W marcu 2013 roku ukazała się publikacja pod tytułem „Ocalić od zapomnienia. Mniów i okolice” autorstwa Dariusza Kaliny i Romana Mirowskiego. Stanowi ona kontynuację serii „Dziedzictwo Małych Ojczyzn” i jest jej czwartym tomem.

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza dotycząca historii w której Dariusz Kalina przybliża nam podziały administracyjne, osadnictwo oraz zabytki i dziedzictwo kulturowe gminy Mniów. Druga autorstwa Romana Mirowskiego w której poznajemy zabytki i ciekawe obiekty znajdujące się na terenie gminy Mniów widziane oczami architekta. Poniżej prezentujemy spis treści.

Słowo Wstępne Wójta Gminy Mniów – Leonarda Świerczyńskiego
Część I – Dariusz Kalina

DZIEDZICTWO KULTUROWE GMINY MNIÓW
WSTĘP
POŁOŻENIE I WARUNKI NATURALNE
PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE

 • Administracja Państwowa
 • Podziały Kościelne

OSADNICTWO NA TERENIE GMINY MNIÓW
WSIE GMINY MNIÓW
KATALOG ZABYTKÓW
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SKRÓTÓW

Fragment części pierwszej, strona 27:

[…]Parafia w Grzymałkowie
Hieronim Kazanowski herbu Grzymała przed rokiem 1631 r. zdecydował się na fundację kościoła na terenie wsi Skoki, tuż na granicy gruntów wsi Straszów, co miało zapewne związek z projektowanym nowym gniazdem rodowym – Grzymałkowie. Jako, że Kłucko było wsią niegdyś królewską (w parafii radoszyckiej), Hieronim wystosował prośbę pisemną na zezwolenie królewskie na swoją fundację pobożną, a następnie podobną prośbę do arcybiskupa gnieźnieńskiego Wężyka, a na koniec wystawił akt fundacji61. W uposażeniu nowo powstałej świątyni wzięła udział dziedziczka tej wsi Anna Straszowa, która dokonała własnego nadania ziemskiego – w ten sposób proboszcz tutejszy Andrzej Postoński dysponował gruntem z rolami, łąkami i lasem w jednym kawałku o szerokości 40 i długości 60 staj.[…]


Ryc. 11. Kościół w Grzymałowie w 1903 r. Rys. Jana Olszewskiego, za: M. Rawita-Witanowski,
Dawny powiat chęciński…, s. 394.

[…]

Część II – Roman Mirowski

ZABYTKI MNIOWA I OKOLIC
OD AUTORA
ZABYTKI GMINY MNIÓW

 • MNIÓW Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa
 • MNIÓW Cmentarz
 • MNIÓW Stacja pocztowa
 • GRZYMAŁKOW Kościół p.w. św. Michała Archanioła
 • GRZYMAŁKÓW Wikarówka
 • GRZYMAŁKÓW Cmentarz
 • WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów

PRZEMYSŁOWE DZIEDZICTWO GMINY MNIÓW
KAPLICZKI, FIGURY PRZYDROŻNE, KRZYŻE
BUDOWNICTWO LUDOWE GMINY MNIÓW
ZABYTKI NAJBLIŻSZYCH OKOLIC MNIOWA

 • BOBRZA Zakład Wielkopiecowy
 • CHEŁMCE Kościół p.w. św. św. Marii Magdaleny i Mikołaja
 • CHEŁMCE Dwór
 • ĆMIŃSK Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy
 • DOBRZESZÓW Sanktuarium pogańskie na Górze Dobrzeszowskiej
 • KUŹNIAKI Pozostałości Zakładu Wielkopiecowego
 • KUŹNIAKI Kapliczka św. Rozalii na Perzowej Górze
 • MIEDZIERZA Kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej i wcześniejszy kościół drewniany
 • OBLĘGOREK Zespół pałacyku Henryka Sienkiewicza
 • PIOTROWIEC/SNOCHOWICE Kapliczka przydrożna
 • PROMNIK Dwór
 • SAMSONÓW Zespół Zakładu Wielkopiecowego „Huta Józefa”
 • STRAWCZYN Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
 • STRAWCZYN Dwór – pałac TUMLIN Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa
 • TUMLIN GÓRA GRODOWA Kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego

ZARYS BIBLIOGRAFII

Fragment części drugiej strona 106-107:

[…] WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów
Dwór, pałac, pałacyk myśliwski czy po prostu Kołłątajówka? Już na samym początku rozważań nad obiektem w Wólce Kłuckiej, natrafiamy na wątpliwości. Jak na dwór obiekt ten wygląda – przynajmniej od strony rzeki i ogrodu – zbyt okazale. Aby nazwać go pałacem – na to może wydawać się być zbyt niski, pałace zazwyczaj mają przynajmniej dwie kondygnacje naziemne. Ale może uznać jego „piętrowość” ze względu na mieszczące się w jego murach, w północnym trakcie „mezzanino”, czyli jakby półpiętro, wynikające z  przedzielenia stropem wysokiego, bo liczącego około pięciu metrów wysokości parteru? Rosyjskie władze administrujące gubernią znalazły jeszcze jedno określenie: dacza. Na mapie z lat 80. XIX stulecia widnieje taki tytuł: „Kopytowo s daczeju Kołontajewskoj”.
Chyba dlatego najczęściej używa się terminu: pałacyk myśliwski, jako najmniej kontrowersyjnego, Nie dwór, nie pałac – a pałacyk. Coś pośredniego między dworem a pałacem. A myśliwski – być może chodziło o zasugerowanie funkcji bardziej rekreacyjnej, a mniej rezydencjonalnej. A i polowania na pewno organizowano w okolicach obiektu, z czego przymiotnik „myśliwski” można uznać także za uprawniony. Dobrym określeniem jest jeszcze często używana: „Kołłątajówka” – od nazwiska właścicieli wsi i budowniczych, a potem mieszkańców pałacyku. Ponieważ wszystkie z wyżej wymienionych nazw równoprawnie funkcjonują w literaturze dotyczącej Wólki Kłuckiej, będę w dalszej części tekstu traktował je jako oboczności i używał ich wszystkich na przemian. Wydaje się także, że architekturę pałacyku (mimo wielu zastrzeżeń, o których dalej) nazwać można wybitną. Tym bardziej dziwi – dostrzeżone przez Zbigniewa Lentowicza – traktowanie obiektu w literaturze przedmiotu, zresztą niezbyt obfitej – jako zabytku niższej kategorii, stylowo zapóźnionego, a nawet  noszącego cechy prowincjonalizmu. Lentowicz, autor opracowanej w roku 1972 dokumentacji naukowo-historycznej pałacyku pisze:  „Długo był niedoceniany jako zabytek architektury. Dla przykładu – nie wymienia go Słownik Historyczno-Geograficzny Królestwa Polskiego. Spis zabytków architektury Kielecczyzny z roku 1930 wyszczególniający 407 obiektów, nie wspomina pałacu, nie wspominają
go też przewodniki po ziemi kieleckiej. W podziale zabytków na grupy wartościowe, pałac zakwalifikowano do grupy II”.

Ryc. nr 30. Wólka Kłucka. Widok pałacu od str. południowej w latach 70. XX w. Rys. R. Mirowski

[…]

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Trackbacks/Pingbacks

 1. MNIÓW I OKOLICE | Dawne Kieleckie - 25 kwietnia 2021

  […] „Mniów i okolice” wykorzystano szkice i tekst z publikacji wydanej  w 2013 pt. MNIÓW I OKOLICE. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. Tekst został podzielony w sposób „obiektywny” przez Adama Malickiego na fragmenty […]

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]