Archiwum autora

PODZAMCZE CHĘCIŃSKIE – Dwór starościński

Dariusz Kalina Podzamcze Chęcińskie   Tuż przy granicach wsi Podzamcze Chęcińskie, która wchodzi w skład sołectwa w Starochęcinach, biegnie dziś ruchliwa droga Kraków-Warszawa, powstała na tym odcinku – od mostu do pałacu po dawnym dojeździe do zespołu dworskiego – w latach 70. XX w. Na terenie wsi odległej niespełna 2 km na południowy wschód od […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

REMBÓW – nieudane miasteczko, zamek i dwór

Dariusz Kalina Zamek w Rembowie w parafii Szumsko   Pierwsza wzmianka o zamku w Rembowie pochodzi opisu uposażenia kościoła parafialnego w Kurozwękach pióra Jana Długosza (1470-1480). Czytamy tam, że pleban kurozwęcki posiadał oprócz innych składników uposażenia, również karczmę pod położoną pod zamkiem we wsi Podgrodzie. Karczma ta została później włączona do uposażenia ufundowanego w Kurozwękach […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PIÓRKÓW – a nim dwór biskupów włocławskich i kościół

Dariusz Kalina Siedziba klucza biskupów włocławskich klucza piórkowskiego Nazwa wsi zapisywana była jako Pirkow, Pyrkow, (XV w.), Pierkow (XVI w.), może pochodzić od źrodłosłowa dialektycznego pyrkow, a może jest to nazwa dzierżawcza, pir – uczta[1]. Wieś po łożona jest u stóp Góry Szczytniak (554 m n.p.m.) nad strumieniem, przy ruchliwej drodze z Opatowa w kierunku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

DZIERZGÓW – kościół parafialny

Dariusz Kalina Kościół PARAFIALNY W DZIERZGOWIE Wieś jest położona na prawym brzegu Białej Nidy, a więc w województwie krakowskim, powiecie lelowskim, w zasięgu biskupstwa krakowskiego. Nazwa wsi zapisywana była jako: Dirzcow, Dyrzec, Dyrzcow, Dirschow, Dirscow, Dirkov. Derscow, Dzerscow, Dzerzscov, Dzerrzkow, Dzierzkow, Dzyerzskow, Dzyerschkow, Dzierzkowicze, Dzierskow[1]. Osobiście nazwę osady wywodziłbym od imienia Dzierżykraja, prepozyta krakowskiego, występującego […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KOSSÓW – miasteczko prywtane

Dariusz Kalina Miasteczko Kossów Nazwa miejscowości zapisywana była jako: Cossow (1381, 1385), cives seu communitas de Quilina, Cosow, Kosszow (1394), 1411 Cossowa, 1448 Cassow, 1449 Coschow, 1508 Kozow, 1529 Koshow, Kosshow[1], a nawet Kozłow, pochodzi zapewne od osobowego Kos[2]. Miejscowość położona jest na terenie lekko pofałdowanym, przez jej grunty przepływa rzeka Kwilinka, która odprowadza swe […]

Ciąg dalszy 3 komentarze

CHĘCINY – królewskie miasto

SPACER PO CHĘCINACH spotkanie pierwsze oprowadza Dariusz Kalina   Przystanek 1.   Parking Na Bugaju Przystanek 2.   Ksenodochium chęcińska Przystanek 3.   Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny i klasztor SS. Bernardynek Przystanek 4.   Kamienica mieszczańska zwana Niemczowskich Przystanek 5.    Kamienica Kozubkowiczów –  Stary Rynek, Ratusz Przystanek 6.   Kamienica Kacpra Fodygi Przystanek 7.   Kościół parafialny p.w. świętego […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SOBKÓW – miasto prywatne z zamkiem

Dariusz Kalina Miasto prywatne Sobków Miasteczko Sobków z „zamkiem” Sobków powstał na terenie dawnej wsi Nida, dla odróżnienia od wsi tej samej nazwie a należącej do biskupstwa krakowskiego (położonej nieco dalej, w górę rzeki – nad Czarną Nidą), zwanej w XVI w. Nidą Frikaczka, Nidą Ryterską lub Nidą Sobkowską. O dawności osadnictwa na jej terenie świadczą […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŁAGÓW – miasto biskupów włocławskich

Dariusz Kalina MIASTO BISKUPÓW WŁOCŁAWSKICH ŁAGÓW Jan Długosz w swoim przekazie stwierdził, iż wedle prawa dziesięciny z wszystkich osad w tej kasztelani powinny być oddawane biskupstwu krakowskiemu, jako powstałe później od tego nadania, leżące na terytorium prepozytury kieleckiej. Feliks Kiryk w swym opracowaniu początków Łagowa wyciągnął z tego wniosek, iż w tym czasie teren ten […]

Ciąg dalszy 1 Comment

DALESZYCE – miasto biskupów krakowskich

Wieś biskupia Daleszyce  położona była nad rzeką Belnianką, na terenie powiatu chęcińskiego. Nazwa wsi zapisana była jako Daleszowice, Dalessowicze (1341, 1357), Daleszice (1401), Dalleschicze (1540 r.), nazwę swą mogły otrzymać od otrzymać mogła od imienia Dalecha[1]. W okresie wczesnego średniowiecza na terenie Puszczy Świętokrzyskiej w pobliżu pogańskich ośrodków kultowych. Stanowisko takie miało znajdować się Górze […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ĆMIELÓW – Zamek

Dariusz Kalina Miasto Ćmielów, będące obecnie siedzibą gminy Ćmielów, położone jest na pograniczu Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej, w dolinie, nad rzeką Kamienną. Zamek położony jest około 300 m na NE od centrum miasta, w dolinie rzeki Kamiennej, wśród rozlewisk na jej prawym brzegu, na działce o numerze ewidencyjnym 1004/1. Do obiektu prowadzi droga gruntowa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]