Ksiądz Wiśniewski pisze, że w roku 1414 „Wojciech Jastrzębiec, biskup krakowski, pragnąc podnieść dwie pustka stojące biskupie posiadłości, nadaje Augustynowi, sołtysowi z Woli, we wsi Augustinowo Zagnańsko”. Z Liber Beneficiorum wynika, że w Zagnańsku, wsi stanowiącej własność krakowskich biskupów, a leżącej w parafii kieleckiej – z 15 łanów kmiecych i 2 należących do sołtysa, dziesięcina wynosząca 10 grzywien, płacona była na rzecz wiceprepozytury kieleckiej. Gdy na początku XVII stulecia powstał kościół w Tumlinie, Zagnańsk stanowił jego uposażenie.
Rozwój górnictwa i hutnictwa w tym rejonie oraz rosnąca liczba ludności sprawiły, że biskup Andrzej Trzebicki postanowił erygować w Zagnańsku parafię i wybudować na górze zwanej Chełm – murowany kościół. Budowa trwała od roku 1668 do 1676, zaś konsekracja nastąpiła w dniu 30 lipca 1677 roku. Świątynia otrzymała wezwanie św. Rozalii i św. Marcina biskupa. Późniejsze przebudowy bardzo utrudniają próbę odtworzenia wyglądu pierwotnego kościoła. Pomocny jest tu wielce – jak zwykle – ksiądz Wiśniewski, który podaje wymiary kościoła: długość 42 łokcie, szerokość 18 a wysokość 15. Zapewne prezbiterium było od nawy węższe i nieco niższe, a od północy przylegała do niego zakrystia. W południowej elewacji znajdowało się dodatkowe wejście, w oprawie ciosowego portalu z herbem Trzebickiego Łabędź. Od zachodu do fasady przylegała wieża wymurowana z wapienia – wiemy o tym dzięki zapisowi księdza Jana, że materiał z tej wieży wtórnie użyto przy wznoszeniu nowej fasady na początku XIX stulecia.
Za czasów proboszcza Antoniego Czarkowskiego wybudowano w roku 1900 (dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu) kamienną dzwonnicę, sytuując ją w południowo-zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza. Kilka lat później proboszcz przystąpił do rozbudowy kościoła. Przedłużył świątynię w kierunku zachodnim „o drugie tyle”- pisze ksiądz Wiśniewski „a fronton dwiema kształtnymi ozdabia wieżami”. W roku 1906 kolejny proboszcz, ks. Paweł Steciński „wykłada fronton w czerwone i białe tafle, przez co kościół nie mało przyozdobił”. Nie wiemy kto był autorem przebudowy. Wiemy, że roboty prowadził przedsiębiorca budowlany nazwiskiem Dzikowski, który w owym czasie realizował dwa radomskie projekty architekta Jana Piusa Dziekońskiego (kościoły NMP i św. Jana). Może kościół w Zagnańsku był trzecim przykładem współpracy tandemu Dziekoński – Dzikowski?
Niezrealizowany projekt rozbudowy kościoła sporządził lwowski architekt Antoni Łobos. Czy do realizacji nie doszło z uwagi na śmierć Łobosa (zmarł w roku 1945), czy były jakieś inne przyczyny, w każdym razie w latach 1951-54 dokonano rozbudowy zagnańskiego kościoła w oparciu o projekt Józefa Jamroza, architekta znanego także z doskonałych projektów konserwatorskich, którego talent w pełni objawił się przy odbudowie zniszczonych podczas działań wojennych kościołów w Goźlicach, Stopnicy czy Zawichoście. W Zagnańsku Józef Jamroz nie miał problemów natury konserwatorskiej, ale jego wiedza i wyczucie w tym zakresie zaowocowały projektem nowoczesnym a jednocześnie bardzo harmonijnie skomponowanym z istniejącymi już partiami. Nakryta kopułą dobudówka góruje nad resztą świątyni – a cały kościół, dzięki położeniu na wyniosłej górze, stanowi dominantę krajobrazu. Jednak dzięki zastosowaniu miejscowego kamienia, sprawia wrażenie pełnej jednorodności z górą Chełm i całym krajobrazem, z których wyrasta.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]