Przy trasie prowadzącej z Buska – Zdroju do Nowego Korczyna leży niewielka wieś Dobrowoda. Wieś ta w średniowieczu należała do biskupów lubuskich /jest na to dokument z roku 1238/ a później do krakowskich. Parafialny kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny wzniesiono w roku 1354, z fundacji krakowskiego biskupa Jana Grota i uposażono dziesięciną z Dobrowody, Baranowa, Kikowa i Krotowa. „W Dobrowodzie – pisze ksiądz Jan Wiśniewski w „Historycznym opisie kościołów, miast zabytków i pamiątek w Stopnickiem” – mieli biskupi krakowscy swoją rezydencję, w której tragicznie zakończyć miał życie w 1382 roku Zawisza z Kurozwęk, biskup krakowski”.
Kościół był gruntownie rozbudowany i przebudowany w latach 1524-25. Nie wiadomo kto był wówczas plebanem; pleban Józef odnotowany jest w roku 1518, natomiast w roku 1529 plebanował już w Dobrowodzie ksiądz Klemens z Nowego Sącza. Fundatorem mógł być Mikołaj Gnoiński, dziedzic na Wielkim Piasku i Zagajowie, którego herb Rak czyli Warmia i inicjały N. G. znalazły się na sklepieniu. Wciąż jednak trudno z całą pewnością określić jaki kształt kościół posiadał w wieku XIV, co dodano w wieku XVI, a co jedynie odnowiono.
Kościół ma trójprzęsłową nawę i węższe od niej jednoprzęsłowe, zamknięte prostą ścianą prezbiterium. Przy prezbiterium jest zakrystia, dobudowana od strony północnej, a obok, przy nawie dwuprzęsłowa kaplica Matki Boskiej, otwarta do nawy głównej, i tworząca coś w rodzaju nawy bocznej. Kaplica najprawdopodobniej dostawiona została w wieku XVI, zaś dobudowana do nawy od południa kruchta nosi już wyraźnie neogotyckie cechy.
Kościółek wzniesiono z ciosu. Nawę nakrywa sklepienie sieciowe z żebrami i zwornikami. W zwornikach umieszczone są herby: Ślepowron, Dębno, Jastrzębiec, Doliwa i Łodzia. Prezbiterium przykryto sklepieniem krzyżowo – żebrowym z oryginalnym zwornikiem w kształcie ludzkiej twarzy. Przy południowo – zachodnim narożniku nawy znajduje się niewielka, kolista w planie wieżyczka, która mieści w swym wnętrzu kręcone schody prowadzące na chór muzyczny. Interesującą kamieniarkę ma portal główny, umieszczony na osi zachodniej fasady kościoła. Jest on przykładem połączenia elementów gotyckich z renesansowymi; zdobią go laskowania, a w płaskorzeźbionej supraporcie herb Łodzia – z infułą, pastorałem i wazonami po bokach.
Wnętrze posiada elementy pochodzące z całego niemal okresu istnienia kościółka – późnogotycką  chrzcielnicę ozdobioną herbami, renesansowe epitafium i płytę nagrobną Jana Boboli /zmarłego w 1605 roku/, późnobarokowe ołtarze, tabernakulum i ambonę , rokokowe organy, klasycystyczny relikwiarz Krzyża Św.
Kościół otoczony jest starym murem wzmocnionym skarpami. Na terenie przykościelnego cmentarza, w jego południowo -zachodniej części, znajduje się drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej, z nadwieszoną w górnych partiach otwartą izbicą.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]