Z espół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Ludwika. Kościół jest murowany, pochodzi z lat 1896- 1900, architekt Antoni Hutten-Czapski.

Bliżyn leży nad rzeczką Kuźniczką, kilka kilometrów na zachód od Skarżyska – Kamiennej, przy drodze prowadzącej do Końskich. Nazwa wsi, która początkowo brzmiała Blizin /a w 1508 roku Blyzyn/ pochodzi najprawdopodobniej od imienia jej właściciela, zwącego się Bliza. Słownik etymologiczny nie wyklucza jednak, iż ów „prawłaściciel” mógł też nazywać się Bliża, a forma Blizin wynikała z „mazurzenia”, czyli wymawiania „z” zamiast „ż”.
Z przemysłem związany jest Bliżyn już od średniowiecza. Kuźnica działała tu od XIV stulecia . W latach 1838 – 1908 pracowała w Bliżynie huta żelaza. W roku 1875 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego informował: „Istnieje tu wielki piec, fryszerka, kuźnica. W 1875 wyrobiono żelaza surowcu 21800 pud., kutego 6250 pud., wyrobów żelaznych i drutu 7382 pud. Kościół filialny parafii Odrowąż. Urząd gminny. Gruntów dworskich 6396 mórg, włośc. 224morg. W 1837 r. było tu 18 dm. I 150 mk., obecnie 34 dm.”.
Do roku 1817 Bliżyn należał do parafii w Odrowążu. Ówczesna właścicielka dóbr Bliżyn i Potworów, hrabina Ludwika z Roztworowskich Potkańska, czyniła starania jeszcze u władz austriackich, aby utworzyć w Bliżynie odrębną parafię. Zgodę na to podpisał w Petersburgu sam car Aleksander, a w Warszawie stosowny dekret Namiestnik Królewski, generał Zajączek. Kolatorem kościoła ufundowanego przez zmarłą hrabinę został jej syn, hrabia Jacek Potkański. Po śmierci matki, syn nie spieszył się z kontynuowaniem rozpoczętej budowy. Wzniesione do połowy mury niszczały, a zwieziony kamień i przygotowane dwa doły wapna, młody hrabia spożytkował na budowę… karczmy i stajni dworskiej. Kredyt wzięty na budowę świątyni w kwocie 12 tysięcy złotych zamiast na murowany kościół hrabia użył na wybudowanie modrzewiowej kaplicy pod wezwaniem św. Zofii, istniejącej do dzisiaj.
W latach 1888 1900 kaplica pełniła rolę kościoła parafialnego. Drewniana, konstrukcji zrębowej i oszalowana deskami, ma nawę na planie wydłużonego ośmioboku z prostokątnymi dobudówkami: kaplicą od południowego wschodu, zakrystią do północnego zachodu i kruchtą od zachodu. Prezbiterium jest kwadratowe. Wnętrza nakryte są płaskimi stropami, a dachy: nad nawą ośmiopołaciowy, pozostałe trójpołaciowe, pokryte są gontem.
Kościółek św. Zofii uważany był za zbyt mały, toteż ówczesny proboszcz, ksiądz Julian Piontek, rozpoczął w roku 1893 energiczne starania o uzyskanie pozwolenia na budowę murowanego kościoła. W maju 1895 roku rząd wydał zgodę na dalszą budowę i zbieranie składek. „Koszty budowy nowej świątyni wziął na się znany ze swej szlachetności, pracy i zapobiegliwości o domy Boże Ludwik hrabia Plater” – pisze ksiądz Wiśniewski.
W akcie erekcyjnym wmurowanym w fundamenty napisano o zaczętej w roku 1817 przez hrabinę Potkańską budowie świątyni „wskutek rozmaitych przeszkód zaniechanej” i kontynuowaniu jej w tym samym miejscu, dzięki funduszom Ludwika Platera i ofiarności parafian. Nowy kościół otrzymuje za patrona św. Ludwika, zaś wznoszony będzie pod dozorem budowniczego hr. Antoniego Czapskiego.
Po czterech latach budowę ukończono, a konsekracji dokonał w dniu 8 lipca 1900 roku biskup Antoni Ksawery Sotkiewicz. Kościół według opisu księdza Jana: „wystawiony z ciosu, zewnątrz nietynkowany, zasklepiony, głównym ołtarzem na wschód zwrócony”, ma trzy nawy w układzie bazylikowym oraz „prezbyterium obszerne i widne”.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]