Oleśnica jest to starożytne gniazdo słynnego rodu Oleśnickich herbu Dębno” – tak swój tekst o Oleśnicy rozpoczyna ksiądz Wiśniewski. Dziś Oleśnica jest wsią, stolicą gminy, ale ma w swej historii okres, kiedy była miastem. Prawa miejskie /magdeburskie/, na mocy królewskiego zezwolenia, uzyskał dla Oleśnicy w roku 1546 spadkobierca Oleśnickich, Mikołaj Odnowski, kasztelan przemyski. Przywilej nadawał też powstającemu miastu dwa jarmarki rocznie /na Wniebowzięcie NMP i na św. Urbana/, targ w każdą sobotę i 8 lat wolnizny. Mimo tego osadzanie miasta przebiegało powoli. Zabudowa skupiała się przy rynku /najgęściej zabudowanym/ i na czterech wychodzących z niego ulicach. W roku 1591 w Oleśnicy zamieszkiwało około 600 mieszkańców, ale rzemieślnicy stanowili wśród nich zdecydowaną mniejszość.
Pierwsza wzmianka o tutejszej parafii /plebanem był wówczas Marcin/ pochodzi z roku 1326, ale musiała ona powstać dużo wcześniej – pod koniec wieku XII lub na początku XIII. W prezbiterium obecnego kościoła wmurowana jest płyta z gotyckim napisem, informującym o wybudowaniu w roku 1406 świątyni pod wezwaniem św. Floriana. Biorąc pod uwagę istnienie oleśnickiej parafii już co najmniej od lat dwustu, byłby to drugi z kolei kościół wzniesiony na tym miejscu. Trzeci ufundował kardynał Zbigniew Oleśnicki w drugiej ćwierci XV stulecia, w związku z osadzeniem tu mansjonarzy. Wezwanie tej świątyni było już inne – Wniebowzięcia NMP. Do nowego kościoła przeszły tez uprawnienia parafialne, bowiem Długosz nie odnotowuje już kościoła św. Floriana. Nowowzniesioną świątynię przed rokiem 1477 strawił pożar, ale dzięki funduszom i staraniom Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa włocławskiego i bratanka kardynała, szybko uporano się z odbudową.
W roku 1561 do Oleśnicy zawitała reformacja. Właściciele Oleśnicy, Zborowscy wygnali plebana oraz mieszczan wiernych wierze katolickiej /ci ostatni przeprowadzili się do Pacanowa/. Skutki działań „reformatorów” nie były zbyt trwałe, skoro w roku 1564 tylko 6 mieszczan mieniło się być wyznawcami nowej wiary. Jednak, jak pisze ks. Wiśniewski: „…W 1596 r. kacerze posiadali jeszcze kościół w Oleśnicy i korzystali z dochodów. Dopiero na początku XVII w. Zbigniew Lanckoroński, po śmierci bezpotomnie zmarłego brata, zaciętego kalwina /1619 r./, odziedziczywszy Oleśnicę, po porozumieniu z wdową po bracie Beatą, …katoliczką, z nią razem uposażyli kościół oleśnicki i wystarali się o gorliwego plebana”.
Obecny kościół niezbyt wiele ma wspólnego z dawna fundacja Biskupa Oleśnickiego. Po pożarze z roku 1865 kościół odbudowano w roku 1866 a potem w latach 1888 i 1895 rozbudowano. Do pożaru był budowlą gotycką – a obecnie neogotycką na zrębie gotyckich murów.
Kościół jest orientowany. Składa się z trzynawowego korpusu /nawy boczne dobudowano w roku 1895/ i prezbiterium, rozszerzonego i zamkniętego półkolistą absydą także w roku 1895. Dobudowana do prezbiterium od północy zakrystia również pochodzi z tego okresu.
Z gotyku ocalały fragmenty murów, zresztą całkowicie „gołym” okiem niedostrzegalne. Jedynym wyeksponowanym elementem jest wmurowana w ścianę prezbiterium kamienna, ozdobiona maswerkami, gotycka tablica erekcyjna z datą 1406 roku.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]