Archiwum autora

BB 39 gmina KUNÓW. KAPLICA Kaplica p.w. św. Katarzyny 1

Miejsce nazywane KAPLICA, czasem określane jako niezaludniony przysiółek wsi Kurzacze, leży  gminie Kunów w powiecie ostrowieckim Są w naszym regionie obiekty o których napisano opasłe tomy i których bibliografia jest tak obszerna, że można rzec, iż wie się o nich wszystko. Są też takie, o których bardzo niewiele wiadomo i gdyby nie praca niestrudzonych badaczy, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 38 Krynki Kościół widok wnętrza

Kościół jest barokowy, orientowany. Składa się trójprzęsłowej nawy /po której bokach stoją dwie kaplice/ i z węższego od nawy, prostokątnego, dwuprzęsłowego prezbiterium. Przy prezbiterium od północy jest zakrystia a od południa skarbczyk. Kompozycję brył uzupełnia kruchta dostawiona od południa do nawy. Kościół wymurowany jest z kamienia “miejscowego”, a mury “ma niezmiernie grube, bo pięciołokciowej szerokości, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 37 KRYNKI Kościół widok od południowego zachodu

Ze względu na zły stan techniczny modrzewiowy kościółek został rozebrany a na jego miejscu w roku 1724 rozpoczęto budowę nowego, tym razem już murowanego obiektu /dobudowując go do istniejącej tu już od roku 1694 murowanej  kaplicy/. Fundatorem był ówczesny dzierżawca Kuźnic Brodzkich, pan Mikołaj Zacharski, który – jak pisze ksiądz Wiśniewski – “straciwszy w r. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 36 KRYNKI Kościół. Dzwonnica 2

Dzwonnica z Krynek, to wyrażając się bardziej precyzyjnie są właściwie dwie wieżowe  dzwonnice flankujące bramę.  Zbudowane są w konstrukcji słupowo-ryglowej, czyli jak dawniej mówiono: “w słup”, z drewna sosnowego, Obydwie o prostopadłościennych trzonach, szalowanych “w jodełkę”. Nakrywają je namiotowe, łamane dachy pobite gontem i zwieńczone krzyżami. Każda z wież ma u podstawy kwadrat o boku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 35 KRYNKI Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP. Dzwonnica 1

Wieś Krynki leży w gminie Brody w powiecie starachowickim Już w XIV wieku w Krynkach /zwanych też Skrzynkami, Krzynkami albo też Gutanowem/ był drewniany kościół zbudowany z modrzewia. Podobno jego fundatorem był biskup Bodzanta, co jest prawdopodobne, zważywszy, że w roku 1353 /kiedy nastąpiła fundacja/ wieś należała do krakowskich biskupów. Zachowany dokument z roku 1384 […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Dwory i pałace powiatu włoszczowskiego. Gmina Krasocin

Ukazała się publikacja autorstwa Dariusza Kaliny i Adam Malickiego prezentująca historię właścicieli i budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie gminy Krasocin. Książka dostępna w Bibliotece Gminnej w Krasocinie. Wywiad z autorami udostępniony na stronie gminy. Spis treści Słowo wstępu………………………………..7 Od autorów………………………………….9 Drzewiej dworu budowanie…………..17 Gmina Krasocin…………………………..27 Chotów………………………………………47 Cieśle………………………………………..63 Gruszczyn…………………………………..91 Krasocin…………………………………….119 *Lasocin…………………………………….171 Lipie………………………………………….215 Ludynia…………………………………….223 Oleszno………………………………………279 Ostrów……………………………………….373 Sułków……………………………………….381 Wola […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

21 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 6. Elewacje

Sposób rozwiązania poszczególnych elewacji pałacu w Wólce Kłuckiej bardziej przypomina potraktowanie ich w czynszowych kamienicach, niż w wolnostojących rezydencjach zlokalizowanych w eksponowanym miejscu. W pałacach i dworach elewacje nie dzieliły się na lepsze i gorsze. Widoczny z każdego kierunku obiekt musiał mieć wszystkie elewacje zaprojektowane starannie, a w przypadku elewacji frontowej, akcentowano dodatkowo główne wejście […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

20 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 5

Chciałbym zakwestionować sformułowanie, że pałac w Wólce Kłuckiej od tyłu był piętrowy, mogące sugerować, że w tej części był on wyższy od innych jego partii. Chcąc precyzyjnie wyjaśnić, o co tutaj chodzi, należałoby napisać, iż trzy pomieszczenia traktu północno-zachodniego, ponad połowa korytarza i jedno z pomieszczeń traktu południowo-wschodniego, za pomocą stropu, przedzielone zostały na dwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

19 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 4

Atrybucja stylistyczna pałacu, podana przez Przypkowskiego, wydaje się być trafna. Jest to obiekt  późnoklasycystyczny, mimo iż powstał on w okresie, gdy w modzie był już historyzm tzw. wczesny-romantyczny. Ale można też postawić tu hipotezę, że mamy do czynienia z wcześniej sporządzonym projektem, bo o dopuszczenie do zapóźnienia stylistycznego, Eustachego Kołłątaja – posła na sejm i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

18 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 3

Pierwszy opis pałacu w Wólce Kłuckiej – choć bardzo co do formy zwięzły, ale merytorycznie kompleksowy – przyniósł „Katalog zabytków sztuki w Polsce” (ściślej; jego tom III – województwo kieleckie, zeszyt 4 powiat kielecki) wydany w roku 1957 na podstawie o parę lat wcześniejszej inwentaryzacji, dokonanej przez Tadeusza Przypkowskiego. Nie jest on długi, co pozwala […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]