Pierwsza informacja odnosząca się do Buska powstała według Długosza w roku 1190, w związku z fundacją klasztoru norbertanów. Zdaniem profesora Kiryka datę te należałoby cofnąć o lat dziesięć. Fundatorami klasztoru byli: Wit z pobliskiego Chotla, biskup płocki, i jego brat Dzierżek, wojewoda sandomierski. Dzierżek, czy jak chcą inni Dzierżko, zapisał w roku 1190 klasztorowi aż dziesięć swoich wsi, w tym także część samego Buska. Dwadzieścia lat później do klasztoru należało 27 osad. W Dzierżkowych czasach stał już w Busku kościół w którym znajdował się obraz Matki Boskiej, w XIII stuleciu uważany za cudowny. Dzięki licznym pielgrzymom pragnącym odwiedzić świątynię z cudownym obrazem osada rozwijała się lepiej od innych, pozbawionych tak wówczas istotnego czynnika miastotwórczego. Darzyli osadę swą przychylnością piastowscy książęta; Bolesław Wstydliwy, przychylając się do prośby swej siostry, błogosławionej Salomei, potwierdza przywileje buskiego klasztoru i „takowy łaskami darzy” – pisze ksiądz Wiśniewski. Leszek Czarny zaś w roku 1287 na prośbę opatki Agnieszki „wyniósł Busk do godności miasta”, nadając mu prawo średzkie.
W czasach walk Władysława Łokietka z krakowskim biskupem Muskatą, ściślej w roku 1306, Busko będące już miastem (w dokumencie występuje jako oppidum Buszk) zostało obrabowane przez żołdactwo Muskaty, „lud poraniony, człowiek zabity, zakonnice wiele przykrości doznały”. Mimo kiepskich początków, stulecie XIII było dla miasta raczej pomyślne, a to dzięki dogodnemu położeniu na szlaku handlowym z Wiślicy do Chęcin. Kwitło tu rzemiosło, a słynne tutejsze piwo (cervisia de Busk) podawane było nawet na królewskim dworze. Zatrzymywał się tu często podczas podróży na Litwę Jagiełło dokonując zakupów, a w 1393 królowa Jadwiga zaciągnęła pożyczkę u proboszcza buskiego klasztoru (czyżby miejscowych cen nie wytrzymywała nawet królewska kieszeń?).
Długosz nazwał Busko oppidum frequens foro, czyli ośrodkiem lokalnego handlu. Targowano tu we środy, główny jarmark odbywał się na św. Prokopa, a od roku 1412 także na św. Floriana. Pod koniec XV wieku podwojono też ilość dni targowych w tygodniu.
Pierwotny kościół Buska rozebrano i w roku 1470 wzniesiono z kamienia nowy, pod wezwaniem Niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Nie ma jednak pewności, czy w Busku nie istniały wcześniej dwie świątynie: Mariacka przy klasztorze i parafialna św. Prokopa. W każdym razie w roku 1598, czego dowodem jest dokument spisany po wizytacji, w Busku stał tylko jeden kościół, „spalony przed 34 laty, ale rychło odbudowany pw. Wszechmogącego Boga i NMP” – pisze Feliks Kiryk.
W roku 1804 kościół powiększono, a w 1820 odbudowano po pożarze. Na początku XX stulecia świątynię przebudowano, zamieniając dawne prezbiterium na nawę. Co do cech stylowych: jest to obiekt barokowo – klasycystyczny, z zachowanymi pozostałościami gotyckimi, które odnaleźć można w dolnych partiach murów dawnej nawy, w przyporach, w elewacji zachodniej. Nawa jest obecnie węższa od prezbiterium, przy niej od strony południowej dobudowana jest siedemnastowieczna kwadratowa kaplica nakryta kopułą, z początków XVII stulecia. Od wschodu nawa zamknięta jest owalna kruchtą. Elewacja wschodnia jest klasycystyczna, z zaokrąglonymi narożami i zwieńczona trójkątnym przyczółkiem.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]