W 1222 r. Żegota, kasztelan krakowski, powodowany miłością ku Bogu i bliźnim, postawił w Sandomierzu kościół i szpital pod wezwaniem Ducha św., przy którym osadził zakonników, których zadaniem było opiekować się chorymi. Nosili oni suknie czarne, takież płaszcze, na których wyszyte były podwójne, białe krzyże…” – pisze ksiądz Wiśniewski o początkach tego sandomierskiego kościoła. Myli się tu co do daty fundacji – nastąpiła ona bowiem w roku 1292.
Każdy turysta idąc od bramy Opatowskiej ku Rynkowi, przechodzi obok tego kościoła. Niestety, jego klasycystyczna elewacja z roku 1829 jest tak mało efektowna, że łatwo jest świątynię ominąć, nie zauważając jej. Pierwotny kościół zlokalizowany został na skraju miasta, późniejszy rozwój Sandomierza sprawił, że kościół znalazł się w jego centrum. Zresztą z pierwotnego obiektu chyba nic nie przetrwało, podobnie jak z niewiele późniejszego domu beginek, ufundowanego przy kolegiacie. Ocalały natomiast elementy gotyckie, choć znacznie je przekształcono: prawdopodobnie  w 2. połowie XVII stulecia oraz po pożarze w roku 1757, kiedy dokonano barokizacji wnętrza.
Kościół murowany jest z cegły. Nawa ma plan zbliżony do kwadratu, co może sugerować, iż pierwotnie sklepienie jej wspierało się na stojącym po środku filarze. Prezbiterium jest znacznie od nawy węższe; jest ono dwuprzęsłowe, zamknięte wielobocznie. Przy prezbiterium od południa dostawiona jest wieloboczna zakrystia, a od północy dwuprzęsłowa przybudówka zawierająca przedsionek i składzik. Przy wschodniej części nawy dobudowana jest kwadratowa kaplica Jezusa Miłosiernego, prawdopodobnie z 2. połowy XVII stulecia. Była tez przy kościele kaplica północna, ale nie zachowała się. W zachodnią część nawy wbudowano w 3. ćwierci wieku XVIII późnobarokowy chór muzyczny. Nawę nakrywają sklepienia żaglaste z nieregularnymi lunetami, podobne sklepienia są nad prezbiterium. Pochodzą one z osiemnastowiecznej przebudowy.
Prezbiterium i wschodnie naroża nawy od zewnątrz opinają szkarpy. Zachowały się też gotyckie okna, ciosowy gzyms kapnikowy na ścianie prezbiterium, a na ścianie nawy gotycki fryz wieńczący, wykonany z cegieł układanych „w jodełkę”. Dachy świątyni są dwuspadowe, a wschodni szczyt nawy, prawdopodobnie siedemnastowieczny, zdobią wolutowe spływy. Klasycystyczna fasada rozczłonkowana jest pilastrami dźwigającymi trójkątny fronton na tle muru attykowego ze schodkowym zwieńczeniem. Na frontonie umieszczono „Oko Opatrzności”, a na gzymsowaniu napis „Święć się Imię Twoje”. Wnętrza kościoła są późnobarokowe i rokokowe.
Z dawnych budynków szpitalnych nic nie pozostało. Ostatni, stojący na południe od kościoła, rozebrano w roku 1820. Obecne późnoklasycystyczne budynki zbudowano staraniem przełożonej sióstr, Ewy Jabłońskiej, po przejęciu szpitala przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo: budynek między nawą a Bramą Opatowską powstał w 1828, a południowy w 1836. W północnym było 5 sal i apteka, w południowym 3 sale dla dzieci, dormitorium dla sióstr, mieszkanie przełożonej, refektarz i kuchnia.
Ksiądz Wiśniewski pisze, że początkowo przy szpitalu było pięciu zakonników, w roku 1782 trzech, „wreszcie jeden pozostał, który szpitalem zarządzał do swej śmierci w 1814 r.”.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]