Białogon stał się dzielnicą Kielc dopiero w roku 1966. Przedtem był osadą samodzielną, która powstała i rozwijała się dzięki przemysłowi. Choć największy rozwój Białogona nastąpił w wieku XIX, początki jego przemysłowej kariery sięgają wieku XVI. Kiedy odkryto na Miedzianej Górze złoża kruszców, w Białogonie wybudowano hutę wytapiającą miedź i ołów. Gdy w roku 1805 utworzona została Główna Dyrekcja Górnictwa na obiedwie Galicje, do osady powrócił przemysł. W roku 1817 zakończono budowę Huty Aleksandra, po 10 latach staraniem panów: Staszica i Druckiego- Lubeckiego przekształconą w „fabrykę machin”. Dla załogi fabryki zbudowano osiedle mieszkaniowe, kompozycyjnie sprzężone z zakładem. Sprzed fabryki promieniście wybiega 5 ulic, z których środkowa prowadzi do dzisiejszej szosy Kielce-Kraków. Dziewiętnastowieczni urbaniści nie pomyśleli jednak o duchowych potrzebach mieszkańców osady. Na ich realizację trzeba było czekać blisko sto lat.
Budowa kaplicy w Białogonie była samodzielną i własną inicjatywa mieszkańców, częściowo tylko wspartą przez fabrykę. Z własnych, „obywatelskich”  funduszy, na podstawie projektu „fabrycznego architekta”, Mateusza Galasa rozpoczęto budowę na placu grodzkim, poprzednio zajmowanym przez karczmę i zajazd.
Patriotyczny nastrój wzmocniony sytuacją polityczną sprawił, że w tamtych dniach nie mógł chyba powstać inny obiekt niż w stylu zakopiańskim – modnym i uważanym za najbardziej narodowy i polski.
W tym samym czasie kielecki biskup podjął decyzje o utworzeniu w Baiałogonie parafii, tak więc architekt przeprojektował kaplicę na kościół i w roku 1918 budowę ukończono. Wolnostojącą dzwonnicę, stojącą na zachód od wejścia, wzniesiono dopiero w roku 1960, za czasów proboszcza Franciszka Sieradzkiego. Jest ona utrzymana w stylu kościoła, podobnie jak otaczające go ogrodzenie i umieszczone w ogrodzeniu bramki.
Kościół składa się z wydłużonej prostokątnej nawy, trójkątnie zamkniętego prezbiterium oraz wieży kruchty, otoczonej sobotami. Dwie przybudówki nadają kościołowi plan krzyża: w zachodniej znajduje się kaplica, we wschodniej zakrystia.
Kościół ma konstrukcje zrębową, zaś wyższe partie wieży słupowo – ramową. Krokwiowo – płatwiowe dachy pobite są gontem – podobnie jak ściany wieży-kruchty /z wyjątkiem najwyższych jej partii osłoniętych drewnianymi żaluzjami/. Dachy są strome, z mocno wysadzonymi okapami – prawdziwie zakopiańskie: dwupołaciowy nad korpusem i nieco niższy dwupołaciowy przechodzący w trójpołaciowy nad prezbiterium. Nad przybudówkami także zastosowano dwupołaciowe daszki z „obdaszkami” na szczytach. Szczyty są oszalowane z „promienistym” układem szalunków, ale główne ściany kościoła ukazują belki zrębu niczym nie zakryte. Wieżyczka na sygnaturkę, czworoboczna, nakryta namiotowym dachem z bardzo silnie odgiętymi połaciami –jest wykonaną w mniejszej skali repliką dachu wieży – kruchty.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]