Archiwum | Kościoły i klasztory RSS feed for this section

24. LISÓW Kaplica św. Barbary przy kościele parafialnym

Kaplica miała swoją własną zakrystię do której wiódł otwór drzwiowy ozdobiony „uszatym” portalem z herbem Krasińskich. Zgodnie z zaleceniem fundatora miała być tu odprawiana msza co najmniej trzy razy w tygodniu – w intencji fundatora i członków jego rodu. W kaplicy mogli być chowani wyłącznie członkowie rodu Krasińskich. O tejże kaplicy pisał Rawita Witanowski (który […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

23. LISÓW. Kościół parafialny po rozbudowie

Poważny remont i przebudowę świątynia przeszła w latach 1912 – 13, kiedy to ksiądz Zacharski: „Kościół przebudował, powiększył, umalował, dwa boczne ołtarze postawił, ławki sprawił itp.”. Autorami projektu przebudowy byli Józef Pius Dziekoński i nieznany z imienia Jakimowicz. Wyburzyli oni stare prezbiterium, przedłużając nawę w kierunku wschodnim i kończąc ją nowym prezbiterium, o wymiarach i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

22. LISÓW Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja przed rozbudową

Gdy jedzie się szosą Kielce – Busko, już z daleka widać charakterystyczny cebulasty hełm lisowskiego kościółka, górujący ponad otaczającymi go wysokimi i starymi drzewami. Warto choć na krótko zjechać z drogi i obejrzeć z bliska kościółek, po pierwsze silnie związany jest z rodem Krasińskich, a oprócz bezspornych wartości historycznych i duchowych, posiada istotne walory estetyczne, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

18. DRUGNIA. Wnętrze kościoła parafialnego

Wróćmy jednak do historii związanej z obecnym kościołem. „Dn. 19 kwietnia 1876 r. o godz. 4 po południu kościół w Drugni zgorzał ze szczętem, jeno aparata kościelne zachowane w sklepionej zakrystii…ocalały, także monstrancja srebrna  i 2 kielichy z patenami. Ubogi to wprawdzie był kościółek, jednak wielka boleść i niepowetowana stratę poniosła parafia, gdyż wśród pożaru […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

17. DRUGNIA.Kościół parafialny – widoki kościoła

W roku 1617 „kościół i plebania zgorzały” – zapisał ówczesny proboszcz, ksiądz Szymon Koczowski. Nie odbudowano go, ale na tym samym miejscu wzniesiono obiekt drewniany, który według inwentarza z czasów gdy proboszczem był tu ks. Jakub Eilasz Gogulski (1790-1818): „przedstawiał typ wiejskiego drewnianego kościoła z wieżyczką na dachu; główne drzwi zwrócone były na zachód, boczne […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

16. DRUGNIA. Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca

W roku 1370 wieś Drugnia (wraz z Bogucicami i Pierzchnicą) przekazane zostały przez Kazimierza Wielkiego testamentem jego naturalnym synom: Niemierzy i Janowi. Nie wiadomo kiedy powstała tutejsza parafia – czy istniała już w czasach kazimierzowskich? Dokument biskupa Prandoty z Białaczowa z roku 1268 jest falsyfikatem, a w spisie świętopietrza drugnieńska parafia nie został wymieniona. „Kodeks […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Szydłów – renowacja kościoła św. Władysława

Autor tekstu i zdjęć: Grzegorz Wiatr O portalu który się kulom nie kłaniał Był sobie portal z poł. XIV wieku który się kulom nie kłaniał. Zresztą jak i cały kościół. Przykro było patrzeć. Ale nic to…. rok minął…… i … nowe życie.          

Ciąg dalszy 0 Komentarza

43. ZBELUTKA. Kaplica cmentarna

Cmentarz grzebalny założony tu został w roku 1822. Jego dominantą jest kapliczka, zlokalizowana w środkowej części nekropolii. Ma ona prostokątny plan. Wymurowana jest z kamienia na zaprawie wapiennej. Ściany obustronnie pokryte są tynkiem. Do wnętrza prowadzą dwuskrzydłowe drzwi a oświetlenie zapewniają dwa łukowo zasklepione okienka, umieszczone w ścianach bocznych. Elewacje niemal pozbawione są detalu – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

42. ZBELUTKA. Kościół parafialny p.w. św. Doroty

Choć oficjalna nazwa wsi brzmi: Zbelutka to Katalog Zabytków nazywa ją Zbielutką, ksiądz Wiśniewski Zbilutką, zaś Anna Adamczyk Zbylutką. Ta ostania nazwa zapewne była pierwotną, gdyż wieś tak „ochrzczono” od imienia włocławskiego biskupa, Zbyluta. Wieś leży w gminie Łagów, parę kilometrów na wschód od szosy łączącej Łagów z Rakowem. Biskup o imieniu Zbylut żył w […]

Ciąg dalszy 1 Comment

36. Piórkow. Kościół parafialny

Faza III – obecny kościół parafialny W roku 1944 także piórkowska kaplica uległa częściowemu zniszczeniu. Wyremontowano ją i w latach 1954-56 dobudowano do niej od strony zachodniej nawę. Autorem projektu rozbudowy był architekt Józef Jamróz. Od strony zachodniej i od południa nawę poprzedzono szerokim podcieniem, nawiązując w ten sposób do tradycyjnych „sobót”, towarzyszących polskim, drewnianym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]