Archiwum tagów: drewno

DĄBROWA Kaplica NMP Matki Kościoła. Gmina Masłów, powiat kielecki.

Kaplicę, wówczas pod wezwaniem Matki Boskiej Pocieszenia, wybudowała około połowy XIX stulecia w rządowej wsi Dąbrowie miejscowa ludność. Inicjatorem budowy tej kaplicy, jak i pozostałych wzniesionych w tym samym prawie czasie, był ksiądz Józef Ćwikliński. Dąbrowa należała wówczas do kieleckiej  parafii katedralnej. Od roku 1918 wieś przyłączono do parafii w Masłowie. Własna parafia powstała tu […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CZARNOCIN Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Czarnocin, powiat kazimierski.

W roku 1326 Czarnocin nie tylko posiadał parafialny kościół. Był wtedy także „stolicą” dekanatu, w skład którego prócz samego Czarnocina wchodziły parafie:  Chroberz , Działoszyce, Dzierążnia, Kazimierza Mała, Młodzawy, Pełczyska, Probołowice, Sokolina i Stradów. Tak więc kościół wybudowany w roku 1360 przez Ottona z Mstyczowa herbu Lis „ex pulchro lapide” musiał być co najmniej drugim […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CUDZYNOWICE Dzwonnica. Gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski.

Cudzynowicka dzwonnica zbudowana została jednocześnie z kościołem. Dwukondygnacyjna, kwadratowa w planie, ma konstrukcję słupowo – ramową. Jej nieco odchylone od pionu ściany, przedzielone gzymsem pokryte są oszalowaniem; z pionowo mocowanych desek w dolnej kondygnacji i z poziomych desek w górnej. Przykrywa ją pobity gontem namiotowy dach zwieńczony ośmioboczną latarnią nakrytą kopułką o cebulastym kształcie. O […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CUDZYNOWICE Kościół parafialny p. w. Wszystkich Świętych. Gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski.

W roku 1326 była już w Cudzynowicach parafia, w której plebanem był Andrzej, toteż kościół musiał tu powstać wcześniej. Cudzynowice należały do dekanatu kazimierskiego. W czasach Długosza drewniany kościół był „pod patronatem” szlacheckim. Od roku 1610, z uwagi na szczupłość dochodów, Cudzynowice utraciły rangę parafii – kazimierski proboszcz miał jednak obowiązek utrzymywać tu wikarego.. Kilkusetletni […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHROBERZ Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Złota, powiat pińczowski.

Niewiele wiadomo o pierwotnym kościele z Chrobrza. Maciej Kromer w Kronice Polskiej założycielem osady mieni Chrobrego, który: „nowy zamek w mili od Wiślice założywszy Chrobrzem go nazwał”, co miałoby się stać około roku 1020. Ksiądz Wiśniewski  rozszerza Bolesławową fundację o obiekt sakralny, pisząc „w tym czasie powstał kościół i zamek, z którego ledwie koło kościoła […]

Ciąg dalszy 1 Comment

CHOTELEK ZIELONY Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa. Gmina Busko-Zdrój, powiat buski.

Dawna wioska Chotelek Zielony jest dziś właściwie przedmieściem Buska Zdroju. W Chotelku parafii prawdopodobnie nigdy nie było, a według Długosza kościółek zbudował około roku 1190. biskup płocki Wit ku wygodzie swojej matki, która z racji podeszłego wieku niechętnie jeździła do oddalonej nieco buskiej parafii św. Leonarda. Pierwsza „oficjalna” wzmianka o kościółku św. Stanisława /pierwotnie patronem […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHOMENTÓW Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny. Gmina Sobków, powiat jędrzejowski.

Parafia św. Krzyża w Chomentowie powstała w roku 1331, jednocześnie z konsekracją kościoła. Stał tu wówczas drewniany kościółek, którego budowę rozpoczęto trzy lata wcześniej, a na patronów wyznaczono św. Marię Magdalenę i św. Mateusza. Fundatorami kościoła byli dziedzice Chomentowa: Jakub i Mateusz. Aż do wieku XVI nic  się w Chomentowie specjalnego nie wydarzyło. Dopiero wówczas, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BUSKO-ZDRÓJ Kościółek cmentarny p. w. św. Leonarda. Gmina Busko-Zdrój, powiat buski.

„Kościółek św. Leonarda na cmentarzu grzebalnym, drewniany, dawniej parafialny, rozmiarów 18 na 16 łokci, składa się z węższego prezbiterium, nawy i kruchty. Nad arkadą jest mały krucyfiks. Obok niego figurki NMP i św. Jana. Napis: Wal. W.C.A.D. 1699. Kościołek znajduje się w złym stanie. Czasem w Krzyżowe dnie odprawia się w nim Msza św.” – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BODZECHÓW Dzwonnica. Gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki.

Bodzechowska dzwonnica wzniesiona została dopiero po wojnie, w roku 1953. Autorem projektu jest Aleksy Dworzak. Jest ona zbudowana z drewna i tworzy z kościołem jednorodną całość. Jej prostopadłościenny trzon ustawiony jest na wysokiej podmurówce i ma proporcje zbliżone do sześcianu. Nad trzonem zaprojektowano czteropołaciowy daszek pulpitowy pobity gontem, a nad nim drugą kondygnację z podwójnymi, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BODZECHÓW Kościół parafialny p.w. św. Zofii i św. Stanisława Kostki. Gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki.

Historia bodzechowskiego kościoła zaczyna się we wsi Wsola, położonej koło Radomia. Około roku 1440 Długosz zapisał, że stał tam drewniany kościół, którego patronem był św. Bartłomiej. Gdy stary kościół się „zrujnował”, w roku 1629 Krzysztof Siemieński, dziedzic tutejszy, wybudował następny, modrzewiowy, który konsekrowany został w roku 1634. Obiekt ten trwał przez ponad sto lat. Trzeci […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]