K olejna tablica znajdująca się na ścianie kościoła

DOM
TU LEZY SWIĘTEY PAMIECI WIX KAZIMIERZ
DZIEWULSKI KANTOR OPATOWSKI KO
ŚCIOŁA TUTEYSZEGO PLEBAN Y OSOBLI
WY DOBRODZI KTÓRY PRECHODZĄCYCH
PROSI O POBOŻNE DO BOGA WESTCHNIENIE
UMARŁ R.P. 1769 D. 5 LIPCA WIEKU SWEGO 69
KAPŁAŃSTWA 45

Tak postać ks. Dziewulskiego opisuje ks. Jan Wiśniewski: „Od zachodu w murze zachrystyi nad samym grobem wmurowana tablica z trupią głową w birecie, jest pomnikiem ks. Kazimierza Dziewulskiego, prałata-kantora Kapituły Opatowskiej, prob. ćmiel., kościoła tego wielkiego dobrodzieja ur. 3 marca 1699 r. w poznańskiem z ojca Kazimierza, matki Teresy Dzik, zm. w 69 roku życia, 45 kapłaństwa, 28 probostwa w Ćmielowie.
Prałat ten wyświęcony na kapłana w Warszawie przez bis. Jana Tarłę, był proboszczem kolejno w Kierniowie 1732 r., Lewiszowie 1734, dziekanem w Sochaczewie, w Wiskitkach 1738.
Do kolegjaty Opatowskiej dał piękny malowany w Warszawie obraz Sw. Marcina, srebrną kadzielnicę, tabernakulum do wielkiego ołtarza, a cały kościół odnowił. W Ćmielowie co niedzielę po południu każe śpiewać koronkę  o Męce Pańskiej (o Trójcy Św. rano), sprawia obrazy Św. Anny i Chrztu Pana Jezusa, dwie kruchty stawia, buduje sygnaturkę na kościele, trzy ołtarze z gruntu odnawia, jedną ścianę cmentarza domurowywa, inne podwyższa, dzwonnicę wystawił, dzwon przelał, lipy zasadził.
Um. w r. 1769, leży w grobie murowanym, który sobie za życia przygotował.”

Oznaczone:

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]