Oficjalna nazwa wsi brzmi Zbelutka, ale Katalog Zabytków nazywa ją Zbielutką, ksiądz Wiśniewski Zbilutką, zaś Anna Adamczyk Zbylutką. Ta ostania nazwa zapewne była pierwotną, gdyż wieś tak „ochrzczono” od imienia włocławskiego biskupa, Zbyluta. Wieś leży w gminie Łagów, parę kilometrów na wschód od szosy łączącej Łagów z Rakowem.
Biskup o imieniu Zbylut żył w XIV stuleciu. Był właścicielem Zbelutki i fundatorem oraz kolatorem tutejszego drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Doroty. Istnienie kościoła i imię fundatora potwierdził w Liber Beneficiorum Długosz. Nie wiadomo kiedy erygowano parafię – przyjmując, że biskup Zbylut był osobą wpływową, można się spodziewać, iż stało się to jednocześnie z budową kościoła. Skoro jednak Rocznik Diecezji Sandomierskiej określa powstanie parafii na 2. połowę XV stulecia, załóżmy, że tak właśnie było. Z następnego, XVI wieku, mamy informację, że dziedzicem Zbelutki był Maciej Kępnicki. W kolejnym stuleciu, już na samym niemal początku, bo w roku 1610 kościół był wizytowany, a w protokole z wizytacji zapisano, że jest on starożytny (ecclesia antiqua), zbudowany z drewna i uzupełniony o drewnianą zakrystię.
Co dla Zbelutki wydaje się być niemal zwyczajem – kolejny zapis pochodzi z kolejnego stulecia. Jest to opis z wizytacji biskupiej z roku 1738, z którego wynikają zarówno informacje o architektonicznych formach kościoła (nie do końca jednak precyzyjne), o jego stanie technicznym oraz o zakresie wykonanych i niezbędnych do wykonania remontów. Można jednak poskładawszy te informacje pokusić się o odtworzenie kształtu kościółka. Składał się z nawy i prezbiterium, przy którym stała zakrystia. Jedna kruchta przybudowana była od zachodu (przed wielkiemi drzwiami), druga od południa. Kościółek otaczały soboty. Cmentarz kościelny ograniczał parkan, a w jego linii stała drewniana dzwonnica, o dachu i ścianach, podobnie jak w kościółku, pobitych gontami. W latach 40. tegoż stulecia kościół w Zbelutce przeszedł gruntowny remont – wersja o „wystawieniu go od nowa”, jest chyba mniej prawdopodobna, zważywszy, iż nie tak dawno jeszcze wiele z elementów świątyni uzyskało ocenę dobrą. Fundatorem odbudowy (czy budowy) był Krzysztof Szembek. Konsekracji dokonał w roku 1744 biskup Michał Kunicki. W roku 1747 zapisano, że od strony zachodniej stała dzwonnica, połączona z korpusem kościoła, która wymagała remontu.
W roku 1835, gdy proboszczem był ks. Jakub Mazurkiewicz a administratorem parafii ks. Paweł Cybulski, w Zbelutce zbudowano nowy, sto0jący do dziś, murowany kościół. Kościół skierowany jest ołtarzem ku północy. Ma plan prostokąta o ściętych narożach, a wymurowany został „z kamienia na glinę z małym dodatkiem wapna” – pisze ksiądz Wiśniewski. Prezbiterium jest prostokątne, wydzielone wewnątrz. Po jego bokach są zakrystia i kruchta. Zachodnią część nawy stanowi kruchta, nad którą umieszczono chór muzyczny. Co do cech stylowych – kościół jest późnoklasycystyczny, a jego architektura, choć skromna, oznacza się dobrymi proporcjami i nieco surową elegancją.
Konsekracji kościoła dokonał w roku 1883 sandomierski biskup, Antoni Sotkiewicz, który urodził się w pobliskiej wsi o nazwie Bardo, a w Zbelutce był proboszczem w latach 1852-56. Kościół zniszczony został podczas wojny (1944), ale rychło go odbudowano.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]