Archiwum | Teki Mirowskiego RSS feed for this section

BESZOWA Kościół popauliński. Gmina Łubnice, powiat staszowski.

Beszowa leży przy starym trakcie łączącym Kraków z Sandomierzem, tuż przy granicy ziemi wiślickiej i sandomierskiej. Dawniej wieś dzieliła się na dwie części: Banschowa Episcopalis /Beszowa Biskupia/ i Banschowa Militaris /Beszowa Rycerska/. Jak podaje Długosz, w Beszowej Rycerskiej biskup poznański Wojciech Jastrzębiec około roku 1407 wybudował na miejscu starego drewnianego kościółka /wzmiankowanego w roku 1326/, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BEJSCE Kościół parafialny. Gmina Bejsce, powiat kazimierski.

Wieś Bejsce położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, nad rzeką Nidzicą, dopływem Wisły. Jej nazwa pochodzi od bzu i pierwotnie brzmiała Bzecz lub Bziecz, a u Długosza Beszcze. O początkach bejsceńskiego (taką formę przymiotnikową zaleca „Słownik Etymologiczny”) tak pisze ksiądz Wiśniewski: „Już Lambert, biskup krakowski w 1063 r. dał kościołowi w Bejscach dziesięcinę z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BEJSCE Kaplica Firlejów. Gmina Bejsce, powiat kazimierski.

Kaplica Firlejów powstała przy kościele parafialnym w Bejscach około 1594 – 1600 roku, ufundowana przez krakowskiego wojewodę Mikołaja Firleja. Patronką kaplicy jest Matka Boska, ale głównym celem Firleja było wzniesienie kaplicy nagrobnej dla niego i jego małżonki Elżbiety z Ligęzów. Kaplica ma plan kwadratu, nakryta jest eliptyczną w przekroju kopułą opartą na pendentywach, ale bez […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BARDO Kościół parafialny. Gmina Raków, powiat kielecki.

Kościół parafialny pod wezwaniem Nawiedzenia NMP, murowany z 1789r. „W XV stuleciu stał w Bardzie kościół drewniany, którego kolatorem był właściciel Barda Mikołaj z Kurozwęk herbu Róża. Jak długo stał ów kościół nie wiadomo, gdyż dawne dokumenty zaginęły” – pisze ksiądz Jan Wiśniewski. Wieś Bardo leży na uboczu ważniejszych traktów komunikacyjnych i nie da się […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BAŁTÓW Kościół parafialny. Gmina Bałtów, powiat ostrowiecki.

Kościół murowany powstał w latach 1904-1909 ( na reliktach z 1697 r.), architekt Konstanty Wojciechowski. Bałtów leży nad rzeką Kamienną, w miejscu jej przełomu pomiędzy Wyżyną sandomierską a Przedgórzem Iłżeckim. Dawniej wieś nazywała się Bałutów, tak więc może należała do jakiegoś Bałuta (jak pisze ksiądz Wiśniewski), choć Słownik etymologiczny sugeruje raczej pochodzenie nazwy wsi od […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BALICE Kościół parafialny. Gmina Gnojno, powiat buski.

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa, obiekt murowany z początku XIX wieku. Parafia w Balicach jest parafią bardzo „młodą”. Jej terytorium powstało z części parafii Janina i części parafii Gnojno. Erygował ją biskup kielecki Augustyn Łosiński w dniu 19 marca 1923 roku. Za to wieś Balice jest „starożytna, od niej wziął nazwę ród Balickich […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kaplica Trzech Króli. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja. Kaplica pod wezwaniem Trzech Króli, zw. Fotygów, murowana z 1614 r., architekt Kacper Fotyga. W roku 1582 od pioruna wybuchł pożar w chęcińskim kościele parafialnym. Nakryto go prowizorycznym dachem i przez dwadzieścia lat świątynia oczekiwała na remont. Być może jedną z przyczyn przedłużania się tego okresu była kwestia […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kaplica św. Leonarda. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Kościół franciszkański w Chęcinach w latach 1581-1603 pozostawał w rękach innowierców. Po odebraniu – wymagał remontu. Przystąpiono więc do odnowienia i rozbudowy franciszkańskiego zespołu dzięki funduszom Stanisława Branickiego, ówczesnego chęcińskiego starosty. Zdaniem Mariusza Karpowicza – w tym właśnie czasie zbudowana została kaplica św. Leonarda, zwana też kaplicą Branickich. Jako pierwszy autorstwo projektu kaplicy przypisał Kacprowi […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół ss. bernardynek

Gmina Chęciny, powiat kielecki. Zespół klasztorny dawniej klarysek. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, murowany z XV w. (?) i klasztor murowany z ok. XVII w. „Jest w Chęcinach jeszcze jeden klasztor, do niedawna etatowy, pp. Franciszkanek zwanych tu klaryskami z 1643 r…” – pisze Rawita Witanowski. „Jedną z pierwszych Kseni tego klasztoru była Elżbieta […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół oo. franciszkanów. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, murowany k. XIV w., klasztor murowany XIV/XV w., kaplica pod wezwaniem św. Leonarda, murowana XVI w. Franciszkanie pojawili się w Chęcinach w roku 1368, dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. Król podobno starał się u papieża Urbana II o zgodę na założenie franciszkańskich klasztorów także w Szydłowie, Skawinie i Opocznie, ale […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]