Treść zaczerpnięta ze strony opisującej Bebelno i okolice autorstwa Wojciecha Cicheckiego.

Z połowy XIX wieku pochodzi ludowa, drewniana figura św. Jana Nepomucena znajdująca się we współczesnej kapliczce. Święty Jan przedstawiony jest w stroju kanonika z krzyżem w ręku. Jest to dość charakterystyczny sposób przedstawiania tej postaci. Kapliczka jest murowana i tynkowana, kilka lat temu została dość gruntownie odrestaurowana, z zewnątrz pomalowana na kolor żółty, wewnątrz na biało, pokryta dachówką ceramiczną koloru brązowego. Figura św. Jana znajduje się na specjalnym postumencie obok figury znajduje się współczesna, stalowo-szklana lampka.

Kapliczka znajduje się na „Zastawiu” obok drogi przy cieku wodnym na dość podmokłym terenie. Miejsce to wśród mieszkańców popularnie nazywane jest „świętym Janem”. Święty Jan Nepomucen to patron chroniący przed powodzią i utopieniem oraz opiekun mostów. Jak więc widać także usytuowanie bebelskiej kapliczki ze św. Janem Nepomucenem nie jest przypadkowe. Jak to już było wcześniej wspomniane stoi ona na dość podmokłym terenie, obok cieku wodnego w pobliżu którego znajdują się i zapewne znajdowały się także wcześniej domostwa. Nawet obecnie przy większych opadach deszczu tereny te są dość często podtapiane i zalewane wodą z płynącego cieku, a należy pamiętać, iż dawniej poziom wód gruntowych był wyższy niż obecnie. Dodatkowo w przeszłości istniał w tym miejscu zapewne jakiś mostek lub kładka łącząca „Zastawie” z „Zakościelem”. Tak więc dodatkowym „zadaniem” św. Jana było „czuwanie” nad tym aby wezbrany niekiedy nurt cieku nie uszkodził przeprawy i wszyscy mogli z niej bezpiecznie korzystać.

Kapliczki to charakterystyczny element wiejskiego krajobrazu obok przydrożnych krzyży i figur. Z reguły były ustawiane na rozstajach dróg, wzgórzach, przy ciekach wodnych. Są dowodem wielowiekowych tradycji katolickich naszego narodu.

Figura św. Jana Nepomucena w bebelskiej kapliczce [2007 r.]. Foto W. Cichecki.Kapliczka na bebelskim Zastawiu [2007 r.]. Foto W. Cichecki.

Kapliczka na bebelskim Zastawiu [2007 r.]. Foto W. Cichecki.

Poniżej zdjęcia A.Malicki czerwiec 2017 (widać odnowioną figurę Nepomucena).

Bebelno. Gmina Radków. Jan Nepomucen

Oznaczone: Autor: Wojciech Cichecki

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]