B eszowa leży przy starym trakcie łączącym Kraków z Sandomierzem, tuż przy granicy ziemi wiślickiej i sandomierskiej. Dawniej wieś dzieliła się na dwie części: Banschowa Episcopalis /Beszowa Biskupia/ i Banschowa Militaris /Beszowa Rycerska/. Jak podaje Długosz, w Beszowej Rycerskiej biskup poznański Wojciech Jastrzębiec około roku 1407 wybudował na miejscu starego drewnianego kościółka /wzmiankowanego w roku 1326/, nowy, znacznie większy, murowany. Patronami nowej świątyni zostali św. św. Piotr i Paweł. W roku 1421 Jastrzębiec, który w międzyczasie został biskupem krakowskim i kanclerzem królewskim, przekazał kościół wraz z uposażeniem paulinom, czyli Zakonowi Braci św. Pawła Pustelnika, do Polski sprowadzonego z Węgier przez króla Ludwika. Do Beszowej paulini przyjechali z Jasnej Góry.
Ponieważ beszowski kościół był nowy, zakonnicy w pierwszej fazie swej działalności na nowym miejscu zajęli się budową szpitala i szkoły. Wdzięczność fundatorowi wyrazili zlecając wykonanie w kościele polichromii sławiącej ród Jastrzębców. Polichromia ta nie zachowała się. Znamy ją tylko z opisu Bartosza Paprockiego, zawartego w jego Herbarzu. Pierwsze prace przy świątyni prowadzono dopiero na początku XVII stulecia – prawdopodobnie wtedy wykonano sklepienia sieciowe naw bocznych i kolebkowe nad nawą główną. Pod koniec tegoż stulecia kasztelan połaniecki Hieronim Jagniątkowski, wraz z małżonką Anną ufundowali kaplicę pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy, przeznaczając ją na kaplicę grobową.
W wieku XVIII stan techniczny kościoła i klasztoru pogarszał się. Potwierdziła to wizytacja z roku 1783, jej wnioski miały ton niemal alarmujący. W roku 1819 beszowski konwent, podobnie jak wiele innych, uległ kasacie, co oczywiście nie mogło poprawić sytuacji obiektów. W latach 30. świątynię na jakiś czas zamknięto – zawalony dach groził katastrofą budowlaną. Aby „ulżyć” więźbie dachowej, dozwolono zastąpić dachówkę gontem, pomalowanym czerwoną farbą. W 2. połowie XIX wieku zawaliły się sklepienia nawy głównej i prezbiterium. Nie odbudowano ich; wnętrza nakryto drewnianymi sklepieniami pozornymi. Budynek poklasztorny obniżono o jedną kondygnację i adaptowano na plebanię.
Zamiast generalnego remontu kościoła wykonywano tylko doraźne zabezpieczenia /lata 1905 –13/, dzięki którym przetrwał on okres zaborów, I wojnę światową i lata międzywojenne. Poważne zniszczenia odniósł w wyniku działań wojennych w roku 1944. Odbudowano go w roku 1972.
Kościół w Beszowej jest trzynawową bazyliką filarowo – przyporową, wykonaną według reguł systemu krakowskiego. Korpus jest czteroprzęsłowy, a usytuowane od wschodu prezbiterium ma plan kwadratu. Do południowej nawy dostawiono północne skrzydło klasztorne, a dalej ku wschodowi – kaplica Jagniątkowskich. W tym skrzydle znajdował się trójprzęsłowy kapitularz o sklepieniach wspartych na dwóch cylindrycznych filarach a przy nim dwuprzęsłowa biblioteka, do których przylegały zakrystia i skarbczyk. Do narożnika tego skrzydła dostawiona była arkada, nad którą na poziomie piętra prowadziło przejście do drugiego, zachodniego skrzydła klasztoru. W przyziemiu tego skrzydła, nad sklepionymi piwnicami wykonano na osi sień, zaś w części północnej salę opacką, a od południa refektarz. Obie te sale miały kwadratowy plan i nakrycie z gwiaździstych sklepień, podtrzymywanych przez umieszczony w środku ośmioboczny filar.
W północno zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza stoi drewniana dzwonnica. Ma słupową konstrukcję, a nad jej pokrytymi deskowymi szalunkami ścianami nadwieszona jest izbica, zwieńczona bardzo stromym, gontowym dachem. Forma dzwonnicy – niezwykle podobna do najbardziej znanej polskiej dzwonnicy z Bochni – jest czystym naśladownictwem średniowiecznych wież obronnych.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]