Nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w dokumentach w roku 1224 dzięki Wiesławowi z Probołowic. W roku 1326 była tu parafia należąca do dekanatu czarnocińskiego, plebanem był Paweł –  musiał więc stać kościół. Długosz potwierdza istnienie drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Jakuba arcybiskupa. W jego czasach /ok. roku 1470/ dziedzicem Probołowic i kolatorem był Piotr Gnoiński, proboszczem Włościbór, a dziesięcinę  – prócz miejscowego plebana –  otrzymywał także wiślicki kantor.
Nie wiemy czy pierwotny kościół się spalił, czy może znajdował się w stanie nie nadającym się do remontu, w każdym razie zastąpił go drugi, nowy  kościół, który  „stanął” w Probołowicach około roku 1500. Jego konsekracji dokonał w roku 1502 sufragan krakowski, Marian. Z wizytacji biskupiej z roku 1598 wynika, że kościół miał szczelny dach, prosty strop, okna w stanie dobrym oraz dzwonnicę z dwoma dzwonami.
W roku 1664 wizytujący parafię biskup Mikołaj Oborski. „zastał kościół …przez heretyków sprofanowany i dotąd nie rekoncyliowany” – pisze ks. Wiśniewski. W roku 1748 stan kościoła był już bardzo zły. Na cmentarzu stała dzwonnica – także w kiepskim stanie oraz kostnica.
W roku 1759 trzeci probołowicki kościół, stojący do dziś,  „wystawił” ksiądz Jacek Kowalski, miejscowy proboszcz. Budowę poprzedziła rozbiórka starego obiektu, bowiem nowy powstał na tym samym miejscu. Opis z roku 1783 informuje o dobrym stanie świątyni /choć pokrycie nie starego przecież dachu było już  poprawiane!/, opisując układ znajdujących się w niej pomieszczeń – niemal identyczny jak obecnie. Wspomina też o dzwonnicy, w roku „niniejszym” wyremontowanej. W roku 1842 wymieniono gontowe pokrycie kościoła. Pod koniec XIX stulecia wyremontowano podmurówkę – podnosząc ją wyżej, wymieniono przyciesie.  Po ostatniej wojnie dokonano kilku „drobniejszych” remontów – wymieniono deski szalunków, odnowiono też polichromię.
Kościół jest pięknie położony – na zboczu stromego wzgórza, na skraju wsi. Jest orientowany ma trójnawowy, niemal kwadratowy korpus i prostokątne, trójbocznie zamknięte prezbiterium, którego szerokość równa jest szerokości głównej nawy. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia, od południa  skarbczyk. Przy nawie od strony południowej jest kruchta „porządna drewniana, razem  z kościołem stawiana”. Na zewnątrz, na osi prezbiterium, znajduje się niewielka przybudówka o ażurowych ścianach, mieszcząca kamienną figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia ustawioną na postumencie, która „jest pamiątką Jubileuszu ogłoszenia dogmatu 1854-1904 i darem od młodzieży” – pisze ksiądz Wiśniewski. Kościół ma ściany o konstrukcji zrębowej, ustawione na kamiennej podmurówce i  wzmocnione lisicami. Nawę i prezbiterium nakrywają dwuspadowe dachy o więźbie wieszarowej, o takim samym kącie nachylenia połaci oraz jednakowym poziomie okapów, a zróżnicowanym kalenic, dawniej pokryte gontem, obecnie blachą. Nad dachami góruje wieżyczka na sygnaturkę, sześcioboczna, z arkadowa latarenką pod cebulastym hełmem. Ściany od zewnątrz oszalowane deskami „podwójnie na okładkę”, poniżej szalunku piaskowcowa podmurówka i podwalina osłonięta okapnikiem. Górą elewacje zamyka wydatny gzyms podokapowy. Nad prezbiterium wykonany jest strop zaokrąglony po bokach, w nawie pozorne sklepienie zwierciadlane – w nawach bocznych kształtem zbliżone do ćwierćkolebki.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]