Opoczno leży jest nad rzeką Drzewiczką, na zachodnim krańcu Wyżyny Kielecko- Sandomierskiej. Po reformie podziału administracyjnego Polski z roku 1975 weszło w skład województwa piotrkowskiego a obecnie znajduje się w łódzkim. Historia Opoczna jest dość długa. W roku 1284, jeszcze jako książęca wieś o nazwie Opocza, należało do uposażenia kolegiaty sandomierskiej. Jako miasto wzmiankowane jest w roku 1360, a pięć lat później Kazimierz Wielki nadał mu prawo magdeburskie /w miejsce dotychczasowego prawa średzkiego/ i rozszerzył jego obszar do 100 łanów. Wtedy też w pobliżu starego Opoczna, na terenie prostokąta o powierzchni 6 hektarów zbudowano nowe osiedle. Osiedle to opasano kamiennymi murami o długości prawie kilometra, wzmocnionymi basztami i otoczonymi fosą. Wewnątrz osiedla wybudowano zamek, zbrojownię, wójtowski dwór i nowy parafialny kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja /dotychczas rolę fary pełnił kościół św. Marii Magdaleny/.
Powstanie kościoła parafialnego, chronologicznie związane z fundacją miasta, jest w związku z tym także przypisywane Kazimierzowi Wielkiemu. Długosz określa datę fundacji na rok 1370. Król uposażył nową świątynię i jej rektora sześcioma łanami. Nowy kościół zlokalizowano w południowo – wschodnim narożu miejskich obwarowań.
Był to obiekt jednonawowy z węższym od nawy, dwuprzęsłowym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium. Nawa przykryta była drewnianym stropem. Nad prezbiterium, otwartym do nawy ostrołukowym otworem tęczowym, znajdowało się gwiaździste sklepienie ośmioramienne, o żebrach wykonanych ze specjalnie formowanej cegły. Skrzyżowania żeber i ich nasady wymurowane były z kamienia. Od południa do korpusu przylegała kaplica św. Trójcy, a od północy /prawdopodobnie/ kaplica Panny Marii. Od zachodu dostawiona była kruchta /zapewne późniejsza/, a przy północnej ścianie prezbiterium – kolebkowo sklepiona zakrystia.
Na początku wieku XIX kościół został zrujnowany. Restauracji dokonano w roku 1850 w oparciu o projekt Henryka Marconiego. W roku 1934 kościół rozebrano, pozostawiając tylko zakrystię, prezbiterium i fragment ściany tęczowej. Wykorzystując gotyckie prezbiterium jako kaplicę, wybudowano wówczas całkiem nowy, trzynawowy kościół.
W prezbiterium zachowały się do dziś gotyckie detale, a na szczególną uwagą zasługują rzeźbione w kamieniu odrzwia prowadzące do zakrystii. Jest w świątyni także trochę starych elementów wyposażenia: stalle z końca XVI wieku, barokowe ołtarze i XVIII-wieczny kamienny posąg przedstawiający św. Bartłomieja. Przed zniszczeniem uratowano też siedemnastowieczne nagrobki o formach portalu: Adriana Śmigielskiego – z rzeźbioną leżącą postacią rycerza, Piotra Załuskiego – z rycerzem w pozycji stojącej oraz Jerzego i Anny z Podlodowskich Dunin-Karwickich.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]