W rocznicę śmierci Franciszki z Krasińskich Wettyn, żony królewicza Karola Krystiana Wettyna, zmarłej 30 kwietnia 1796 roku odbyła się w Piotrkowicach uroczysta promocja książki poświęconej miejscowości Maleszowa. Po mszy świętej w intencji Franciszki odbyła się sesja popularno-naukowa. Publikacja zawiera wiele ciekawych artykułów dotyczących nie tylko Maleszowej, ale także  miejscowości wchodzą w XIX wieku w skład dóbr klucza maleszowskiego, m.in. Piotrkowic, Lisowa czy Tarnoskały. Książka wydana staraniem Pani Marii Szewczyk, pod redakcją Dariusza Kaliny.

 

Spis treści

Wstęp………………………………………………………………………………….. 7

MARIA SZEWCZYK

 • Wieś Maleszowa w XIX–XX wieku………………………… 9
 • Zabytki na terenie Maleszowej……………………………….. 15

DARIUSZ KALINA

 • Dzieje wsi Maleszowa do XIX w………………………………………….. 23
 • Warunki naturalne…………………………………………………………….. 23
 • Badania archeologiczne……………………………………………………… 25
 • Wieś Maleszowa………………………………………………………………… 25
 • Kościół parafialny w Lisowie pw. św. Mikołaja……………………… 53
 • Kościół i klasztor w Piotrkowicach………………………………………. 93

ADAM MALICKI

 • Laura z Potockich Tarnowska – dziedziczka na Tarnoskale……. 101
 • Materiały źródłowe do zajęcia komorniczego dóbr Maleszowa Laury hrabiny Tarnowskiej z połowy XIX w. w zasobach    Archiwum Państwowego w Kielcach…………..117
 • Protokół zajęcia na subhastację Dóbr Maleszowa z przyległościami  (1850–1851)….. 119
 • Akt zajęcia książek i innych ruchomości w Tarnoskale (1853)….. 245
 • Akt przejrzenia i ustanowienia nowego dozoru w Tarnoskale (1854)….. 309
 • Wybór zapisów z dokumentów hipotecznych dóbr Maleszowa w zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach….. 321

KONRAD MAJ

 • Zdobycie przyczółka na Wiśle. Walki w rejonie wsi Maleszowa podczas drugiej wojny światowej…. 337
 • Walki w okolicach Maleszowej. 342
 • Wspomnienia dowódcy 4 armii pancernej Dimitra Leluszenki….. 353

ROMUALD SADOWSKI

 • Echa Powstania Styczniowego w majątku Maleszowa…… 357

GRZEGORZ WIATR

 • Problematyka zewnętrznej ekspozycji zabytków wykonanych  z tzw. chęcińskich marmurów na przykładzie konserwacji  barokowego epitafium Samuela i Zofii Jawornickich  z kościoła pw. św. Mikołaja w Lisowie…… 375

JANUSZ JUSZCZYK

 • Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleszowej…… 389

Bibliografia………………………………………………………………….. 395
Źródła rękopiśmienne…………………………………………………… 395
Źródła drukowane………………………………………………………… 397
Wykaz skrótów…………………………………………………………….. 400

 

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]