Z espół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja, kościół to obiekt murowany z 1 połowu XIII w.

Wieś Imielno leży kilkanaście kilometrów od Jędrzejowa, kilka kilometrów na południe od drogi prowadzącej do Chmielnika, a dalej do Szydłowa.. Jej pierwszymi właścicielami byli członkowie rycerskiego rodu Porajów pieczętującego się Różą. Podobno protoplastą tego rodu był brat św. Wojciecha, czeski rycerz imieniem Poraj, a ostatnim z rodu – biskup krakowski Wincenty, bardziej znany pod imieniem Kadłubka. Wieś pierwotnie nazywała się Jemielno, a nazwa ta pochodzi od słowa „jemioła”. Srebrna róża Porajów i jemioła znalazły się w herbie gminy, w 1998 roku zatwierdzonym uchwałą lokalnego samorządu.
Z historycznych dokumentów wiemy, że parafia w Imielnie /wówczas zapisanym jako Gemelno/ istniała już w roku 1326, a plebanem był wtedy Jan. Kościół, którego patronem jest św. Mikołaj, jest znacznie starszy od pierwszej wzmianki w pergaminach. Na podstawie analizy szczegółów kamieniarki jego powstanie datuje się na 2. ćwierć XIII stulecia.
Romański kościół w Imielnie był trójnawową bazyliką filarową z dostawionym od wschodu prostokątnym prezbiterium. Materiałem konstrukcyjnym były ciosy z pińczowskiego wapienia o bardzo regularnym układzie. Wnętrza prezbiterium /i być może bocznych naw/ przykrywały najprawdopodobniej sklepienia żebrowe, z których pozostały jedynie „służki” narożne, wtopione w narożniki filarów. Nawa główna posiadała najpewniej drewniany pułap.
Mimo przebudów w kościele z Imielna zachowało się wyjątkowo dużo pierwotnych, romańskich elementów – ściany korpusu nawowego i prezbiterium przetrwały niemal w całości. Wyjątek stanowi tu ściana zamykająca od wschodu prezbiterium, którą aby uniknąć katastrofy budowlanej, w roku 1913 rozebrano i wymurowano na nowo, z tych samych co poprzednio materiałów. Zmieniły się niektóre detale architektoniczne; w czasach gotyku /2. połowa XV stulecia/ powiększono otwory okienne, zaś w okresie baroku przerobiono resztę okien /za wyjątkiem okna w północnej ścianie prezbiterium/ a portale korpusu nawowego zastąpiono nowymi, barokowymi. Zmianą największą było wykonanie w XVII wieku we wnętrzu kościoła barokowych sklepień kolebkowo – krzyżowych
Zmieniła się, a ściślej: uległa przysłonięciu pierwotna bryła kościoła. Po obu bokach pojawiły się kaplice – symetrycznie usytuowane, choć mocno różniące się między sobą. Jedną z nich, tę od strony południowej, profesor Świechowski uznaje za gotycką, choć inne źródła uważają ja za nowszą, siedemnastowieczną. Ma ona plan kwadratu i nakrywa ją spłaszczona kopuła na trompach. Kaplica północna na zewnątrz ma plan prostokąta, choć we wnętrzu jest ośmioboczna; nakrywa ją kolebka z lune-tami. Zakrystia, dobudowana w XVII stuleciu do północnej ściany prezbiterium oraz dwie kruchty dostawione od północy i zachodu dopełniają kompozycję brył tworzącą dzisiejszy kościół. Dachy prezbiterium i nawy głównej są dwuspadowe, naw bocznych pulpitowe; nad kaplicami są kopuły ze „ślepymi” latarniami.
Z detali gotyckich warte wspomnienia są: ostrołukowy portal w północnej ścianie prezbiterium /w typie zwanym „długoszowym”/ oraz wmurowana w ścianę kaplicy południowej piętnastowieczna płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa w studni. Wyposażenie kościoła nie jest już tak stare. Główny ołtarz jest barokowy, ołtarze kaplic i korpus ambony – późnobarokowe.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]