Pierwszy, jeszcze drewniany kościół oraz klasztor zbudowano w Studziannie w latach 1673-74 jako fundację żarnowskiej kasztelanki Anny Starołęskiej i ks. Jana Zbąskiego, późniejszego warmińskiego biskupa. Klasztorna część Studzianny zaczęła się wówczas wyodrębniać od części „dworskiej”. Liczni pątnicy, przybywający tu nawet z Podlasia, czy jeszcze bardziej odległego Podola, przyciągani byli przez cudami słynący obraz Matki Bożej Świętorodzinnej. We wsi poczęli osiedlać się rzemieślnicy i kramarze, wyrastały w niej nowe domy. Wreszcie, a nastąpiło to około połowy XVIII stulecia, ta część Studzianny otrzymała nazwę Poświętne, a z czasem uzyskała nawet status miasteczka.
Obecny, barokowy kościół zbudowano w pierwszej ćwierci XVIII wieku, powtarzając schemat krakowskiego kościoła św. Anny. Plan kościoła posiada identyczne wymiary co krakowski pierwowzór: jego 3-przęsłowy korpus poprzedzony jest wąskim przęsłem z przedsionkami i narożnymi kopułowymi kaplicami /w Krakowie zamiast kaplic są dwie wieże/. Szeroką nawę ujęto w dwa rzędy połączonych przejściami kaplic. Za transeptem, na którego skrzyżowaniu umieszczono kopułę, znajduje się wydłużone prezbiterium – o długości zbliżonej do nawy – a przy nim dwie prostokątne przybudówki mieszczące na parterze zakrystię, a na piętrze bibliotekę i składzik.
Frontowa fasada kościoła jest szeroka i rozłożysta. Jej dwukondygnacyjna część środkowa posiada trójkątny szczyt; rozczłonkowana jest gzymsami i pilastrami. Oś główną akcentuje portal i balkon ujęty w kolumny dźwigające półkoliste zamknięcie. Na piętrze jest wielkie okno doświetlające nawę i dwie nisze z figurami świętych. Flankujące fasadę kaplice mają kopuły wsparte na smukłych ośmiobocznych bębnach.
Wnętrze kościoła ma monumentalny charakter, wynikający głównie z zastosowanego detalu. Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe i rokokowe. W głównym ołtarzu umieszczono cudowny obraz przedstawiający Świętą Rodzinę spożywającą wieczerzę. Obraz namalował w połowie XVIII stulecia flamandzki malarz, wzorując się na akwaforcie francuskiego sztycharza Jacquesa Callota z roku 1628. Najpierw obraz był własnością cesarza Ferdynanda, potem Cecylii Renaty – żony króla Władysława IV, następnie przeszedł w ręce szlacheckie, by wreszcie stać się własnością kongregacji filipinów. W roku 1968 obraz ukoronowany został przez kardynałów: Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę, którzy celebrowali tu uroczystą Sumę w dniu 8 sierpnia.
Na wschód od kościoła, na przedłużeniu zakrystii, znajduje się budynek klasztoru. Przed kościołem jest obszerny dziedziniec z bramą na osi i dwiema kopułowymi dzwonnicami, akcentującymi naroża ogradzających dziedziniec murów.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]