszt państwa/ kilkanaście kościołów, w tym szydłowską farę.
Świątynię usytuowano na wschód od rynku, przy południowo-wschodnim narożniku miejskich obwarowań. Zbudowano ją z cegły – kamień używając do cokołów, gzymsów i obramowań okiennych. Kościół posiadał układ halowy – dwie nawy o równej wysokości rozdzielone słupami umieszczonymi w osi budowli. Do korpusu przylega prezbiterium, zamknięte wielobocznie, z dobudowaną zakrystią, także zakończoną wielobocznie, z wieżyczką schodową od strony zachodniej. Arkada łuku tęczowego jest ostrołukowa. Sklepienia korpusu wspierały się na dwóch ośmiobocznych słupach. Pożary i związane z nimi zawalenie sklepień /rok 1630 i 1655/ a także liczne przebudowy zakłócały układ przestrzenny kościoła. Prace budowlane prowadzono tu w latach: 1580, 1589, 1604, 1645, 1655, 1671. Bardzo poważnie zniszczenia odniósł kościół w wyniku działań wojennych w roku 1944.
Pierwsza faza odbudowy  nastąpiła w latach 1945 – 48. Odnaleziono wtedy fundamenty słupów i zrekonstruowano pierwotny, halowy układ charakterystyczny dla wczesnego gotyku, odtworzono trójdzielne sklepienia, zawalone w wieku XVII. W drugiej fazie odbudowy odtworzono fasadę kościoła.
Teren kościelnego cmentarza otoczony jest murem – wejście prowadzi przez XVIII-to wieczną bramę, zwieńczoną trójkątnym szczytem. Na południe od kościoła, przy murze miejskim znajdują się ruiny gotyckiej wikarówki. Rolę dzwonnicy pełni – jak mówi niezgodna z faktami wieść gminna – dawna baszta miejska, przystosowana do swej nowej roli w 1724 roku – taka przynajmniej data widnieje wyryta na piętrze wieży. Tezy o wykorzystaniu dla zawieszenia dzwonów dawnej baszty nie popiera ksiądz Wiśniewski, należy ją więc „między bajki włożyć”.
We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje późnorenesansowy ołtarz główny z początków XVII wieku, z dwiema gotyckimi rzeźbami. Według zachowanych dokumentów z roku 1598, w tamtych czasach kościół miał wtedy: …chór szylkretowy zamknięty, sufit kasetonowy z malowidłami i wiszącą ambonę. Po środku świątyni wisiał obraz Ukrzyżowanego…

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]