Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce były wydawane przez Akademię Umiejętności w Krakowie latach 1878-1915. Ukazało się 9 tomów. Publikację udostępnia Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Można tam znaleźć opisy już nieistniejących obiektów, większość artykułów zawiera ryciny całych obiektów i ich fragmentów. Poniżej prezentujemy wykaz artykułów zawartych w tej wyjątkowej publikacji. Co ciekawe wymienione w wykazie pozycje jako „Sprawozdanie z prac za okres …” to także opisy różnych ciekawych obiektów ale w wersji roboczej – co do których nie opracowano osobnych artykułów. Pozycje dotyczące zabytków z naszego regionu zaznaczone pogrubioną czcionką.

 

 

 

TOM I

 • Władysław Łuszczkiewicz: Opactwo Sulejowskie, zabytek architektury XIII wieku
 • Paweł Popiel: O artystycznym ruchu na dworze Zygmunta I, wedle zapisków Seweryna Bonera w roku 1524
 • Władysław Łuszczkiewicz: Kościół św. Wojciecha w Kościelcu pod Proszowicami, zabytek architektury XIII wieku
 • Dr. Maryjan Sokołowski: Przedstawienie Trójcy o trzech twarzach na jednej głowi w cerkiewkach wiejskich na Rusi
 • Dr. Maryjan Sokołowski: W sprawie wpływów Scytyi na pierwotną kulturę Polski
 • Władysław Łuszczkiewicz: Granitowe kościoły w Kruszwicy, Kościelcu i Mogilnie z epoki romańskiej i Śgo Jana w Poznaniu
 • Paweł Popiel: O artystycznym ruchu w latach 1525-1527 na dworze Zygmunta I, wedle zapisków Seweryna Bonera
 • Dr. Józef Szujski: O miniaturowym kodeksie XI wieku, kapituły katedralnej krakowskiej
 • Władysław Łuszczkiewicz: Kościół kolegijacki Łęczycki dziś parafljalny we wsi Tumie z XII wieku

TOM I – Zeszyt II

 • Popiel Paweł: O artystycznym ruchu na dworze Zygmunta I,wedle zapisków Seweryna Bonera.
 • Łuszczkiewicz Władysław: Kościół Św. Wojciech w Kościelcu (pod Proszowicami). Zabytek architektury XI wieku.
 • Sokołowski Maryan: Przedstawienia Trójcy o trzech twarzach na jednej głowie w cerkiewkach wiejskich na Rusi.
 • Sokołowski Maryan: Wiadomości drobniejsze.

TOM II – Zeszyt I

 • Władysław Łuszczkiewicz: Kościół w Ś. Stanisławie pod Haliczem jako zabytek romański
 • Władysław Łuszczkiewicz: Księga wydatków na budowania w Zamku Niepołomskim

TOM II – Zeszyt II

 • Władysław Łuszczkiewicz: Kościół Ś. Jakuba w Sandomierzu. Zabytek budownictwa ceglanego XIII wieku

TOM II – Zeszyt III i IV

 • Dr. Maryjan Sokołowski: Hans Sues von Kulmbach, jego obrazy w Krakowie i jego mistrz Jacopo dei Barbari. Przyczynek do historyi malarstwa w epoce przejścia ze średnich wieków w renesans, i stosunki artystyczne Krakowa z Norymbergą w XVI wieku

Tom III. – Zeszyt I

 • Tomkowicz Stanisław i Henryk Lindquist: SZCZĄTKI ŚREDNIOWIECZNEGO ZAMECZKU ZWANEGO WOŁEK w księstwie Oświęcimskiem.
 • Piekosiński Franciszek: DAWNE ŚLADY WYROBU MAJOLIK W KRAKOWIE
 • Łuszczkiewicz Władysław: ZAMEK LIPOWIEC I JEGO TURMA

Tom III. – Zeszyt II

 • Ks. IGNACY POLKOWSKI: GRÓB I TRUMNA Ś STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA NA WAWELU.
 • WŁADYSŁAW ŁUSZCZKIEWICZ: KOŚCIÓŁ I RESZTY KLASZTORU CYSTERSKIEGO W W KOPRZYWNICY  NAD WISŁĄ
 • IGNACY ZAKRZEWSKI: UMOWA O BUDOWĘ ZAMKU KÓRNIKA W ROKU 1426

Tom III – Zeszyt III

 • WŁADYSŁAW ŁUSZCZKIEWICZ: RUINA BOHOJAWLEŃSKIEJ CERKWI W ZAIKU OSTROGSKII NA WOŁYNIU.
 • MARYAN SOKOŁOWSKI: KOŚCIOŁY ROMAŃSKIE W GlECZU KROBI LUBIENIU I KOTŁOWIE W W. KS. POZNAŃSKIEM.

Tom III. – Zesz:yt IV

 • WLADYSLAW ŁUSZCZKIEWICZ: DAWNE OPACTWO CYSTERSKIE W LĄDZIE
 • MARYAN SOKOŁOWSKI: TRZY ZABYTKI DALEKIEGO WSCHODU NA NASZYCH ZIMIACH
 • LEONARD LEPSZY: RZECZ O KUBKU SREBRNYM ROBOTY KRAKOWSKIEJ XVI WIEKU.
 • Sprawozdania z posiedzeń Komisyi od 3 lutego do 3 marca 1887 roku

TOM IV

 • WŁ. ŁUSZCZKIEWICZ: ROMANSKI PORTAL XIII WIEKU W KOŚCIELE KLASZTORNYM NA ZWIERZYŃCU.
 • WŁ. ŁUSZCZKIEWICZ: KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI WE WSI PRANDOCINIE POD SŁOMNIKAMI.
 • WŁ. ŁUSZCZKIEWICZ: KOŚCIÓŁ ROMAŃSKI WE WSI STARE MIASTO POD KONINEM. SŁUP DROGOWY W KONINIE.  KOŚCIÓŁ W KAŹMIERZU BISKUPIM.
 • WŁ. ŁUSZCZKIEWICZ: KOŚCIÓŁ KLASZTORNY W CZERWINSKU NAD WISŁĄ. Tablica XI, XII, XIII.
 • SPRAWOZDANIA z POSIEDZEŃ KOMISYI HISTORYI SZTUKI ZA CZAS od 1 MARCA DO 31 GRUDNIA 1887.
 • SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ KOMISYI HISTORYI SZTUKI ZA CZAS OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 1888.

TOM IV  Z E S Z Y T II

 • LUDWIK WIERZBICKI:  BOŹNICA W MIASTECZKU JABŁONOWIE NAD PRUTEM
 • LEONARD LEPSZY:   ANDRZEJ MARSTELLA ZŁOTNIK KRAKOWSKI 1500-1568.
 • LEONARD LEPSZY: EMALIERSTWO KRAKOWSKIE W XVI I XVII WIEKU. PRZYCZYNEK DO HISTORYJ SZTUKI (Z INDEKSEM OSÓB).
 • DR. FRANCISZEK PIEKOSIŃSKI: NAJDAWNIEJSZE INWENTARZE SKARBCA KOŚCIOŁA N. P. MARYI W KRAKOWIE Z XV WIEKU. INWENTARZ SKARBCA KAPLICY HIŃCZY ROGOWSKIEGO W KATEDRZE KRAK. Z ROKU 1474 (Z INDEKSEM OSÓB)
 • DR. JÓZEF KORZENIOWSKI:  WYPRAWA KRÓLOWEJ KATARZYNY AUSTRYJACZKI Z R. 1553.
 • DR. STANISLAW TOMKOWICZ: SPRAWOZDANIE z POSIEDZEŃ KOMISYI ZA CZAS OD 1 KWIETNIA DO 31 PAŻDZ. 1888 R.

Tom V

 • Wincenty Julijusz Wdowiszewski: GABRYJEL SŁOŃSKI architekt krakowski XVI wieku.
 • Ferdynand BasteI: PRZYCZYNKI DO DZIEJÓW ZŁOTNICTWA LWOWSKIEGO w XVI i XVII w.
 • Maryjan Sokołowski: KILKA SŁOW O HANSIE DURERZE.
 • Maryjan Sokołowski: NIEZNANY DAR KRÓLOWEJ JADWIGI DLA KATEDRY NA WAWELU.
 • Leonard Lepszy: O MAŁO ZNANEM NACZYNIU SREBRNEM roboty krakowskiej (z 16 cynkotypami)
 • Ludwik Finkel: INWENTARZ ZAMKU ŻÓŁKIEWSKIEGO Z R. 1726
 • Władysława Łuszczkiewicz: ROMAŃSKA ARCHITEKTURA W WĄCHOCKU kościół i reszty cysterskiego klasztoru (z 10-ma cynkotypami i VIII-ma tablicami fotolitograficznemi)
 • Maryan Sokołowski: MINIA TURY WŁOSKIE BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ MODLITEWNIK FRANCUSKI KS. SAMUELA SANGUSZKI W BIBLIOTECE DZIKOWSKlEJ
 • Leonard Lepszy: PACYFIKAŁ SANDOMIRSKI oraz ZŁOTNICYKRAKOWSCY DRUGIEJ POŁOWY XV STULECIA z 4 cynkotypami 
 • Wojciech Gerson: PRZYWILEJ OPATOWSKI .
 • Prof. Władysława Łuszczkiewicza:  SPRAWOZDANIE z WYCIECZKI NAUKOWEJ W LECIE 1891 ROKU
 • Dr. Ferdynand Bastel: INWENTARZ OBRAZÓW POLSKIEGO ZBIORU Z 1780 ROKU
 • Maryan Sokołowski: ERAZM KAMYN złotnik poznański i wzory przemysłu artystycznego u nas w XV i XVI w.
 • Maryan Sokołowski: ŹRÓDŁA DO HISTORYI SZTUKI W POLSCE w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku
 • Władysław Łuszczkiewicz: RESZTY ZAMKU HERBURTA POD DOBROMILEM. STUDYUM ARCHITEKTONICZNE
 • FERDYNAND BOSTL: Z DZIEJÓW MALARSTWA LWOWSKIEGO
 • ALFRED ROMER: PASY POLSKIE, ICH FABRYKI I ZNAKI
 • Prof. Władysław Łuszczkiewicz: SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI NAUKOWEJ ODBYTEJ W LECIE 18g1 ROKU.
 • Prof. Władysław Łuszczkiewicz: POLICHRMIA KOŚCIÓŁKA DREWNIANEGO W DĘBNIE POD NOWYM TARGIEM .
 • ALEKSANDER JELSKI: WIADOMOŚĆ HISTORYCZNA o PASIARNI RADZIWIŁŁOWSKIEJ W SŁUCKU
 • STANISŁAW TOMKOWICZ: KRZYŻTOPOR. TWIERDZA MAGNACKA XVII WIEKU i architekt jej Wawrzyniec Senes.
 • WŁADYSŁAW ŁUSZCZKIEWICZ: DWA ZAGUBIONE POMNIKI NASZEJ ROMAŃSZCZYZNY W PŁOCKU i JĘDRZEJOW. Część I. KATEDRA PŁOCKA. Część II. DAWNE OP ACTWO JĘDRZEJOWSKIE.
 • ZYGMUNT HENDEL: KAPLICA ZMARŁYCH ZWANA „OGROJCEM” PRZY KOŚCIELE Św. BARBARY W KRAKOWIE
 • SŁAWOMIR ODRZYWOLSKI: ZAMEK W BARANOWIE .
 • MATHIAS BERSOHN: KILKA SŁÓW O DAWNIEJSZYCH BOŻNICACH DREWNIANYCH W POLSCE.
 • Dr. LUDWIK BORATYŃSKI: DARY DYMITRA DLA MARTYNY MNISZCHÓWNY
 • SPRAWOZDANIE z POSIEDZEŃ KOMISYI HISTORYI SZTUKI ZA CZAS OD 13 MARCA DO 31 GRUDNIA. 1890 R,
 • SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ KOMISYI HISTORYI SZTUKI ZA CZAS OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 1892,
 • SPRAWOZDANIA z posiedzń Komisyi historyj sztuki za czas 0d 1 Stycznia 1893 r. do 31 Grudnia 1894 r.
 • INDEKS ALFABETYTCZNY osób wymienionych w V tomie

TOM VI. – ZESZYT I

 • Maryan Sokołowski: Misa brązowa z epoki romańskiej, znaleziona w Dąbrowie koło Wielunia
 • Maryan Sokołowski: Pasy metalowe polskie tak zwane lwowskie albo przeworskie.
 • Władysław Łuszczkiewicz: Kościół kolegiacki Św. Marcina w Opatowie. Studyum zabytku romańszczyzny XII wieku w Polsce.
 • Maryan Sokołowski: Stosunek Andrzeja Krzyckiego do sztuki. Katedra Płocka – pieczęć arcybiskupia – Nagrobek
 • Dr. Franciszek Piekosińskii: Pieczęcie polskie wieków średnich.
 • Dr. Feliks Kopera: Inwentarze sreber królewskich z roku 1575.
 • Dr. Jerzy Mycielski: Gaetano Chiaveri w Polsce i jego książka szkiców w królewskim gabinecie rycin w Dreźnie,
 • Dr. Jerzy Mycielski: Sprawozdania z posiedzeń Komisyi za czas od 1 stycznia 1895 roku do 31 grudnia 1895 roku

TOM VII. – ZESZYT I i II.

 • Władysław Łuszczkiewicz: Architektura romańska kościoła św. Andrzeja w Krakowie.
 • Feliks Kopera : Oprawa srebrna Ewangeliarza księżnej Anastazyi, żony Bolesława Kędzierzawego, w bibliotece publicznej w Petersburgu.
 • T e n że: Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Petersburgu.
 • Maryan Sokołowski: Studya do historyi rzeźby w Polsce w XV i XVI w.
 • Władysław Łoziński: Ormiański epilog lwowskiej sztuki złotniczej.
 • Hieronim Łopaclński: „Mons rei publicae Polonae 1578” obrazowana alegorya polityczna z czasów Stefana Batorego.
 • Franciszek Bujak: Materyały do historyi miasta Biecza.
 • Leonard Lepszy: Władysław Łuszczkiewicz – nekrolog.
 • Adam Chmiel I Feliks Kopera : Sprawozdania z posiedzeń Komisyi historyi sztuki za czas od 1 stycznia do 31 grudnia 1899 roku.

TOM VII. – ZESZYT III

 • Jan Sas Zubrzyckl: Miasto Jarosław i jego zabytki.
 • Feliks Kopera : Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu. Wiek XIV do XV.
 • Maryan Sokołowski: Drzeworytnictwo u nas. (I. Drzeworyty ludowe; II. Drzeworytnictwo i kołtryniarstwo w Polsce; III. Kultura ludu) Część I.
 •  Sprawozdania z posiedzeń Komisyi historyi sztuki za czas od l stycznia do 31 grudnia 1900

TOM VII. – ZESZYT IV.

 • Maryan Sokołowski, Grzegorz Worobjew i Jan Zubrzycki: Kościoły i cmentarze warowne w Polsce.
 • Kazimierz Mokłowski i Maryan Sokołowski: Do dziejów architektury cerkiewnej na Rusi Czerwonej.
 • Feliks Kopera : Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu. Wiek XV do XVI.
 • Hieronim Łopaclńskl: Wiadomości o marmurach w Polsce, z rękopisów oraz z dzieł dawnych i nowszych.
 • Ferdynand Bostel: Przyczynek do dziejów restauracyi katedry lwowskiej w XVlII w.
 • Sprawozdania z posiedzeń Komisyi historyi sztuki za czas od l stycznia do 31 grudnia 1901.

TOM VIII. – ZESZYT I. i II

 • Maryan Sokołowski: Dwa gotycyzmy, wileński i krakowski, w architekturze i złotnictwie i źródła ich znamion charakterystycznych.
 • Nikodem Pajzderski: Kościół xx. Filipinów w Gostyniu.
 • Adolf Szyszko-Bohusz i Maryan Sokołowski: Kościoły polskie dwunawowe, zabytki w nich ocalałe czy też pośrednio się z nimi wiążące
  i król Kazimierz Wielki. Cz. I.
 • Ks. Władysław Oórzyńskl: Relikwiarz Jasieńskiego w Muzeum XX. Czartoryskich,
 • Stanisław Tomkowicz: Z wycieczki do Królestwa Polskiego.
 • Kazimierz (zmarły) i Tadeusz Mokłowscy: Sprawozdanie z wycieczki odbytej kosztem Komisyi w r. 1904 w celu badania sztuki ludowej.
 • Sprawozdania z posiedzeń za rok 1902 i 1903.

TOM VIII. – ZESZYT III i IV.

 • Adolf Szyszko – Bohusz: Trzy nasze zamki: Czersk, Chęciny i Ogrodzieniec.
 • Adolf Szyszko-Bohusz i Józef Czekierskl: Kościoły gotyckie na Mazowszu: Łomża,Szczepankowo, Wąsosz) Wizna i Niedźwiadna.
 • Adolf Szyszko-Bohusz: Kościoły w Tomaszowie i Mnichowie. Przyczynek do hist. budownictwa drewnianego w epoce barokowej.
 • Dr. Nikodem Pajzderskl: Zamek Tęczyński.
 • Konstancya Stępowska: Polskie dywany wełniane.
 • Dr. Stanisław Tomkowlcz: Krakowski szkic ołtarza bamberskiego, rysunek prawdopodobnie Wita Stwosza.
 • Dr. Jan Czubek: Dwa inwentarze Firlejowskie z XVII w.
 • Dr. Stanisław Turczyński: Nekrolog Prof. Dra Maryana Sokołowskiego.
 • Dr. Stanisław Turczyński: Spis prac Prof. Dra Maryana Sokołowskiego drukiem ogłoszonych.
 • Sprawozdania z posiedzeń za rok 1904 i 1905.

TOM IX.  ZESZYT I -IV

 • Józef Czeklerski: Kazimierz Dolny. –
 • Adolf Szyszko-Bohusz: Beszowa, Skalmierz  i system krakowski,
 • Stanisław Tomkowicz: Kollegiata św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Reszty romańskiej budowy.
 • Adolf Szyszko-Bohusz: Dwa kościoły jednonawowe: Krzczęcice i Potok Wielki.
 • Adolf Szyszko-Bohusz i Maryan Sokołowski: Trzy kościoły hallowe: Olkusz, Kraśnik, Kleczków.
 • Abdon Kłodziński: Tęczyńscy. Pogląd na rozwój, zamożność i znaczenie rodu.
 • Józef Smollńskl: Kościół PP. Brygitek, później PP. Wizytek w Lublinie i odkryte malowidła ścienne z XV wieku.
 • Sprawozdania z posiedzeń za rok 1906 i 1907.

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]