Rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego sprawił, że dawna wieś Szewna dziś jest osadą podmiejską, a niebawem stanie się dzielnicą miasta. Leży ona nad rzeczką Szewnianką, prawym dopływem Kamiennej. Pierwotny, drewniany kościół parafialny stał tu już w roku 1326. Jego istnienie odnotował w roku 1440 Długosz zapisując także, że patronem kościoła jest św. Mikołaj, zaś je-go kolatorem kanonik kielecki /wówczas godność tę sprawował ksiądz Stanisław Czajka herbu Dębno/. Kanonia księdza Czajki nazywała się oczywiście Szewnieńską, bo z szewnieńskich pól pobierała dziesięcinę w wysokości 15 grzywien.
Na początku XVII wieku – tak twierdzi ksiądz Wiśniewski – drewniany kościół rozebrano, a z rozbiórkowego drewna zbudowano szkołę. Wzniesiono wówczas murowany kościół, a miejscowy kronikarz zapisał: „Kościół nowo omurowany – mały chór ma sklepiony…”. W roku 1657 świątynię tę złupili i sprofanowali „międzynarodowi” żołdacy: „jako to Szwed złączywszy się z We-grami, Multanami, Serbami, Wołochami cyganami i innymi”.
Obecny kościół zbudowany został w latach 1775 – 7 z fundacji księdza Sebastiana Pisulewskiego, kanonika sandomierskiego i opatowskiego, według projektu architekta – księdza Józefa Bonawentury Karśnickiego. Projekt obejmował nie tylko samą świątynię, ale cały zespół składający się jeszcze z plebanii, dwóch wikarówek i domu służby kościelnej. Rolę murmajstra pełnił jezuita Mikołaj Pawłowski, współpracowali z nim stolarz Franciszek Miler z Sandomierza, cieśla Sebastian /jego dziełem są dachy i hełmy wież/ oraz jeszcze jeden sandomierzanin, malarz Walenty Michniowski.
Zbudowany w Szewnie późnobarokowy zespół obiektów usytuowany jest wzdłuż osi wschód zachód. Najdalej wysuniętym na wschód elementem kościoła jest ośmioboczna dwukondygnacjowa kaplica, w poziomie górnym, wyższym od nawy, stanowiąca część kapłańską prezbiterium. Kościół jest trójnawowy, o układzie bazylikowym. Ma on plan prostokąta, w obrębie którego zawarty jest trójprzęsłowy korpus nawowy i dwie wieże od zachodu, między którymi znajduje się chór muzyczny, Od wschodu znajduje się niemal kwadratowe prezbiterium, o szerokości równej głównej nawie. Przylegają do niego: od południa zakrystia, od północy przedsionek i skarbczyk, a od wschodu wspomniana już wcześniej kaplica.
Na zachód od kościoła zaprojektowane zostały dwa symetryczne biegi schodowe, którymi wchodzi się na taras górny z ogrodem. W licu schodów usytuował Karśnicki dwie symetryczne wikarówki; od wschodu dwu-, a od zachodu jednokondygnacyjne, połączone podziemnym przejściem z plebanią. Zachodnie zamknięcie osi stanowi właśnie budynek plebanii, parterowy z dwoma /od wschodu i zachodu/ silnie wysuniętymi ryzalitami, które nie-zwykle mocno akcentują osiowość całego zespołu, a jedynym odstępstwem od osiowości jest budynek służby kościelnej, zlokalizowany na północ od wikarówek, już poza obrębem przykościelnego cmentarza.
Wyjątkowa wartość /ale także urokliwość/ dzieła księdza Karśnickiego wynika z konsekwencji z jaką zaprojektowany i wykonany został cały zespół – zarówno pod względem urbanistycznym, jak i architektonicznym. Dotyczy to w równym stopniu tak „zewnętrznego” detalu architektonicznego, jak i archi-tektury oraz wyposażenia wnętrz.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]