Wieś Wiązownica leży w gminie Staszów. Według Kodeksu Małopolskiego znajdowała się ona wśród wsi nadanych przez Bolesława Wstydliwego klasztorowi franciszkanów w Zawichoście. Franciszkanie najprawdopodobniej na zasadzie wymiany przekazali potem Wiązownicę benedyktynom z Łysej Góry. Według tradycji to właśnie świętokrzyscy benedyktyni ufundowali i wybudowali tu pierwszy, drewniany kościół. Ksiądz Wiśniewski, powołując się na „dawne rubrycele” datuje budowę kościoła na rok 1411.
W czasach Długosza Wiązownica należała do króla i on też był kolatorem kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Nie zachowały się dokumenty ani z erekcji, ani z konsekracji. Jedynie na podstawie pośrednich dowodów – rocznicę konsekracji obchodzono odpustem w 1. niedzielę po św. Michale – wiadomo, że kościół był konsekrowany. W Liber Beneficiorum czytamy, ze plebanem był Jan Robocicz herbu Pierścień. W roku 1440 „z 45 łanów kmiecych, dwóch karczem, z zagrodnictwa i sołtysostwa szła dziesięcina do stołu biskupiego, do probostwa w Koniemłotach i do probostwa wiązownickiego. Plebani w razie nie płacenia przez dzierżawców dziesięciny, uciekali się o pomoc do króla jako do kolatora” – pisze ksiądz Wiśniewski. Na przełomie wieku XVI i XVII dziedzicem Wiązownicy jest wojewoda poznański, Henryk Gostomski.
Z wizytacji, która miała miejsce w roku 1694 wynika, że „kościół wymagał pilnej restauracyi: przyciesie były zgniłe, ściany zaciekłe, podłoga powykrzywiana, stopnie ołtarza zrujnowane, dachy dziurawe, zakrystia zawilgocona, naczynia św. poniszczone, dzwonnica chwiejąca się od wiatru, ogrodzenie kościoła zrujnowane” – ksiądz Wiśniewski cytuje protokół sporządzony przez wizytatora. Podczas wizytacji w następnym stuleciu, wizytatorzy apelują o pilne podjęcie restauracji kościoła. Skuteczność tych apeli była chyba niewielka, skoro stale się powtarzały. Kościół miał – jak pisze ksiądz Jan – kształt łodzi. Przełożywszy to na bardziej precyzyjny język, jego prezbiterium było od nawy węższe i miało wieloboczne zamknięcie. Wejścia miał dwa: główne od zachodu i dodatkowe, poprzez kruchtę, od południa. Nad dachem górowała wieżyczka na sygnaturkę, zbita z desek. Na wprost wejścia stała „licha drewniana dzwonnica”.
W roku 1783 do kościoła dobudowano murowaną zakrystię: „8 łokci długą, 5 1 szeroką, z dwoma oknami”. O liczebności parafii w tym czasie świadczyć mogą statystyki z wielkanocnej spowiedzi, do której przystąpiło 604 mężczyzn i 619 kobiet (dzieci w parafii było 447). W roku 1817 kościół „z dawna wewnątrz podparty słupami został opieczętowany, a nabożeństwo odbywało się w murowanej zakrystyi).. W 1820 opisany kościołek spalił się, a nabożeństwo odprawiano w szopie” – pisze ksiądz Wiśniewski.
Nowy kościół zbudowany został w roku 1844 „kosztem parafian i senatora Pogodina, donatariusza dóbr osieckich”. Kościół o architekturze późnoklasycystycznej, a przy tym wyjątkowo skromnej, miał plan prostokąta z wydzielonymi wewnątrz zakrystią i skarbczykiem, nad którymi znalazły się loże-empory. Fasada ma trójkątny szczyt na tle schodkowej attyki. Kościół nakryto płaskim, dwuspadowym dachem. Konsekracji dokonał biskup Joachim Goldtmann. W roku 1924, staraniem proboszcza, ks. Józefa Trybulskiego, kościół został odrestaurowany a przy okazji powiększony. Ponownie konsekrowany został przez biskupa sandomierskiego, Pawła Kubickiego.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]