Parafialny kościół św. Stefana w Mnichowie, wsi położonej 25 kilometrów od Kielc, przy trasie E 77 prowadzącej do Krakowa, należy do ciekawszych przykładów realizacji barokowego programu architektonicznego realizowanego w drewnie. Powstał on w latach 1765-70, ale już  wiele wcześniej barokowe formy powielane były powszechnie także na prowincji. Do połowy wieku XVII kościoły drewniane budowano według jednego, średniowiecznego schematu o kilku wariantach. Ale kiedy zamiast rzemieślników cechowych, projektowaniem ich zajęli się architekci, kościoły drewniane  także ulegają „barokizacji” i dostosowaniu do nowych wzorów przestrzennych, analogicznie do współczesnych im obiektów murowanych.
Budowane wówczas z drewna kościoły najczęściej były jednonawowe, z nawą i prezbiterium przekrytymi pozornym sklepieniem kolebkowym, wykonanym z desek . Ściany ujmowano w płaskie deskowe pilastry i gzymsy, podobnie oprofilowywano otwory. Proporcje bryły traciły gotycką strzelistość, a bardziej spłaszczone dachy nadawały budynkom przysadzisty charakter. Dopiero w połowie wieku XVIII pojawiły się po raz pierwszy drewniane kościoły oparte na planie krzyża greckiego – lub łacińskiego, jak w przypadku fary w Mnichowie. Mnichowski kościół jest orientowany i posadowiony na murowanej krypcie. Wykonany jest z modrzewia w konstrukcji zrębowej, na dębowych przyciesiach. Kościół jest jednonawowy; nad skrzyżowaniem nawy z transeptem wykonany jest ośmioboczny tambur na którym spoczywa ośmiodzielna kopuła zwieńczona latarnią. Zachodnią elewację flankują dwie prostopadłościenne wieże o tej samej co nawa wysokości, nakryte namiotowymi daszkami zwieńczone, podobnie jak kopuła, latarenkami o cebulastych hełmach. Dachy kościoła mają konstrukcję wieszarową. Pokryte są ocynkowaną blachą, której kolor dobrze kontrastuje z ciemną barwą drewna którym oszalowano elewacje.
We wnętrzu ścięte narożami skrzyżowania zaakcentowane są przez pilastry o pięknie rzeźbionych kapitelach. Rokokowe wnętrze znakomicie zharmonizowane z architekturą – wykonane jest w surowym drewnie lipowym i modrzewiowym; w ramionach transeptu znajdują się ołtarze, a przy jego czterech ściętych narożach, pod kopułą, chrzcielnica, ambona i dwa konfesjonały o wysokich, bogato dekorowanych zapleckach.
Na osi zachodniej fasady kościoła wzniesiono w roku 1768 drewnianą dzwonnicę. Ma ona konstrukcję słupową, od zewnątrz szalowana jest deskami. Górna kondygnacja jest znacznie mniejsza od dolnej. Przykrywa ja dach ośmiopołaciowy, na którym znajduje się cebulasty hełm. Na murowanym ogrodzeniu kościoła, na wprost narożników głównego korpusu świątyni, znajdują się cztery kapliczki. Mają one kształt płaskiego prostopadłościanu o trójkątnym zwieńczeniu i wysunięte są przed lico ogrodzenia. Dokładna data budowy mnichowskiego kościoła nie jest znana. W Aktach Grodzkich Chęcińskich zachował się akt erekcyjny z roku 1770 i zapis, że kościół zbudował ówczesny właściciel Mnichowa, Stefan Wąsowicz. Z tezą tą godzi się profesor Szyszko Bohusz, wskazując na wpływy architektury Tylmana z Gameren, zaś ksiądz Wiśniewski za rok powstania kościoła uznaje datę 1754, która podobno widział wyrytą na głównych odrzwiach świątyni.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]